Českotřebovský deník 56/2015 (11/3)                                    
Shromáždění na náměstí Jana Pernera

Na základě připomínek občanů ke shromáždění, které se konalo dne 11.03.2015 na náměstí  Jana Pernera v České Třebové, podáváme vysvětlení ke vzniklé situaci:
Dne 03.03.2015 bylo doručeno na Městský úřad Česká Třebová „Oznámení o konání shromáždění“, jehož svolavatelem bylo Občanské sdružení Stop genocidě se sídlem v Praze. Účelem shromáždění byla demonstrace za zastavení umělých potratů spojená s petiční akcí, jejíž součástí byly vysvětlující informační panely. Oznámení bylo podáno v souladu se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 10 uvádí, že shromáždění lze předem zakázat, pokud by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
a)      popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
b)      dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
c)      jinak porušovat ústavu a zákony.
Shromáždění lze zakázat také v případě, že se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví, nebo by se mělo na stejném místě konat jiné shromáždění dle dříve doručeného oznámení.
Na základě uvedených faktů a platné legislativy nemá městský úřad, bohužel, možnost obdobným shromážděním zabránit.
O věcných připomínkách občanů budeme informovat zástupce Občanského sdružení Stop genocidě.
Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ
 
Ad: Drastické fotografie u nádraží

Akce podobného zaměření se zaměřuje na lidi na ulicích, jde o jakousi putovní alarmující výstavu spojenou s výzvou a peticí, které není ušetřeno žádné významnější město.  Dne 11/3  jsme mohli "genocidu na různý způsob" prohlédnout i v České Třebové na náměstí Jana Pernera. Byl jsme zde odpoledne po třetzí hodině. Pořadatelé akce v okolí už žádní nebyli, nebylo s kým ani diskutovat, petici jsem nezaznamenal. Jako by vystavení "informačních panelů" neboli kontroverzních fotografií se zjednodušeným zavádějícím textem stačilo. Jejich tématika byla spojováním hrušek s jablky, s řadou problémů, bez vysvětlení to byly spíše polopravdy. Mnoho lidí si z toho odneslo spíše stresující zážitek a logicky se ptali, jak je možné, že se akce konala. V tomto smyslu to bylo spíše zneužití práva na shromažďování. Nechci nijak omezovat právo  na protest a možnost svobodného vyjádření svého názoru, naopak. Byla to ukázka využití veřejného frekventovaného prostoru  pro vyjádření názoru. Podobně se tato akce uskutečnila dříve v Ústí n.O. na Kociánce. Na terminálu  v srpnu 2014 začínal např. tzv. Hudební průvod, k němu připomínky nebyly. Zájem o využití frekventovaného přednádražního prostoru ukazuje, že  by jej bylo možné využít také v kladném propagačním smyslu ve prospěch akcí pořádaných v našem městě. Zatím je terminál proti instalaci jakékoliv propagace poměrně pečlivě chráněn, nesměla a zřejmě stále nesmí zde být ani plakátnice (není v projektu), ani zde nebyla povolena žádná předvolební propagace. Seriál sdružení Stop genocidě získal výjimku, i když její "informační panely" musely být umístěny na úzkém chodníku, kde poměrně překážely, procházející občané museli "výstavu" obcházet ve vozovce.... (MM)  

Peklák
hlásí
konec
sezóny

Je nám to moc líto, obleva je silnější než jsme čekali. Posledním dnem letošní sezóny bude čtvrtek 12.3.
Provozní doba 9-16 hodin.
Akce „Světlušky - rozloučení se sezónou“ zrušena. Děkujeme za pochopení.
  Děkujeme Vám za to, že lyžujete u nás a budeme se těšit v květnu na shledanou při našich letních aktivitách, na terénních kárách a v bike parku. 

 

Seminář pro pamětníky - Chalupy u rotundy sv. Kateřiny  

Zimní přednášková sezóna v České Třebové je vydařená, uskutečnila se řada zajímavých akcí. Patří mezi ně i všechny přednášky cyklu "pro pamětníky", které jako semináře pořádá městské muzeum.  Návštěvníky neodradí ani stanovené vstupné 20 korun, židle v přednáškovém dále nestačí a dávají se přístavky. Padl zde rekord v návštěvnosti, bylo zde přítomno 87 návštěvníků. Kapacita místnosti je cca 70 míst. Pro zajímavost první seminář na téma ulice Na Splavě se uskutečnil 24. září 2013 za účasti cca 22 návštěvníků. Příště se počet zvýšil na 24 osob a následoval postupný vzestup ke zmíněnému rekordu. Fotografie z posledního semináře pořídila Veronika Němcová. 

