Českotřebovský deník 55/2014 (10/3)                                     
Výměnný pobyt žáků ze ZŠ Ústecká v Agrate Brianza   

Ve dnech 4. – 9. března 2015 se uskutečnil výměnný pobyt  20 žáků  ZŠ Ústecká. Tato výměna probíhá už 10 let.  Zájezd zajišťovaly učitelky této školy a místostarostka Ing. Žáčková, která převzala funkci tlumočnice.  Všichni zúčastnění byli ubytování v hostitelských rodinách. Italská škola si připravila pro naše děti zajímavý program a v tomto roce absolvovaly děti i více poznávacích akcí, např. navštívili Milano, Monzu a Mantovu. Nedělní program byl opět v režii hostitelských rodin.  Podrobnější zprávu a fotografie z tohoto pobytu najdete na webových stránkách ZŠ Ústecká (http://zs-ustecka.cz/  V průběhu pobytu proběhlo jednání mezi zástupci vedení obou měst a byla projednána  spolupráce  pro  nadcházející čtyři roky.  Ludmila Rašnerová,  sekretariát starosty města
 
Plot kolem trati na Slovanské ulici byl rychle opraven 

Kritika ze dne 28/2 zřejmě zabrala a tak můžeme již po několika dnech ukázat, že poražená pole plotu byla alespoň provizorně opravena.  Čekali jsme více, ale aspoň něco.  Zřejmě se čeká na rekonstrukci uzlu v rámci koridoru, kde kolem tratí vyrostou nové betonové stěny jako protihluková opatření. Hezké to určitě nebude. Zde je trať v dost hlubokém zářezu, tak by aspoň nemusel být plot tak vysoký... V každém případě je současná procházka kolem trati spojená s pozorováním dění na našem nádraží, kde se stále něco děje, zajímavá a neradi bychom ji ztratili.

Na dolních obrázcích je stav před 10 dny. Možná nebylo třeba na provedenou provizorní opravu čekat skoro celý rok....


Pardubický kraj i město Česká Třebová symbolicky podpořili Tibet

Pardubický kraj se i letos zapojil do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet. Hejtman Martin Netolický tak navázal na znovu zavedenou tradici a na krajském úřadě vyvěsil tibetskou vlajku jako připomínku 56. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci v roce 1959.  „Považuji za vhodné, abychom si neustále připomínali, že na světě žijí lidé, kterým není umožněno svobodného života, studia či spravedlivě ohodnocené práce. Život obyvatel Tibetu není snadný a je naší morální povinností na tento stav, přetrvávající i v 21. století, stále upozorňovat alespoň tímto symbolickým gestem,“ komentoval pokračující tradici hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Pardubický kraj obnovil tradici vyvěšování vlajky v roce 2013, když se rozhodnutím radních zavázal k podpoře akce až do roku 2016. Letos je spolu s Libereckým krajem jediným vyšším územně samosprávným celkem, který se do akce zapojil. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a patří mezi nejvýznamnějších symbolické akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel Čínské lidové republiky. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města a v loňském roce už to bylo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně například v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a různých organizací, ale také spontánně mnoho občanů ČR.
K myšlence podpory výročí povstání tibetského lidu se připojuje pravidelně také město Česká Třebová a to již v minulých volebních obdobích opakovaně. protože je letos prvním rokem "vlády" nově zvoleného zastupitelstva, byl i na programu jednání zastupitelů 23/2 tento pod - vyvěšení tibetské vlajky a to nejen letos ale i v dalších letech do konce volebního období.  Proto také dnes 10.3. vlála na českotřebovské radnici tibetská vlajka (viz fotografie z dnešního odpoledne 10/3)
 
Krasobruslařská exhibice na Skalce

Zveme Vás všechny na Krasobruslařskou exhibici, která se koná pátek 13.3. od 18:00 na zimním stadionu v České Třebové. Symbolické vstupné 30,- Jedná se o rozloučení místních a hostů s letošní sezonou
Radní kraje a města jednali o terminálu letiště i čerpání z EU

Radní Pardubického kraje se v pondělí 9. března poprvé po volbách setkali s nově ustavenou Radou města Pardubice. Mezi zásadní body jednání patřil především další postup při výstavbě nového terminálu mezinárodního letiště v Pardubicích. Ostatní témata patřila problematice ITI strategie (nový nástroj kohezní politiky pro období 2014 až 2020), dopravním stavbám ve městě či projektu takzvaného Přednádraží.
„Společně s panem primátorem jsme na naší poslední schůzce identifikovali několik oblastí, které je potřeba si vyjasnit v širším názorovém spektru, a proto jsme se dohodli na schůzce obou rad. Osobně vnímám jako nejdůležitější společně vyřešit další postup při výstavbě nového terminálu pardubického letiště, ale také například další využití areálu bývalé Tesly, který kraj v roce 2012 bezúplatně převedl městu s podmínkou vybudování parkoviště a mimoúrovňového sjezdu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Nový terminál letiště prioritou
Rozvoj pardubického letiště v souvislosti s nutností vybudování nového terminálu byl prvním z diskutovaných témat. Současný stav letišti neumožňuje odbavení více letadel najednou, což brání dalšímu rozvoji a přilákání zahraničních leteckých společností a zvýšení počtu pravidelných linek. „Investiční záměr tak, jak nám byl představen, znamená pro akcionáře společnosti EBA finanční zátěž ve výši 90 milionů korun do roku 2023. Byli jsme ubezpečeni, že celková investice do terminálu nepřesáhne 300 milionů korun. Proto také v současné době probíhá přepracování projektu na výstavbu terminálu,“ uvedl Martin Netolický. „Rok 2016 by dle plánu znamenal pro akcionáře nejvyšší finanční zátěž. Konkrétně by se jednalo o 30 milionů korun,“ dodal hejtman. Nový terminál by měl být schopen odbavit tři standardní letadla v jednom okamžiku. Celková kapacita odbavených cestujících za rok by se tak mohla zvýšit až na 250 tisíc. „Požadujeme po společnosti vypracování podrobného plánu, aby bylo jasné, zda je tato rozsáhlá investice smysluplná,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát. „Necháme si také rozepsat fixní náklady včetně hospodářských výsledků z let minulých,“ doplnil Martin Netolický.  
 
