Zamyšlení na leden 2016                                                         
Milí přátelé,
v letošním roce vám chceme s třebovskými faráři, kazateli a sestrou farářkou předložit dvanáct úvah na text, kterému se v Bibli říká „Hymnus lásky“. Tedy začněme:  
...Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí...“
Nejdříve asi bude nutné vysvětlit, co je láska. Ta láska v Bibli, o které se mluví, rozhodně není tím, co my za lásku vydáváme. Lidská láska vzniká tak, že se do druhého člověka lidově řečeno „zakoukáme“. Lidská láska se častokrát vyvíjí podle toho, jak protějšek vnímáme svými smysly a následně, jak nám druhý člověk vyhovuje. A to je kámen úrazu, protože lidskou lásku stavíme na roveň citu a pocitu: Jak se nám kdo líbí, jak nám druhý voní či nevoní, jak nám imponuje jeho či její intelekt, jak důležité jsou peníze, které vydělá. Biblická láska se takto neorientuje. Biblickou lásku musíme postavit spíše na rovinu postoje a rozhodnutí. Patříme k sobě a jiná možnost zkrátka není. Biblická láska nekoketuje s možností, že si budu vybírat. V Bibli si Bůh také nevybírá. Existuje například „vyvolený národ“, ale jeho vyvolenost je jen v tom, aby všichni (pokud možno) byli spaseni. Vyvolenost je úkol a služba, nikoliv výsada. Stejně to je v Bibli s jednotlivci – nejsou to svatí na mostě, ale služebníci – k tomu byli vyvoleni, a týká se to dokonce i Božího Syna Ježíše Krista. 
Láska je trpělivá. Trpělivost má dvě strany. Zadržuje hněv. Tím pádem je schopná snášet útrapy pro druhého. Druhá strana trpělivosti je aktivní, činí druhému jen to dobré. Ovšem pozor - trpělivost, má svůj výraz a své poselství. Není to boxovací pytel, do kterého se může mlátit. Zároveň trpělivost v aktivním smyslu činění dobra neznamená, že všem všechno dám. To by byl druhý omyl, že po člověku, který miluje (i po Bohu), si mohu nárokovat vše.
Láska je laskavá. Laskavost je zvláštní termín, který se v Novém zákoně vyskytuje pouze v této větě. Je tedy těžké jej vysvětlit a také pochopit. Nejvíce se mi líbí překlad „ochotná“. Láska je ochotná. V latinské verzi Bible se píše jazykem, který známe z onkologických ordinací. Je tam napsáno: „Láska je benigní“. Láska je nezhoubná, láska nepůsobí druhému zhoubu.
Láska nezávidí. Do současného jazyka bych to přeložil jako: „...láska nesoutěží...“. Láska nemá soutěživého ducha. Nechce nikoho předhánět. Život není hokejový zápas ani atletická disciplína. V lásce neexistuje doping ani lobbing ani bombing, to přenecháme těm, kdo mají jiné náboženství než víru v Boha a v Ježíše Krista. Budou se z toho také zodpovídat.
Každý poctivý čtenář Bible je zvláště citlivý na to, čím oddíl začíná a čím končí a co je v jeho středu. Hymnus o lásce začíná trpělivostí. I já si připomínám Toho, který za mě trpěl. Bylo to z velké lásky, Jeho oběť se mnou však nesmlouvá, je jasná a bez příkras ukazuje i na mé slabé stránky. Tomu říkám láska.
Petr Peňáz, farář ve Sloupnici