Den před pololetními prázdninami, 30. ledna 2015, se všude na základních a středních školách rozdávala pololetní vysvědčení. Pro školy to bývá mnohokrát opakovaný rituál.  Zcela jinak tomu bylo  v nové nestátní alternativní základní škole Na rovině v České Třebové Pod Jelenicí 657, využívající pedagogiku Montessori. Zde rozdávali vysvědčení poprvé - škola teprve v září 2014  zahájila  vyučování jako pobočka stejnojmenné školy v Chrudimi. Byl to slavnostní den. Za dětmi a učiteli přijela do České Třebové jednatelka podporujícího občanského sdružení Ruka 8  paní  Mgr. Jana Chaloupková. Školu i její děti zná velmi dobře, každého jménem a dovede ocenit každý krok dopředu, který se podařil. Dobře si rozumí i se všemi, kteří věnovali velké úsilí proto, aby tuto školu mohli otevřít a realizovat svůj sen, tedy především  s Milošem Pražákem a Slávkou Petrovou a učitelkou Dagmar Kebrlovou. 

Škola po zahájení začala žít svým pravidelným životem, první rok se pěti žáky. Nezůstanou  osamoceni. V lednu a únoru proběhl velmi úspěšně zápis  nových žáků. Díky tomu, že se ve veřejnosti obecně zlepšuje povědomí o využívání pedagogiky Montessori přišlo do českotřebovské pobočky k zápisu nových devět žáků, takže v dalším školním roce zde bude Pod Peklákem mnohem více živo než dosud. Celková kapacita této školy je 35 žáků, může se tedy ještě dále nabírat nabírat především děti z vyšších ročníků, tedy druháky, třeťáky i čtvrťáky.

Vraťme se k vysvědčení.  Rozdávaná vysvědčení  jistě nemají v České Třebové obdobu, žádná velká jednička ani jiné číselné hodnocení, ale rozsáhlý text popisující všechno, co se žák během pololetní školní docházky naučil a co absolvoval.  Byl jsem ve škole na návštěvě. Panuje zde krásná tvůrčí atmosféra, takové souznění, jako bych se octl na nějaké šťastné planetě. Individuální přístup, žáci si pomáhají navzájem, všude nekonečná trpělivost. Vynikající spolupráce s rodiči. Pro člověka znalého problémů běžné školy to je neskutečný sen. Přeji všem žákům, rodičům, učitelům této alternativní školy, aby jim to vydrželo, aby dokázali splnit své další vysněné cíle.... (mm)