Českotřebovský deník 47/2015 (1. 3.)                                   

Fotografie  Luboš Kozel. Kohout všude  hlásí nový den, budí všechny spáče. Tady už hlásí brzké jaro, zatím předjaří
Jak fungovala Senior doprava v roce 2014

Senior dopravu v České Třebové provozuje Oblastní spolek ČČK s pomocí dotace od města Česká Třebová. Tato služba v České Třebové byla zahájena od 1. března roku 2007. I pro letošní rok  2015 byla pro tento účel zastupitelstvem města schválena dotace ve výši 225 tisíc Kč. Současně byla zveřejněna statistika Senior dopravy za rok 2014.  Celkový počet jízd v roce činil 5646, při kterých bylo najeto 24 084 km. Jedna jízda tedy měla průměrně délku 4,27 km..  Počet jízd s délkou do 5 km byl 4857, 671 jízd mělo délku mezi 5 a 15 km a jen 118 jízd bylo delších než 15 km. Jen 19 klientů (5,6% klientů senior dopravy v loňském roce požadovalo jízdy mimo město (195 jízd), Mimo město bylo ujeto 1226 km, t.j. asi 5% km z celkového počtu. Co jsou klienti?  Jde o osoby, které mají s provozovatelem senior dopravy uzavřenou (jednoduchou) smlouvu . Bez této smlouvy nemohou senior dopravu využívat. Klient si může do vozidla přibrat další osobu jako doprovod, s ním se  žádná smlouva neuzavírá.  Senior doprava tedy není taxislužba pro toho, kdo zavolá, ale je to služba pro klienty, se kterými má provozovatel, tedy OS ČČK uzavřenou smlouvu. Jízda je evidována na objednatele, klienta.  Zatím provozovatel nedokáže rozdělit objednávku mezi 4 klienty (např. na nákup do nákupní zóny mohou podjet 4 osoby,  jedna z nich bude objednatelem (klientem) a další 3 jako doprovod. Při jiném způsobu by se nedaly dobře evidovat ujeté kilometry počet jízd atd....
Průměrný věk klientů senior dopravy činil 76,5 roku. Věk není nijak omezen a senior dopravu může využít např. maminka na mateřské dovolené pro cestu k lékaři či jinam. Provozovatel eviduje v loňském roce 338 klientů, kteří využívali senior dopravu, dalších 1711 osob je evidováno jako doprovod klientů, kteří tuto dopravu neobjednávali.  Jaká je četnost využití senior dopravy klienty: jednou nebo dvakrát využilo senior dopravu 90 klientů, 124 klientů jelo  vozidlem senior dopravy  3 - 12x. jsou však i další klienti, kteří využívají senior dopravu více méně pravidelně: 104 klientů ji využilo 13x až 52x a 20 klientů dokonce ještě častěji.
Jak se tento způsob dopravy využívá? Zejména na cesty k lékaři (1363x) za službami, nap. kosmetického charakteru (334x), na nákup (328x) k autobusu či na vlak (166x) na zahrádku či na chatu (340x)  do nemocnice (87x), na hřbitov (157x) atd.
na návštěvu (276x), za kulturou (54x) apod.  2355 jízd je evidováno jako cesty zpáteční.   Provozovatel  eviduje využití senior dopravy během dne. Nejčastěji je vozidlo senior dopravy využito mezi 9 - 10 hodinou (852x), ale jsou i jízdy ráno před sedmou hodinou, ovšem daleko méně časté (44x). Českotřebovská senior doprava je v době letního času v provozu až do 18 hodiny,  jako jediná v okrese.  To především proto, že v okolí města jsou velké chatové oblasti a odjíždět z chaty např. do 15 hodin není vhodné.  Tak. např. mezi 16 - 17 hodinou je evidováno ještě 150 jízd v roce, vlastně během  7 měsíců letního času, po 17 hodině pak 71 jízd.
Během roku 2014 byl nevětší zájem o využití senior dopravy v září (588 jízd) a v červenci (552 jízd) naopak nejméně v nejkratším měsíci únoru (364 jízd). V době letního času je patrný nárůst zájmu o senior dopravu zřejmě díky prodloužené provozní době nejméně o 100 jízd měsíčně. Město dotuje senior dopravu postupně se zvyšující částkou od 150 tis. Kč (2007) - 225 tis. Kč (2015). (mm)

Srovnání  statistik senior dopravy                                                 (z dostupných údajů)                                                          

