Projekt Singletrack Glacensis stvrzen dohodou českých a polských partnerů na českotřebovské radnici

10. prosince 2015 v České Třebové podepsali dohodu o spolupráci čeští a polští partneři projektu Singletrack Glacensis. Dohodu uzavřelo 8 polských gmin  a 3 česká  města a svazek obcí. Tím byl položen základ pro vytvoření více než 200 km singletracků v česko – polském příhraničí propagovaných pod jednou značkou.
Polské Gminy Bardo, Miejska Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie a Złoty Stok a za českou stranu svazek obcí Region Orlicko– Třebovsko a města Choceň a Moravská Třebová usilují o získání evropské dotace z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR – Polsko. Vedoucím partnerem projektu je zkušená Gmina Bardo. Vznikne tak infrastruktura pro atraktivní a trendovou formu aktivní rekreace a sportu, jakou je jízda na horských kolech na singletracích - jednostopých a jednosměrných stezkách uprostřed krásné přírody.
„V 11 lokalitách česko – polského příhraničí jsou v první fázi projektu plánovány okruhy singletracků různé obtížnosti, nabízející vyžití širokému spektru návštěvníků, od amatérů a rodin s dětmi po zkušené a náročné bikery. Areály budou vzájemně propojeny do sítě cyklotrasami a hlavně marketingově propagovány pod jedním webem a jednou značkou. Předpokládáme, že v další fázi se zapojí se svými singletracky i další lokality, v Česku například Zdobnice a Deštné v Orlických horách. Systém bude svým rozsahem a pestrostí jedinečný svého druhu“, sděluje Renata Šedová, manažerka a koordinátorka projektu za českou stranu.
Pan burmistrz Krzysztof Żegański z Gminy Bardo zdůvodňuje jejich zapojení: „Naše horská Gmina Bardo, svojí geografickou polohou tak trochu odloučená od světa, se dlouhodobě orientuje na rozvoj cestovního ruchu. Ten jejím obyvatelům přináší zdroj příjmů a zaměstnání. Vedle klasické turistiky jsme přesvědčeni, že singletracky k nám přivedou další skupinu návštěvníků, kteří naplní naše rekreační zařízení. Vzali jsme na sebe úlohu vedoucího partnera a jsme si vědomi, jak těžké je obstát v konkurenci desítek projektů. Snad hodnotitelé rozpoznají, že tento síťový projekt má ambici opravdu naše příhraničí změnit a pozvednout, jako se tomu stalo například v Jizerských horách.“  
Starosta Jaroslav Zedník z České Třebové vidí tyto příležitosti pro své město a region: „Bike resort Orlicko – Třebovsko připravujeme již od loňska. Náš areál Peklák bude spolu s Andrlovým Chlumem v Ústí nad Orlicí hlavním nástupním místem. Jsme přesvědčeni, že za nabídkou našich 40 km singletracků a 25 km MTB tras a za dalšími desítkami kilometrů u blízkých partnerů v Chocni a Moravské Třebové budou jezdit bikeři z celé České republiky. Až si všechno sjedou u nás, přesunou se kousek do Polska a plni zážitků pojedou domů, aby se zas vrátili. Vezmou sebou i rodiny a zkusí také naše in-line stezky, bazény a další sportoviště. Pro náš svazek obcí je to prioritní projekt desetiletí po úspěšných cyklostezkách let 2007 – 2010.“
Koordinátor za polskou stranu Marek Janikowski dodává projektu šťávu: „Náš projekt je hodně inovativní. Chceme zachytit nejnovější trend elektrokol a osadit na 15 místech napájecí stanice E-bike poháněné solární energií. V rámci propagačních akcí Bike maratonů plánujeme také nevšední Akademii skoků, kdy si v bezpečných podmínkách můžete zkusit roli akrobata na biku.“ 
Fotografie Ludmila Rašnerová