 Stopka na přejezdu v ulici U Stadionu zmizela - zabezpečení funguje
Zase zde bezpečně projedete, světelné zařízení a závory zase fungují. Nebezpečné místo bylo zrušeno. Projíždějící vlaky si jezdily opatrně podle tzv. Rozkazu, ale nebyli to vždy místní strojvedoucí a tzv. lidský faktor může také někdy selhat...
Definitivní konec ledové sezóny pro HC Kohouti

bude v pátek 20. března 2015 večer v orlickoústeckém hotelu UNO, kde se koná společenský večer spojený s vyhodnocením soutěže. Na programu je zhodnocení sezony, vyhlášení nejlepších hráčů.
 
U sídliště Lhotka vyrostou nové řadové garáže a oplocené parkoviště

Stavební úřad vydal stavební povolení na výstavbu oploceného parkovacího areálu u sídliště Lhotka, který vznikne "na zelené louce" za prodejnou Konzum a kotelnou TEZY. Parkovací areál bude obsahovat 62 zpevněných parkovacích stání  a 21 řadových garáží.  Bude oplocen drátěným lotem s poplastovaným pletivem  vysokým dva metry a  vjezdovou posuvnou bránou ovládanou parkovacím systémem s čipy přidělenými na základě kupní nebo nájemní smlouvy. Řadové garáže budou postaveny z tvárnic t. 25 cm s pultovou střechou výšky 2,95 metru o celkovém rozměru 6 c 74,8 metru.  Stavbu bude provádět forma RYDO, spol s r.o.
 
KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY POJEDOU PO TŘICÁTÉ  

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 19. dubna 2015 30. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské přehrady“.  Start je mezi osmou a devátou hodinou z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 km vedou společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny, kde obdrží účastníci v restauraci U Dolečka diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic, na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou (zde obdrží diplom a turistické materiály) a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí. Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší patnáct let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za dvacet devět let projelo 7 492 cyklistů, rekordní účast byla v roce 2002, kdy přijelo 572 cyklistů.  MR

Králická pevnostní oblast se stává turistickým magnetem

„Jsme rádi, že se můžeme pochlubit stále rostoucí návštěvností. V loňském roce jsme zaznamenali rekord 65 795 platících osob a dalších přibližně 20 tisíc  návštěvníků se zúčastnilo srpnové akce Cihelna 2014. Jsme rádi, že jsme tím mohli přispět ke zvýšení turistické atraktivity Pardubického kraje a k ekonomickému rozvoji králického regionu,“ uvedl Petr Štemberk, ředitel obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast.
 
NÁVŠTĚVNOST KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI V ROCE 2014 – OFICIÁLNÍ STATISTIKA KPO, o. p. s.
 
Muzeum
Počet návštěvníků
Podíl v %
Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda
11 542
17,5%
Muzeum opevnění dělostřelecká tvrz Hůrka
15 321
23,3 %
Vojenské muzeum Králíky
29 443
44,8 %
Muzeum opevnění z let 1935-38 pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“
6 506
9,9 %
Muzeum Vysoký kámen
600
0,9 %
Vojenské muzeum Lichkov
2 245
3,4 %
Památník obránců vlasti – pěchotní srub K-S 8 „U nádraží“
138
0,2 %
CELKEM
65 795
100 %
 
