Vernisáž výstavy 14 soutěžních návrhů veřejné výtvarné soutěže, kterou zorganizovalo město Česká Třebová se konala ve středu 4. února ve Výstavní síni Kulturního centra.  Výstava je otevřena do 15. února. Následující fotografie dávají jen jakou mlhavou představu o  některých návrzích, je třeba výstavu rozhodně osobně navštívit a věnovat tomu dostatek času. Zatím jsem měl možnost výstavu jen letmo proletět za poměrně velkého rušivého vlivu početných návštěvníků výstavy, dojmy nemám zcela uspořádané a musím návštěvu výstavy zopakovat a jednotlivé návrhy lépe zdokumentovat.  Při vernisáži však byla možnost vyslechnout úvodní slovo vedoucího odboru rozvoje města a investic Ing. Švercla, starosty města, předsedy soutěžní poroty  a v neposlední řadě také myšlenky autora vítězného návrhu č. 11 Ing. Hlavatého.  Starosta  Jaroslav Zedník také objasnil další osud vystavovaných soutěžních návrhů, které se po skončení soutěži staly majetkem města.  Město hodlá během letošního roku 2015 důle pracovat  zejména s nejlépe oceněnými návrhy, vybrat jeden (zřejmě ten nejlépe oceněný (viz dále) k dopracování do stadia studie pro územní řízení, kterou je již možné předkládat k žádostem o dotaci.  Bez poskytnutí dotace se totiž nedá ani jeden z předložených návrhů realizovat.

Jeden z autorů vítězného návrhu Josef Hlavatý hodnotil svůj (vítězný) návrh takto: Náměstí je ze tří stran uzavřeno kompaktní zástavbou a v centru dnes  máme vzrostlou zeleň  a parkoviště, nýáměstí nemá jednotný ráz, vbřejnost je chápe spíše jako zelený prostor s parkováním než náměstí. V našem návrhu  dáváme důraz na ppojmy symetrie a jednoduchost   Vycházeli jsme z okolní zástavby. Na podélné ose jsou symetrické objekty, tuto symetrii jme přenesli do návrhu. Plochu náměstí jsme rozdělili na funkční prostory. První je centrální dlážděná plocha, která bude vytvářet multifunkční prostor, kde se můžou konat kulturní akce, také trhy. Po stranách jsou dvě mlatové plochy, na kterých se nacházejí vzrostlé stromy, pod nimi herní prvky a lavičky. Počet parkovacích míst ponecháváme jako v současném stavu,  náměstí by nemělo být především parkovištěm...."

Neznamená to, že by se realizoval návrh v té podobě, v jaké byl předložen,  budou k němu uplatněny připomínky. Na vernisáži se zejména  mezi návštěvníky mluvilo o parkování a automobilovém provozu na náměstí. Podmínkou podání návrhu bylo zachovat dosavadní počet parkovacích stání. To všichni splnili, ale zřejmě to ještě nestačí. Zejména průjezdní komunikace na dolní straně náměstí pokračující  jako Habrmanova dále k ulici Litomyšlské si vyžaduje rozšířit tak, aby zde bylo možné bezkolizně zajistit podélné stání automobilů a k tomu i bezpečný obousměrný dopravní provoz. Má-li se dělat investice do náměstí za několik desítek milionů korun, tak by ponechání komunikace s šířkou necelých 7 metrů, jak nakonec navrhuje i vítězný návrh Ing. arch. Hlavatého,  nebylo rozhodně občany dobře přijato. Má-li nakonec náměstí dále žít, je třeba, aby tam mohli přijet zákazníci nakupovat i v automobilech. Jen tak mohou zdejší obchodníci konkurovat obchodním řetězcům vybavených velkými parkovišti. Na druhé straně by náměstí nemělo sloužit pro dlouhodobé parkování  automobilů zde bydlících rezidentů, pak by mohlo být jen jediným velkým parkovištěm. Způsobů jak omezit zejména dlouhodobé parkování je několik a bude třeba vybrat vhodnou variantu.
Doporučuji všem osobní návštěvu, existuje totiž i možnost podat písemné podněty a připomínky. I to je pro další vývoj soutěžních návrhů důležité.  (Milan Mikolecký)

Spoluautor vítězného soutěžního návrhu č. 11 arch. Josef Hlavatý a na dalších snímcích jeho návrh. Jeho myšlenku dokázal přítomným na vernisáži výstavy dobře přiblížit a trpělivě jej vysvětloval i jednotlivým účastníkům, odpovídal na dotazy.

 

Další z oceněných návrhů návštěvníci hodnotili dobře, prý stačí jen o něco doplnit či upravit parkovací prostor před obchodním centrem Trávník. Nakonec nebude žádný z návrhů přijat bez dodatečných úprav...