Tradiční přátelské setkání představitelů města se zástupci Oblastní Hospodářské komory Orlicko, regionu Orlicko-Třebovsko, bankovního sektoru, místních firem a podnikatelů se uskutečnilo v badatelně městského muzea ve čtvrtek 3. prosince 2015 podvečer.  Setkání mělo tradičně velkou účast pozvaných, což svědčí o tom, že o práci radnice je v podnikatelských kruzích zájem. Za vedení města se setkání zúčastnil starosta Jaroslav zedník a místostarosta Dobromil Keprt, byli také přítomni vedoucí důležitých odborů MěÚ, Ing. Karel Švercl, Ing. Jiří Smrčka a Ing. J. Maleček, jednatelé  městských obchodních společností Ing. Miloslav Cink (Eko Bi, s.r.o.) a   Gustav Doleček (TEZA, s.r.o.). Po přivítání  seznámil starosta města Jaroslav Zedník se stručnou rekapitulací roku 2015 a informoval o záměrech města v příštím roce 2016. Hovořil o plánovaných investičních akcích města, ale i dalších investorů, které zasáhnou do života města a je třeba , aby o nich byli také dobře informováni  i zdejší firmy a podnikatelé.  Jde např. o chystanou investice - rekonstrukci komunikace v tzv. tunelech směr Semanín, kde bude hlavním investorem a garantem akce Pardubický kraj, který bude spolupracovat  např. se SŽDC, která zajistí pilotáž a tím zajištění stavby, při které bude snížena úroveň vozovky cca o 60 cm tak, aby bylo umožněno vzájemné vyhýbání kamionů. Je snaha zajistit, aby na akci navázala stavba kruhového objezdu na křižovatce s I/14. To je záležitost ŘSD. Na Skalce bude Pardubický kraj budovat novou tělocvičnu, město k tomu vybuduje parkoviště pro 128 automobilů a rekonstruuje příjezdovou komunikaci. Dokončuje se projekt atletického stadionu s tartanovou dráhou, v příštím roce město připraví žádost o dotaci z evropských fondů, pomocí které by měla být tato investice vybudována. Město dále usiluje o zajištění výstavby tenisové haly pro 3 kurty, též s pomocí evropských fondů s podporou tenisového klubu Česká Třebová a tenisového svazu. Je také připravena studie na novou městskou knihovnu, pro její realizaci se hledá vhodný dotační titul.  
Starosta hovořil také o stavební akci, na silnici I/14 na Parníku, který bude znepříjemňovat život během příštího roku. Bude zde realizována stavba nového vodovodního řadu a veřejného osvětlení s led diodami, po dokončení pak bude nově upraven povrch vozovky od ČOV až po světlenou křižovatku a pokryt tzv. tichým asfaltem. Součástí akce by měla být také výměna oken v nemovitostech přiléhajících ke komunikaci I/14 za nově dobře protihlukově izolující.
V rámci setkání také vystoupil Ing.Vlastimil Dytrt - předseda představenstva Oblastní hospodářské komory Orlicko, který informoval zástupce firem a podnikatele i iniciativě Hospodářské komory  a přípravě akce propagující technické vzdělávání mládeže s názvem "STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU." Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání. uskuteční se v úterý 26. 1. 2016, 10–19 hod.v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu, kteří Vám poskytnou informace o možnostech pracovního uplatnění.  Informace o možnostech studia bude možné získat od zástupců škol poskytujících vzdělání v souvisejících technických oborech.  Přehlídku pořádá Hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí – Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání.
V další části setkání se uskutečnila diskuze. Její velká část se opět stočila na problematiku zastavování  vlaků vyšší kvality v českotřebovské železniční stanici a na současný stav vyjednávání v této otázce. Řešila se také problematika rozpočtového určení daní pro města a to v tom smyslu, že se žádné změny nechystají. 
Setkání s podnikateli a se zástupci  místních firem se konají  po nástupu Jaroslav zedníka do funkce starosty pravidelně a jsou vždy podnětným zdrojem vzájemné informovanosti. Nejde jen o jednostranné informování podnikatelských subjektů o dění ve městě, ale i naopak je setkání také zdrojem informací  pro zástupce městské samosprávy o tom,  jaké změny se chystají v českotřebovských podnikatelských subjektech a jaké jsou jejich nové specifické potřeby.  Diskuze na toto téma probíhala následně také při setkání v hotelu Bravo.