Červené Vodě vznikne nová železniční zastávka

Pardubice (11. 3. 2015) – V Červené Vodě dojde ještě během tohoto roku k vybudování nové železniční zastávky. Po jednání se zástupci obce a Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC) to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně s náměstkem pro dopravu Jaromírem Duškem. Nová stanice za přibližně 5 milionů korun vychází vstříc poptávce po dopravní obsluze v oblasti, kde se nachází velké množství malých a středních podniků, ale také bytových jednotek.
„Nová zastávka zajistí obsluhu okolí zdravotního střediska a bude také dobrým vstupním místem ke zdejší rozhledně na Křížové hoře,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Regionální železniční trať Dolní Lipka – Štíty tímto také dostane nový impuls. Naštěstí jsou pryč doby, kdy se uvažovalo o útlumu této železniční trati. Kraj, alespoň za našeho působení, bude podporovat železniční dopravní obslužnost, a to zvláště v regionu, kde je u trati poměrně velké množství středních a malých podniků,“ dodal Martin Netolický. Celá investice bude hrazena z prostředků Správy železniční a dopravní cesty. „SŽDC vyhodnotilo tento záměr jako finančně efektivní, proto také celou stavební akci po finanční stránce zajistí,“ uvedl náměstek hejtmana Jaromír Dušek. „Pokud vše půjde podle plánu, tak by měla být zastávka zprovozněna na podzim tohoto roku,“ řekl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj se navíc zavázal, že upraví poměrně frekventovanou silnici III. třídy, která křižuje železniční trať a vede do rozvíjející se průmyslové zóny. „Uděláme vše proto, aby došlo k rekonstrukci této silnice, která již v současné době neodpovídá potřebám průmyslové zóny,“ dodal Jaromír Dušek.
 
Léčebna v Žamberku získala prostředky na další rozvoj

Pardubice (10. 3. 2015) – Rada Pardubického kraje minulý týden potvrdila do čela Albertina, odborného léčebného ústavu v Žamberku, dosud zastupujícího ředitele Rudolfa Bulíčka, který úspěšně prošel výběrovým řízením. Zároveň byli radní informování o získání nových grantů a dotací na další rozvoj ústavu.
Nové možnosti pro psychiatrickou péči
Albertinum uspělo se žádostí o grant z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska v hodnotě v hodnotě 21,25 milionů korun na zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení. Pardubický kraj se na projektu bude podílet částkou 4,25 milionu korun. „Celý záměr řeší rekonstrukci nevyužitého objektu v areálu tohoto zdravotnického zařízení kraje včetně jeho vybavení a následně přesun části činnosti z nevyhovujících prostor do zrekonstruované budovy a rozšíření terénních služeb pro znovuzačlenění pacientů do normálního života,“ vysvětlil projekt 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.
Plicní oddělení dostane moderní vybavení
Další posun v kvalitě poskytované péče zaznamená Albertinum díky rekonstrukci a přístavbě plicního lůžkového oddělení v objektu Malínský, a to včetně nového vybavení nábytkem nebo pořízení pojízdného rentgenového přístroje pro skiagrafii. Objekt bude bezbariérový se zázemím pro pacienty i personál, opravena bude i přístupová komunikace. Součástí projektu je i pořízení dalších potřebných přístrojů pro plicní oddělení v dalších pavilonech.  „V tomto případě bude přibližně 40 milionů korun hradit Regionální operační program a dotace bude stoprocentní. Díky tomu vznikne moderní plicní zařízení pro ambulantní a lůžkovou péči zejména občanů Orlickoústecka, které mohou využívat nejen plicní, ale také praktičtí lékaři,“ řekl Roman Línek.

 

Skuteč – od opery k baletu

V neděli 8. března byl slavnostně zahájen 12. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Velký sál kulturního klubu se zaplnil příznivci opery, kteří přišli zhlédnout Hoffmannovy povídky od J. Offenbacha. Po třech hodinách se ansábl libereckého divadla F. X. Šaldy klaněl publiku, které mu děkovalo vstoje. Výborné pěvecké výkony byly po zásluze odměněny.
Sál zmíněného kulturního zařízení oněmí jen na krátko. Již tuto neděli, tj. 15. března opět v 16 hodin přijde na řadu další atraktivní žánr klasického umění, kterým je balet. Kvalitu nově rekonstruované podlahy pódia prověří soubor Moravského divadla Olomouc, který zde uvede poslední z trojice pohádkových baletů P. I. Čajkovského – Spící krasavice.
Tento titul připravili se souborem baletu olomouckého divadla tvůrci divácky mimořádně úspěšné inscenace Labutí jezero – choreografka Hana Vláčilová a režisér Robert Balog. „Je to krásná pohádka pro všechny, kteří mají smysl pro fantazii a krásu. Nechybí láska, napětí a šťastný konec, to vše podpořeno geniální Čajkovského hudbou.  Pro náš baletní soubor to byla velká výzva,“ uvedl před loňskou premiérou Robert Balogh.
„Spící krasavice patří k nejvyzrálejším dílům Čajkovského. Marně bychom zde hledali prázdná, plochá místa, jež se v ranějších skladbách přece jen občas vyskytnou. Skladatel dovede hudbou takřka vyprovokovat zamýšlený taneční pohyb. Vyvolává a kouzlí nejen nálady pohádky, ale prostřednictvím hudby každému srozumitelně vypravuje samotný její děj,“ dodal autor hudebního nastudování a dirigent Tomáš Hanák.
Ve Skutči bude balet uveden s hudební nahrávkou, zejména s ohledem na výpravnou scénu a prostorové nároky. Pod náročnou choreografií je podepsána bývalá primabalerína pražského Národního divadla Hana Vláčilová. „Je tam mnoho malých rolí, počítá se s velkým ansámblem. Náš soubor přitom čítá třiatřicet tanečníků. Také proto jsem znovu oslovil Hanu Vláčilovou, která dokázala adaptovat a upravit tento velký klasický titul pro náš baletní soubor, aniž by došlo ke ztrátě kvality. Obdivuji její uměleckou práci a její detailní znalosti klasického baletu,“ dodal Balogh.
V hlavní roli Růženky se představí alternující Yui Kyotani a Karolína Zarach, v roli prince se střídají tři sólisté. V roli dobré a zlé víly ve Skutči ztvární buď Jelena Iljina nebo Irina Laptěva. Svým pohádkovým námětem je představení, ve kterém účinkují i děti z divadelního baletního studia, vhodné pro všechny generace.
 
