Českotřebovský deník 69/2015 (29.3.)                                  
Českou Miss world jsem učil fyziku

S napětím sledovali vývoj soutěže o Českou Miss  především v Jablonném nad Orlicí a také  studenti i učitelé Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí. Andrea Kalousová, soutěžící Miss č. 2 je totiž žákyní třetího ročníku této školy obor zdravotnický asistent.
 
Andrea si vedla znamenitě a při vyhlašování  vítězek soutěže se vlastně umístila na druhém místě, když získala díky největší přízni veřejnosti titul Česká Miss World a bude reprezentovat Českou republiku  a také tak trochu i SZŠ Ústí nad Orlicí. Nápad přihlásit se do soutěže vznikla právě na našem Domově mládeže.
 
Zisk tohoto titulu bude pro Andreu znamenat velkou změnu v jejím životě, kterou hned tak každý neunese, Ve svých 18 letech je na prahu samostatného života a bude se muset rozhodnout jaké jsou její priority.  Věříme, že po kolotoči všeho, co se jí nyní nabízí   se zase  vrátí ke studiu a k práci, pro kterou se rozhodla.  Jistě však bude mít spoustu dalších nabídek a ukáže se, jak se s životem v tomto uzlovém bodě, který hned tak někdo neprožije, naloží.  Dveře na svou školu má stále otevřenou a s pomocí individuálního plánu studia jistě může své povinnosti naplnit. V dosavadním studiu pro to měla všechny předpoklady.  (MM)

Prodám chalupu ve Svinné (3+1).
Kontakt v době 16 - 18 hod.: 274 772 537 nebo 606 415 070

Poděkování za výtěžek
z Nadačního plesu

Jménem dcery Elišky i celé naší rodiny bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat organizátorům Nadačního plesu panu Petru Gregarovi (elektro Gregar), Danieli Sloupenskému (DS Intex s. r. o.) a panu Jaroslavu Novákovi (RYDO stavební firma) a všem sponzorům, kteří se podíleli na uskutečnění Nadačního plesu a získání finančního daru.
Celý výtěžek z Nadačního plesu bude velkou finanční pomocí při pořízení elektrického vozíčku, pro naši dceru Elišku. Díky elektrickému vozíčku získá Eliška svojí samostatnost, po které moc touží a nebude odkázána na pomoc druhé osoby. Velmi si Vás a Vaší pomoci vážíme a nedokážeme slovy vyjádřit radost, kterou máme.
Pořízení elektrického vozíčku je velká finanční zátěž a je krásný pocit, že pořád existují empatičtí lidé, kteří chtějí a jsou ochotni pomáhat. I přes naši počáteční velkou nervozitu, jsme se ve Vaší společnosti, jak na Nadačním plese 7. 3. 2015, tak na slavnostním předání a poděkování v hotelu Bravo, cítili velmi příjemně. Děkujeme moc i za milé dárečky, které udělaly Elišce a Anežce velkou radost.  
 
Ještě jednou moc děkujeme a do dalších ročníku Nadačního plesu Vám přejeme spoustu elánu, zdraví a radosti.
Děkujeme.  rodina Honlova
Foto Martin Šebela

Brusel - V úterý 24. března se v bruselském Evropském parlamentu uskutečnilo veřejné slyšení pod názvem  JE KONCEPT LETNÍHO ČASU ZRALÝ NA REVIZI?

Společnou schůzi tří poslaneckých výborů, které se problematikou střídání času zabývaly, řídil předseda Výboru pro právní záležitosti EP Pavel Svoboda (ELS). Důležitá byla účast zástupců iniciativy For Only One Time v čele se senátorem Petrem Šilarem, který měl také možnost na půdě Evropského parlamentu  vystoupit se svým příspěvkem.
Petr Šilar k tomu říká: "Jeden závažný příklad za všechny, proč ukončit střídání času, je tzv. social jetlag (sociální pásmová nemoc) o kterém na veřejném slyšení v Bruselu hovořila doktorka Martha Merrowová odbornice na chronobiologii. Lidé trpící tímto syndromem obvykle usínají několik hodin po půlnoci a mají výrazné potíže s ranním vstáváním. K večeru jsou opět čilí, díky čemuž zůstanou dlouho vzhůru, a začarovaný kruh se opakuje." Pro tyto jedince je velmi obtížné vstávat v souladu s tradičním počátkem typického pracovního nebo školního dne, čímž se dostávají do konfliktu s časovými požadavky většinové společnosti. Mohou-li však žít v souladu se svým vlastním spánkovým rytmem, spát např. od čtvrté hodiny ranní do poledne, jejich spánek je kvalitní, budí se spontánně a s obvyklou ospalostí během dne nemají problémy. "Pokud se přesto tito jedinci snaží sami sebe, spolu se svými bližními donutit ke sladění se s konvenčním časovým rozložením spánku a bdění, pak se najednou nacházejí ve stavu, který je přirovnáván k životu s trvalým šestihodinovým jetlagem, k jehož projevům patří únava, dezorientace, iracionální chování a podrážděnost, ... a ta se ještě více stupňuje v období střídání času. Pro některé jedince je toto období už vysloveně zdraví škodlivé a jejich okolí je také vystaveno zvýšenému nebezpečí, při kterém může dojít ke vzájemným kolizím a nepříjemným konfrontacím, k nimž by jinak běžně nedošlo," vysvětluje Šilar.
Ve zkratce se dá říci, že z posledních studií vyšlo to, co dnešní ekonomové i spočítali a výše jmenované veřejné slyšení  v Evropském parlamentu nakonec jen potvrdilo, že se zavedením letního času v současnosti vůbec nic neušetří. Jen se tímto časovým posunem rozbije biorytmus mnoha miliónům lidí. Pokud se tedy v Evropském parlamentu skutečně podaří českým europoslancům Pavlu Svobodovi, Michaele Šojdrové a Tomáši Zdechovskému (všichni ELS) spolu s německými a dalšími  kolegy prosadit zrušení změny času v celé Evropské unii, pak to bude nejvýznamnější počin, který vzešel z iniciativy  For Only One Time a bude tak konečně dosaženo cíle - což je jen jeden čas. Jak říká senátor Šilar, s hloupostí je třeba bojovat a nelze podléhat většinovému klamu.
Petr Čada
 
Pozvánka na 54. ročník trampského volejbalu

T.O.Horáci pořádá 54. ročník trampského volejbalu a 13. ročník Memoriálu Mirka Hurta.
Místo konání: kurty TJ Sokol Rybník. Termín: 23. května 2015, začátek v 8:30 hodin
(prezentace na místě od 8.00 hod).
Dobrou náladu a krásné počasí s sebou. Kontakt: 724 253 845