2010  - 383 klientů                                            3393  jízd     (byl jiný způsob evidence klientů)
2012 -  321 klientů                                            4675  jízd     21871 km
2013  - 270 klientů  průměrný věk 76,6 roku      5231 jízd      23064 km  využití 248 dnů v roce
2014 -  338 klientů  průměrný věk 76,5 roku      5646 jízd      24084 km  využití 245 dnů v roce

SENIOR DOPRAVA je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným
a matkám s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup apod... 
SENIOR DOPRAVA PRO VÁS JEZDÍ V PRACOVNÍ DNY
OD 7:00 DO 15:30 HODIN (po dohodě je možné i mimo tyto hodiny), a v období letního času až do 18 hodin.
Cena přepravy je stanovena po České Třebové na 30 Kč za 1 jízdu (nutné zakoupit permanentku na 4 jízdy za 120 Kč, 8 jízd za 230 Kč, 12 jízd za 330 Kč)
MIMO MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ na 6 Kč/km (nutné zakoupit permanentku na 20 km za 120 Kč na 40 km za 230 Kč a na 60 km za 330 Kč (Kozlov, Skuhrov, Svinná, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice, ...)
SENIOR DOPRAVU lze objednat na tel.: 728 417 506 v pracovní den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky)


Půjčte si


Pokud máte ovšem důvěru a také odvahu. Není to však žádný inzerát, ale fotografie Luboše Kozla která jej přivedla k úvaze, zda náhodou nedělá tento přívěs a celý prostor na jinak zcela opraveném náměstí Jana Pernera našemu městu ostudu. Co to dalo práce starostovi města přesvědčit ostatní majitele nemovitostí, aby investovali do úpravy domů a nových fasád, co peněz nás stálo a stále ještě stojí zajištění úpravnosti přednádražního prostoru. A na druhé straně se tady již aspoň 5 roků díváme na tuto hrůzu ukázanou na vedlejší  fotografii.   Vozidlo stojí na soukromém pozemku, je zde legálně a pozemek není nijak upravený, neboť se zde uvažovalo a možná ještě uvažuje o výstavbě. Jenže dělá velkou ostudu  nám všem !   Jinde se takové prostory zakrývají velkými reklamami, myslím, že tady to asi nepomůže....

Od 1. září změní některé školy název, jiné rozšíří svou činnost

Pardubice (26. 2. 2015) – Několik novinek čeká od nového školního roku na žáky některých škol zřizovaných Pardubickým krajem. Nových názvů se dočkají dvě střední školy, u jiných se změní vyučované obory či náplň činnosti. Dnes tyto změny schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje.
„Střední škola zdravotnická Ústí nad Orlicí vyučuje i obor sociální činnost, ten ale současný název školy nezohledňuje. Od 1. září proto ponese jméno Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí,“ uvedl vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss. Od téhož data se změní také název pardubické konzervatoře. Nyní se jmenuje Konzervatoř, Pardubice, Sukova třída 1260, nově to bude jednoduše Konzervatoř Pardubice. Stávající název je podle vedení školy zbytečně dlouhý, pro cizince těžko vyslovitelný a dělá problémy při fakturaci.
Speciální základní škola Svitavy bude nově vykonávat mimo jiné i činnost střední školy, a to v oboru praktická škola dvouletá. Z tohoto důvodu dnes zastupitelstvo schválilo změnu zřizovací listiny v jejích příslušných částech.
 
Školy nabídnou i služby pro veřejnost
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky bude moci poskytovat i praktické služby veřejnosti a získávat tak finance do svého rozpočtu. Mezi nově povolené doplňkové činnosti patří například umělecko-řemeslné zpracování kovů, údržba motorových vozidel, ubytovací služby, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů nebo hostinská činnost. Škola tak bude moci lépe využít své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
Také Gymnázium Žamberk se vydalo na cestu rozšíření poskytovaných služeb. Mezi jeho doplňkové činnosti tak bude patřit polygrafická výroba, vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací práce, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů, ale také provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů a přehlídek. Získané mimorozpočtové zdroje gymnázium použije na zkvalitnění výuky, například pořádání koncertů pěveckého sboru a vydání CD pěveckého sboru, pořádání maturitních plesů či vydávání školního almanachu.
 