Setkání pozůstalých rodin hospicových pacientů

„Odpusť mi.“, „Odpouštím ti.“, „Děkuji.“, „Mám tě rád.“ Tak se dají shrnout nejdůležitější slova, která by měla vzájemně zaznít ve vztahu hospicového pacienta a pečující rodiny…
17.února 2015 se opět sešly charitní sestřičky s pozůstalými rodinami svých pacientů, o které se mohly starat až do samého konce jejich života.
V loňském roce doprovodily sestry charitní hospicové péče Ústí nad Orlicí v našem okrese 102 pacientů. Nejbližší oceňovali kromě profesionality a odbornosti sester také jejich lidský přístup a předávané praktické zkušenosti. Součástí týmu domácí hospicové péče je vedle sester také lékař, sociální pracovnice, psychlog a duchovní, což některé rodiny využily.
Ačkoli je smrt těžká, je součástí každého života.  Když má někdo někoho rád, je domácí péče o  člověka a vzájemný vztah darem pro umírajícího i pro toho, kdo pečuje.
V otevřené atmosféře setkání zazněla slova povzbuzení, vzájemného sdílení, díků a podpory. Lidé, kteří zažili podobné situace se otevřeli jeden druhému, nalezli pochopení a vyjádřili touhu hledat cestu dál:
„ Nestihl jsem své ženě říct to nejdůležitější. Že ji mám moc rád a za co všechno ji děkuji. Pořád jsem se snažil věřit, že to bude dobré, a nutil ji k této víře také, i když ona už věděla své.  Budu jí to říkat teď, objevil jsem knihu, která mi dala naději, že se ještě setkáme, a to mě teď drží při každodenním životě…“
- „Mně umírala maminka, a já se při veškeré péči a za pomoci pečovatelek a sestřiček snažila ještě věnovat dětem v práci. Jsem učitelkou v mateřské školce a s dětmi jsme si o tom, co prožívám, zcela přirozeně vyprávěly. Vnímám, že to bylo správné, a i dětem to přišlo úplně normální…“
- „Mně tatínek řekl, že do žádný nemocnice nepojede, a že už chce umřít. Říkala jsem si, jestli jsem přece jenom neměla zavolat záchranku. Ale on měl právo se takhle rozhodnout. Večer mi to řekl, a k ránu zemřel…“
- „Já si se svým manželem neustále povídám, i nahlas. Jakoby nikdy neodešel…“
- „Někdy je těžké vysvětlit třeba i praktickému lékaři, že chceme, aby náš blízký mohl zůstat doma, a proč  žádáme o hospicovou péči…“
- „Moc bych si přál, abych i já mohl být na konci života ve vaší péči…“
Účastníkům  setkání byla nabídnuta možnost scházení ve svépomocné skupině. Hlavním cílem této skupiny je vzájemná pomoc při  vyrovnávání se ztrátou nejbližšího člověka.
19.3. 2015  v 16-18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová
13.4. 2015 v 16 -18 hod., vede PhDr. Hana   Mervartová
14.5. 2015 v 16-18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová
Setkání se budou konat vždy v ambulanci na adrese Čs. Armády 1181 ( věžák Rietru ) v 8. patře. Případní zájemci kontaktujte vždy předem sestru Kaplanovou.
Tato služba byla podpořena  Tříkrálovou sbírkou, díky níž bylo zakoupeno auto pro sestry domácího hospice, a dále  Výborem dobré vůle, který podpořil nákup lineárních dávkovačů léků a tonometrů.
Petra Kaplanová,  Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 322, www.uo.charita.cz
 