Přednádraží součástí komplexních plánu rozvoje dopravní infrastruktury města 
Radní se seznámili také s návrhy na kompletní revitalizaci a rekonstrukci v oblasti hlavního nádraží. Projekt mimo jiné počítá s přesunem autobusového nádraží před hlavní železniční stanici. Tím by vznikl autobusový terminál pro městskou hromadnou dopravu, ale také dálkové autobusy. Celá vize je součástí rozsáhlého plánu, do kterého zapadá rekonstrukce silnice I/37 u Parama, ale také vybudování městského bulváru na Palackého třídě, jelikož by se zde v souvislosti s vybudováním obchvatu města mělo omezit dopravní zatížení přibližně na třetinu současného stavu. „Za důležité považuji také propojení hlavního nádraží se sídlištěm Dukla a vybudování vstupního terminálu pro cestující přicházející tímto směrem,“ zdůraznil Martin Netolický. „Město nyní usilovně pracuje na vyprojektování Přednádraží. Samotná realizace by měla začít na jaře příštího roku a hotova by měla být do konce roku 2016,“ doplnil pardubický primátor Martin Charvát.
 
Prioritou kraje v ITI je kultura a vzdělávání 
V rámci strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast, jejímž nositelem je město Pardubice, předložil Pardubický kraj několik prioritních projektů. Mezi ty patří především obnova interiéru a exteriéru pardubického zámku či nový depozitář Východočeské galerie v Ohrazenicích, což umožní rozšířit výstavní prostory na zámku a přitáhnout více návštěvníků. „V oblasti kultury jsme předložili celkově šest záměrů, jejichž celková hodnota by se měla pohybovat okolo 230 milionů korun,“ uvedl Martin Netolický. V oblasti vzdělávání přísluší pardubické části aglomerace částka přibližně 114 milionů korun, což je výrazně méně než připravované projekty vyžadují. „Určíme si prioritní projekty, které budeme chtít zařadit do oblasti ITI. Na ostatní projekty pak budeme žádat z evropských fondů individuálně,“ dodal Martin Netolický. Jedním z projektů v rámci strategie je také propojení karet městské hromadné dopravy obou krajských měst a jejich případná návaznost na karty pro meziměstskou dálkovou dopravu.
Areál v Kyjevské je důležitý pro kraj i město 
Areál bývalé pardubické Tesly v blízkosti nemocnice převedl Pardubický kraj bezúplatně na město v roce 2012. Jednou z podmínek tohoto převodu bylo vybudování parkovacích ploch či využití areálu pro potřeby pardubické nemocnice a vybudování odpovídajícího napojení na stávající silniční síť. V současné době existuje několik variant naložení s tímto areálem, přičemž jako nejpravděpodobnější se jeví kompletní demolice objektů, které jsou z velké části v havarijním stavu. „V současné době se nám hlásí investoři, kteří mají zájem o využití areálu pro doplňkové zdravotnické služby, jako například rehabilitace či služby lázeňského typu,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Areál v Kyjevské je jedním z problematických brownfieldů ve městě. Doufám, že se nám ve spolupráci s městem podaří v nejbližší době problematiku areálu vyřešit. Toto bude samozřejmě vyžadovat také odpovídající dopravní napojení, jelikož doprava v okolí nemocnice je již tak komplikovaná,“ uzavřel téma hejtman Martin Netolický. 

 

Kácení stromů uzavře o víkendech silnici u Svitav

Pardubice – O tomto a příštím víkendu bude uzavřena silnice I/34 v úseku Svitavy – Koclířov. Důvodem uzavírky je kácení a ozdravné řezy stromů podél komunikace. Uzavírka začíná u Svitav za křižovatkou s ulicí Olomoucká a končí u křižovatky se silnicí I/35 u Koclířova. Délka uzavřeného úseku je přibližně tři kilometry.  Úplná uzavírka úseku je plánována od 14. do 15. března a od 21. do 22. března, vždy od 7.00 do 18.00 hodin. Objízdná trasa povede obousměrně po silnici I/35 a I/43 (Koclířov – Lačnov – Svitavy). Současně je povolena částečná uzavírka úseku, a to od 9. do 31. března vždy od 7.00 do 18.00. Jedná se o dopravní omezení, které nevyžaduje objízdné trasy. V případě posunutí termínu prací z důvodu chybějícího povolení orgánu ochrany přírody ke kácení je připraven náhradní termín úplné uzavírky na 28. a 29. března.
 
Českotřebovský ledovec stále v provozu za kilo

Na Pekláku máme v provozu oba svahy a vleky.
Od 11.3. provozní doba 9-16 hodin. Lyžařská škola 9-16 hodin.
Situace na svazích dnes ráno:
sjezdovka Peklák i sjezdovka Zahrádky 5-50 cm technického sněhu.
 
Na Pekláku jezdíte dopoledne i odpoledne – vždy jen za 100 Kč. (karta má platnost 3 hodiny od prvního průchodu).
 
Tak neváhejte a dorazte na Peklák – levněji to už nejde.
 
Sobota 14.3.2015 - pokud počasí dovolí - rozloučení se sezónou - Světlušky 2015 (viz.příloha)