Nová čerpací stanice PHM vznikne v nákupní zóně  

Název záměru: Čerpací stanice PHM KONTAKT, Česká Třebová
Charakter záměru: Areál čerpací stanice PHM – motorové nafty, benzinu natural 95, ethanolu E85, bio-dieselu, LPG a CNG se nachází v centrální části zastavěného území města, v místní části Parník; konkrétně se jedná o prostor poblíž nákupního centra.
Umístění: kraj:

obec:

k.ú.:

Pardubický

Česká Třebová

Parník

Kapacita záměru: Areál čerpací stanice PHM bude sloužit k příjmu, skladování a výdeji následujících druhů pohonných hmot: benzin natural 95, motorová nafta, Bio Diesel, Etanol E85, LPG a CNG.

Předpokládaná výtoč jednotlivých druhů PHM:

benzin natural 95 50 m3/měsíc

etanol E85 10 m3/měsíc

motorová nafta + bio diesel 50 m3/měsíc

LPG 10 m3/měsíc

CNG 15 t/měsíc

Zahájení stavby:

Dokončení stavby:

2015

2017

Oznamovatel: KONTAKT – služby motoristům, spol. s.r.o., Svobodova 2050, 511 01 Trutnov, IČ 455 38 514

Závěr:

Záměr „Čerpací stanice PHM KONTAKT, Česká Třebová“ naplňuje znění bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků barev a laků v množství nad 100 t.“ kategorie II přílohy č 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotyčných správních úřadů na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Čerpací stanice PHM KONTAKT, Česká Třebová“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Nová čerpací stanice  má vzniknout na místě zbouraného domu čp. 131 (bývalé řeznictví, nyní již dlouhou dobu prázdný dům, který dělá v oblasti ostudu) na rohu ulice Na milíři  a ulice Dr. E. Beneše s příjezdem z parkoviště OD Tesco a galerie A centrum a s výjezdem vozidel do ulice Na milíři.  Dům čp. 131  je již vykoupen ve prospěch AKUM, s.r.o. Vysoké Mýto, jejímiž statutárními zástupci jsou  Ing. Jiří Škorpil, Ing. Josef Krejčí a Milan Škorpil. Tato firma také vlastní další pozemky a stavby v oblasti OD Tesco. Záměry na vybudování čerpací stanice v této lokalitě vznikly prakticky ihned po dostavbě hypermarketu TESCO v roce 2015 a do realizace se dostanou tedy vlastně až po deseti letech, kdy se našel vhodný investor. Doufejme, že tato stanice PHM nabídne motoristům prodej pohonných hmot v lacinější cenové hladině, jak bývá u hypermarketů zvykem. Po vybudování čerpací stanice v této lokalitě získá díky své poloze výhodu OD TESCO, od Kauflandu bude pro nákup pohonných hmot nutné přejíždět frekventovanou komunikaci I/14.  To může současné dopravní poměry ještě více zhoršit.