V sobotu  5. prosince 2014 se ve velkém sále Národního domu  uskutečnil závěrečný věneček žáků  tanečních kurzů.
Průvodcem večera se jako obvykle stal taneční mistr Jan Bílek z Ústí nad Orlicí, spolu se svými asistenty. Věneček začal slavnostním nástupem žáků kurzů, kterému přihlíželo, stejně, jako i v minulých letech, již tradičně velké množství přítomných hostí.  Mezi nimi bylo možno spatřit kromě celé řady rodičů,  prarodičů a sourozenců nynějších žáků  také početné  zastoupení jejich starších kamarádů.
Slavnostní nástup zvolna přešel do oblíbené taneční série, věnované právě rodičům   a hostům  žáků. Po této  úvodní  části nic nebránilo tomu, aby bujaré veselí mohlo začít. Během věnečku, na rozdíl od let minulých, vyhrávala reprodukovaná hudba,  díky níž se sálem nesly tóny řady skladeb známých u nás i v zahraničí.
Během večera  došlo na všechny známé tance, kterým  se v kurzech vyučuje, ať se již  jednalo samozřejmě  ty klasické,  ale i  ty modernější, jakými je třeba stále oblíbená Martina.  Nezapomnělo se však ani ty „pamětnické“, jakým je např.  letkis.
Jelikož se věneček, který je vlastně prvním plesem absolventů tanečních, konal právě 5. prosince, sál Národního domu navštívil „při svých pochůzkách“ také Mikuláš se svými společníky, čertem a andělem. A tak tradiční trojice na jevišti předvedla řadu výše uvedených tanců a tím přispěla k oživení večera. Postarala se též o vyhodnocení vítězů  balónkové soutěže z poslední prodloužené a předání pamětních listů. „Princeznou  tanečního kurzu“  se tak stala slečna Zdenka Hicklová,  „Kohoutem tanečního kurzu“ zase Kryštof Klumpar.
Věneček se přítomným dle ohlasů líbil, všichni se výborně bavili a nikomu se nechtělo v nočních hodinách domů. Nezbývá, než poděkovat všem pořadatelům, bez jejichž pomoci by taneční na této úrovni nebylo možno uspořádat. Česká Třebová se právem může řadit mezi města s dlouholetou výukou tance, vedenou, díky svým pedagogům, na poměrně vysoké úrovni.
Martin Šebela