Koncert k nedožitým 100. narozeninám dlouholetého ředitele českotřebovské ZUŠ (ve své době vlastně Lidové školy umění, od roku 1960 s přívlastkem LŠU Antonína Bennewitze) měl slavnostní ráz. Antonín Šimeček byl v době svého působení v České Třebové oblíbeným hudebním pedagogem, podařilo se mu přetvořit  jednooborovou Základní hudební školu na čtyřoborovou školu v podstatě takovou, jako ji známe dnes. Škola ovšem měla daleko horší materiálně technické podmínky, zato ale  pedagogy, kteří dokázali neuvěřitelné věci. V době, když Antonín Šimeček nastoupil v roce 1958 do České Třebové  např. naplno rozvíjet svůj životní projekt učitel zdejší školy František Kajetán Zedínek v podobě jednoaktové autorské opery "Obrázky z Hor", což se neobešlo bez plného zapojení nově vytvořené víceoborové LŠU. Antonín Šimeček také všemožně podporoval českotřebovský hudební život, vedl koncerty orchestrálního sdružení Smetana, koncertoval s Českotřebovským kvartetem a triem, řídil městskou kulturní komici, dával dostatečný prostor a podporu mladým kapelám, které právě v době šedesátých let rostly jako houby po dešti.  V rámci regionu je známé je předchozí působení v Ústí nad Orlicí kde také založil v roce 1967 Komorní orchestr Jaroslava Kociana, který se udržel do dnešních dnů jako kvalitní amatérský orchestr, který obohacen o dechovou sekci provedl velké a náročné skladby symfonické. Pravidelně se takto prezentuje např. v rámci Českotřebovského hudebního festivalu Antonína Bennewitze.

Úvodní slovo na koncertu přednesl F.K. Zedínek, který se mohl opřít o osobní vzpomínky na dobu společného působení s Antonínem Šimečkem na českotřebovské hudební škole. Na koncertu vystoupili v I. polovině žáci a učitelé českotřebovské ZUŠ: Klára Petrásová, flétna,  Radka Mikulecká, akordeon, Magdaléna Špičáková, flétna, Martina Mikulecká housle, a kytarové trio Daniel Jemelka, Patrik Farkač a Pavel Novák.  Příjemným překvapením bylo vystoupení Pěveckého sboru učitelek ZUŠ Ústí nad Orlicí, který pod vedením Lenky Lipenské přednesl dva z Moravských dvojzpěvů A. Dvořáka v úpravě J. Kociana. Velký dojem pak udělala na posluchače Improvizace M. Ducháče v provedení gymnazisty Tomáše Dvořáka na saxofon s klavírním doprovodem Kateřiny Dostálkové. Po přestávce koncertu  a přestavbě scény pak patřilo jeviště Malé scény Komornímu orchestru Jaroslava Kociana, který je se jménem Antonína Šimečka spojen jako se svým zakladatelem. Dnešní dirigent Bohuslav Mimra právě od Antonína Šimečka v době jeho onemocnění orchestr přebíral. všechny jeho hodnoty nejen udržel, ale dále rozvinul k dokonalosti. Sólistou koncertu byl Pavel Hůla (*1952), také "Kociánovec", jinak řečeno dvojnásobný laureát Kocianovy houslové soutěže z let 1963 a 64. Také hudební nástroj, na který Pavel Hůla hraje nese stopy Kocianovy - jde o historický nástroj ze 17: století, na který v mládí hrál také Jaroslav Kocian. Kocianova houslová soutěž spojuje Pavla Hůlu také s Antonínem Šimečkem, který byl dlouholetým členem poroty této soutěže.  Společně s KOJKEM přednesl Pavel Hůla Koncert E dur J. S. Bacha, ve kterém na cembalo zahrála sólový part Miluše Mimrová.

Koncert Pocta Antonínu Šimečkovi se uskutečnil poprvé 16. ledna v koncertním sále ZUŠ Ústí nad Orlicí. Součástí této akce  bylo odhalení pamětní desky Antonínu Šimečkovi ve foyeru školy jako jejímu zakladateli. V Ústí n.O. vznikla tehdy v r. 1939 hudební škola jako v jedním prvních měst ve východočeském  regionu. Město Ústí n.O. si Antonína Šimečka velmi váží, mimo nynější pamětní desku jej ocenilo udělením čestného občanství města. To současně navozuje, že Antonín Šimeček  je osobností pro celý východočeský region, nakonec po odchodu z pozice ředitele LŠU v České Třebové zastával místo krajského školního inspektora v Hradci Králové. Tím jeho působení v čele českotřebovské LŠU a v kulturním dění našeho města dostává nový rozměr. Antonín Šimeček je osobností, které si  v našem městě vážíme i po 30 letech od doby, kdy odtud odešel. Dokázal to i koncert a vzpomínkový večer, který  uspořádaly společně tři zdejší kulturní instituce: Kulturní centrum, KOJK a českotřebovská Základní umělecká škola.

Pěvecký sbor učitelek ZUŠ Ústí nad Orlicí