Zastupitelstvo kraje dokončilo navýšení základního jmění nemocnice

Pardubice (26. 2. 2015) – Rozhodnutí Zastupitelstva o peněžitém vkladu ve výši 130 milionů korun do základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje dokončilo dnes záchranné kroky krajského zdravotnictví. „Nemocnici to umožní vyrovnat se s kumulovanými ztrátami z přechozích let a soustředit se na současné hospodaření,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za zdravotnictví.
Navýšení základního jmění nemocnice rozdělilo Zastupitelstvo v minulém roce do několika splátek. V loňském roce putovalo 100 milionů korun do Pardubické krajské nemocnice a 20 milionů korun do Chrudimské nemocnice. V letošním roce zbývalo doplatit 130 milionů. „Naštěstí jsme po oba dva roky měli významný přebytek z výběru sdílených daní, který jsme mohli do kapitoly zdravotnictví převést, a ještě nám zbývá na menší investiční akce po celém kraji, které původně nebyly v plánu,“ informoval hejtman Martin Netolický, který hlídá krajskou kasu.
Nemocnice dostane tyto prostředky nejpozději do konce pololetí letošního roku.
 
Třetí setkání vedení kraje s institucemi v Pardubickém kraji

Pardubice (24. 2. 2015) – Už potřetí se sešli zástupci Rady Pardubického kraje s představiteli významných institucí regionu, mj. integrovaného záchranného systému, pozemkových a katastrálních úřadů, univerzity, Letiště Pardubice a dalších. Cílem bylo zhodnotit rok 2014 a vzájemně se informovat o činnosti v roce letošním. Tématy tak byly například loňský příznivý výběr daní, investiční činnost končícího i začínajícího programového období Evropské unie, ale i problém nelegálně skladované munice.
„Situace, kdy si můžeme zřídit sklad munice třeba v budově krajského úřadu, a hrozila by nám jen pokuta, je neúnosná. Měli bychom společně s dalšími institucemi v kraji vytvořit tlak na vládu a parlament, aby vytvořily zákony, které znemožní takové případy,“ připomněl krizovou situaci ohledně muničního skladu ve Slatině u Vysokého Mýta hejtman Martin Netolický. „Na setkání jsme probrali celou řadu přínosných témat, která se pokusím zpracovat,“ zhodnotil více než tříhodinové jednání hejtman.
Ředitel East Bohemian Airport (EBA) Michal Červinka mluvil o přepracovaném projektu nového terminálu letiště Pardubice, který by měl být připraven v březnu 2015. Připomněl, že ačkoliv počet cestujících pardubického letiště nepříznivě ovlivnila krize na Ukrajině, letiště není jen pro ubývající ruské turisty, ale je především branou do regionu. Pardubický kraj má v EBA třetinový podíl, město Pardubice zbylé dvě třetiny.
Potřebnost digitálního mapování zejména menších obcí zdůrazňovali ředitel Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Oldřich Chmelík i ředitel Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj Karel Švarc. Digitálně je zmapována jen zhruba třetina území České republiky a většinou se týká větších měst.
O stavu církevních restitucí hovořil Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu Pardubického kraje. Přítomným oznámil, že v současnosti je vyřízeno na 70 procent církevních restitucí a do konce roku by to mohlo být až 95 procent.
Ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl informoval o klesající nezaměstnanosti, která je svou hodnotou 6,5 procenta výrazně pod republikovým průměrem, i o zvyšující se zaměstnanosti. „Největším problémem je teď najít někoho, kdo by chtěl pracovat,“ prohlásil s nadsázkou Petr Klimpl a dodal, že podniky si stěžují, že je v kraji málo odborných pracovníků a nejvíce chybí svářeči, frézaři a soustružníci.
Rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig hovořil o dokončených i plánovaných investicích – především výukovém areálu Polabiny a Centru materiálu a nanotechnologií na náměstí Legií v Pardubicích, kde vzniknou špičkové laboratoře i díky prestižnímu grantu, který získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické.
Ondřej Vašátko, ředitel Finančního úřadu pro Pardubický kraj, zhodnotil uplynulý rok jako úspěšný z hlediska inkasa daní, zároveň ale upozornil na propad prvních měsíců letošního roku. Řada obcí schvaluje rozpočty podle skutečnosti loňského roku, což může v případě pokračujícího propadu způsobit nemalé problémy,varoval hejtman Martin Netolický.
Setkání se zúčastnili také ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu Petr Matoušek, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Miroslav Kvasnička, náčelník Horské služby ČR pro oblast Jeseníky Michal Klimeš, ředitel Krajského ředitelství Choceň státního podniku Lesy ČR Daniel Vlkanova, ředitel Celního ředitelství pro Pardubický kraj Jiří Pražák, předseda Regionální agrární komory Pardubického kraje Leoš Říha a další.