Problémy, které trápí                                                             

Mám určitý soubor postřehů a problémů, které bude lepší dát do jednoho celku, třeba bude možné alespoň některé z nich napravit nebo vyřešit. Mají společné to, že  by bylo nejlepší, kdyby se o nich psát nikde nemuselo...

1)  Hodiny na kapličce p. Marie na Horách jdou o jednu hodinu pozadu. Je to proti dřívějšímu stavu vlastně určitý pokrok, protože hodiny zde sice byly, ale nešly, ukazovaly pořád stejný čas. protože kaplička patří do majetku města, bylo na městu, aby zajistilo nápravu. Staral se o to svědomitý Cyril Pucholt, jednal např. na odboru majetku MěÚ.  Dosáhl toho, že hodinový stroj byl opraven a dal se do chodu. Jenže přesný čas neukazuje, se správným časem se hodiny na kapličce rozcházely nejdříve o dvě hodiny, nyní po zavedení zimního, tedy středoevropského času jen o jednu hodinu.  Možná to nikomu až tak nevadí, ke kapličce přijde málokdo, ovšem jde o matoucí údaj, ve skutečnosti bylo lepší, když hodiny v chodu nebyly. To bylo hned každému jasné, že se na ně spolehnout nemůže.  Myslíte, že se to dá opravit?

2) Zbořisko v městské památkové zóně (v Lidické ulici). Na místě bývalého domu Hliněných je nyní neuvěřitelný nepořádek, je to ostuda města jen 50 metrů od Starého náměstí. navíc ještě v těsné blízkosti roubenky čp. 310, prohlášené za kulturní památku. Samotný dům Hliněných čp. 516   byl před demolicí také vyhlédnut k památkové ochraně, byla zde  zajímavě řešená např. černá kuchyň.   Jak odstranit stávající nepořádek?  Stávající majitel zřejmě na stavbu nemá síly a my jsme odsouzení k tomu, abychom chodili okolo a dívali se raději jinam. Problému si všimli a tyto řádky iniciovali cizí návštěvníci Jabkancové pouti, upozorňující na to, že od minulé pouti se na té hrůze nic nezměnilo.....

3) Starejme se více o městskou památkovou zónu. Mezi problémy,  na které dříve občané poukazovali, je jeden, který se řeší.  Je to úprava portálu na domě čp. 80. Ten je v městském majetku  a podařilo se zajistilo prostředky na jeho úpravu, bylo to opravdu potřeba. Je to dům přímo naproti nové budově městského muzea. Nedaleko je ovšem další městský dům čp. 7 (Pošta 01), který také nutně potřebuje opravu. Protože se nepodařilo poštovní pobočku přemístit jinam, dům město nemůže prodat. Nezbývá, že se o dům starat a zajistit jeho opravu. Po dostavbě muzea se všechny okolní  domy daly do pořádku, pouze ta "sedmička" to tam  hodně kazí. Navíc je dům prázdný, který volá po využití a to může být jen po rekonstrukci a opravě objektu. V Klácelově ulici je také potřeby vyřešit umístění kontejnerů a popelnic. Těšíme se také na dokončení fasády léta dostavovaného domu čp. 12. umístěného na prestižním místě. Je to ovšem především problém soukromého vlastníka. Hranice památkové zóny je ve frekventované Podbranské ulici. Neutěšená situace v ohraničení pozemků zde stále přetrvává, je to velká ostuda města. V jiném okolním městě by se to stát nemohlo.

4) Veřejné osvětlení v některých místech chybí.   Za nejlepší způsob, jak zjistit potřeby na vylepšení veřejného osvětlení považuji projít se večer pěšky po městě, nejlépe ještě po dešti, aby bylo  co nejméně odrazů a rozptylu světzla a co největší světelná absorpce. Opakovaně řešíme  veřejné osvětlení v dobře osvětlených ulicích, měníme svítidla za úspornější. Ty ulice, kde je osvětlení na velmi mizerné úrovni nikdo neřeší. Vyžadují větší investice, např. kabelizaci  atd. Vidím to např. v Podbranské ulici. Má svoje problémy, chodníky Pardubický kraje nepřevedl na město, to jistě brzdí možnost rekonstrukcí chodníků i a položení kabelu pro nové osvětlení. Jenže to trvá dlouhá léta a svítí se tu stejně špatně jako před 30 lety, kdy město ještě zdaleka nebylo svým pánem.  Velmi tmavá místa najdete i v centru města.  Tak např. křižovatka ulice Slovanské a Pražského u budovy Univerzity (nebo chcete-li svářečské školy) je zcela bez osvětlení. Poslední osvětlení je až na Riegrově ulici nebo na novém opraveném úseku Slovanské ulice ale až u Hetychova truhlářství, kde je zase pro změnu světla jaksi nadbytek. Projdete tudy a ponoříte se do naprosté tmy. Na fotografii je celý úsek Od Riegrovy ulice po Pražského, na kterém není jediná lampa. Zde se doporučuje chodit s baterkou.

5) Po dvou letech zase 1. prosince rozkopali rekonstruovanou Slovanskou ulici.  Museli. Byla zde havárie vodovodu, hlavního řadu. Ten však při rekonstrukci rekonstruován nebyl, jenom přípojky. Oprava se tehdy protáhla na 7 měsíců, zejména, pro problémy se zajištěním kabelizace vedení NN. Během té doby se možná mohl kompletně rekonstruovat i vodovodní řad, byla to ulice velmi dopravně zatížená, navíc s nedobrým  řešením spodní stavby komunikace (dláždění s propadlými místy zakryté trochou asfaltu). Takhle jsme si zadělali na problémy. Je to možná i náhoda, že k poruše došlo. Snad se to nebude opakovat.... Sousedé ze Slovanské telefonovali hned ráno, když přijely stavební stroje a bořily nedávno nově dokončenou vozovku. Snímky byly pořízeny kolem poledne a potom v 9 večer, kdy zůstala uprostřed uzavřené komunikace jen oplocený slušně veliká a hluboká díra.