Vražda Borise Němcova je vrcholem ledovce, jehož hlubiny ukrývají desetitisíce jmen málo známých pronásledovaných disidentů a oponentů Putinova režimu

V Evropském parlamentu dnes proběhla rozprava k vraždě ruského opozičního představitele Borise Němcova a ke stavu demokracie v Rusku. Zítra bude na programu hlasování o rezoluci, která je vyústěním této rozpravy. Do rozpravy se zapojil i europoslanec Jaromír Štětina, člen zahraničního výboru EP, který se situací v Rusku dlouhodobě zabývá.
„Aktuální informace potvrzují obavy, že za samotnou vraždou i jejím vyšetřováním se může skrývat režisérská ruka Kremlu. Jméno Borise Němcova je přitom jeden z vrcholků ledovce. I další mají svá jména: Navalnyj, Politkovskaja, Savčenko. Chci vyzdvihnout, že rezoluce Evropského parlamentu, o které se zítra bude hlasovat, obsahuje i jmenovitou zmínku o Nadě Savčenko a naléhavou výzvu k jejímu propuštění a ukončení nezákonného zadržování. Hluboko pod těmito známými jmény v temnotě putinovského samoděržaví jsou potom skryty desetitisíce jmen a osudů, o nichž víme jen málo. Nejsou to jen vraždy a kriminály, je to celý nový pronásledovaný ruský disent, nová ruská diaspora, nekonečné vyšetřovací vazby, bezohledné znásilňování osudů.
Rád bych v této souvislosti upozornil na jméno Levona Hajrapeťjana, arménského podnikatele a filantropa, který byl loni v létě zatčen na letišti Šeremetěvo,  obviněn  z blíže neurčených hospodářských přečinů a během následné mnohatýdenní vyšetřovací vazby málem zemřel. Advokátům se poté podařilo Hajrapeťjana přemístit do domácího vězení, které trvá už půl roku.
Zkoumání stavu demokracie v Rusku nabízí mrazivý pohled na vrcholky i do hlubin ruského ledovce bezpráví“, uvádí k vraždě Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku europoslanec Štětina. Pro více informací: J. Štětina – 776742420
 
Země bývalé Jugoslávie zaznamenávají v procesu přibližování k EU pokroky

 EP dnes bude posuzovat vývoj v zemích bývalé Jugoslávie projednáním a schválením tzv. zpráv o pokroku. Jedná se o součást procesu rozšiřování, do něhož jsou v současné době zapojeny všechny země bývalé Jugoslávie – Srbsko a Černá hora mají status státu jednajícího o přistoupení k EU, Makedonie má status kandidátského státu čekajícího na zahájení jednání o přistoupení k EU a Kosovo a Bosna a Hercegovina mají status státu, kterému byla přislíbena perspektiva členství v EU.
„Oblast západního Balkánu je z hlediska EU mimořádně strategicky důležitá. V souvislosti s nárůstem nepředvídatelnosti chování Ruska a středoasijských autoritativních režimů se země bývalé Jugoslávie stávají stále důležitější součástí plánů EU na zajištění bezpečnosti energetických dodávek, která je důležitá pro stabilitu evropské ekonomiky“, uvádí k tomu europoslanec J. Štětina, člen zahraničního výboru EP, podle kterého zprávy o pokroku bývalých jugoslávských republik obsahují vyvážené hodnocení jejich snahy přiblížit se standardům EU. „Oceňuji, že ve zprávách nechybí ani kritické připomínky, které se v případě Černé hory týkají svobody tisku, v případě Srbska uplatňování práv menšin, v případě Makedonie svobody tisku, vyjadřování a nezávislosti soudnictví. V případě Kosova za největší problém považuji vážná podezření z korupce mířící na policejní a správní misi EU EULEX, která má pomoci s budováním soudního a správního systému v Kosovu. Za znepokojivý považuji rovněž současný nárůst počtu obyvatel Kosova, kteří opouští svou zemi a odchází do EU. Pro více informací: J. Štětina – 776742420