AD: Pokácený svah v Benátkách  pod internátem             

Téma nadnesené během  minulého víkendu dne 20. února čtenáře zaujalo a dostal jsem několik názorů. Jednalo se především o občany, kteří  nemají rádi, když se slovo revitalizace zaměňuje za "kácení" nebo naopak a těch, kterým se kácení vzrostlé zeleně rostoucí  vlastně "uprostřed města" (ovšem mimo zastavěnou oblast) ze zásady nelíbí, neboť jde o plíce města. Vzrostlou zeleň je třeba chránit a zachovat ji v co možní největší míře. Právě zde se podle mínění veřejnosti mohla původní zeleň zachovat v podstatně větším měřítku. Jde (nebo možná již šlo) o biokoridor, který nelze beze zbytku zničit. To si měli ovšem uvědomit hlavně ekologové, kteří to vše povolovali. Chodila sem i srnčí zvěř...
Porovnáním uvedených dvou fotografií stejného úseku břehového porostu pořízených během  letošního února a loni v lednu 2014 (sice z různých míst)  můžeme posoudit rozsah kácení v uvedené lokalitě.. Nejde o lesní pozemek, ale o tzv. "ostatní plochu", porostlou především náletovými dřevinami na skalnatém podloží s poměrně hustým podrostem. Některé stromy  neměly zdravou dřevní hmotu a hrozil jejích pád na objekty firmy KSK, které tento areál patří. Firma si vyžádala souhlas s touto činností, vyvolala na odboru životního prostředí MěÚ správní řízení.
To jsem se dozvěděl při osobní návštěvě ve  firmě KSK od jednatele Ing. Zdeňka. Kršky. Měl jsem možnost prohlédnout si prosperující českotřebovskou strojírenskou firmu, o které se běžně ve městě mnoho nemluví, protože se jí vyhýbají problémy a průšvihy, pracovníky nepropouští, ale dobře o ně pečuje. Společnost KSK vznikla roku 1992, "obsadila" část území bývalého "komunálu" v Podbranské ulici,během let zesílila a modernizovala, zajišťuje stabilní zaměstnanost. Vyrábí svařovací automaty, polohovadla, přípravky, jednoúčelové (speciální) stroje, filtry a zkušební stolice vlastní konstrukce nebo podle přání zákazníků. Nabízí také opravy a renovace, sváření, navařování, pancéřování... Dodává stroje včetně elektroniky, řízení a zaškolení a to nejen pro Česko, ale vyváží je dnes již do 13 různojazyčných oblastí celého světa. Vybudovala moderní zázemí pro výrobu, má zájem o práci v uklizeném okolním prostoru. Areál firmy je na navážce různorodého odpadu o mocnosti někde až 3 metry.  Porovnejte třeba to, že tento pravý břeh Třebovky je mnohem vyšší než druhá strana vodního toku. Proto se společnost KSK stará také o přilehlý pás zeleně na svahu pod "internátem", nyní zvaným "areál Skalka" Vyšší odborné školy a střední školy technické. Důsledkem je právě obnova zeleně na právě vyčištěném pozemku. "Práce byly provedeny po získání odborných posudků, hrozilo, že by pád nemocných stromů poškodil budovy. Nejde rozhodně o ziskovou činnost, provedené práce nás stojí kolem 40 tisíc korun a prodat na pilu lze jen minimum. Ostatní bude štěpkováno nebo využito maximálně jako palivové dříví," říká Zdeněk Krška.  Přes pozemek společnosti KSK dnes vede jediný přístup podél řeky do oblasti budoucího parku Benátky, kde se má provádět další kácení vybraných stromů a technika se jinudy než přes KSK do tohoto prostoru nedostane. Aspoň do té doby, než bude vybudován nový most přes Třebovku který propojí oblast hokejbalového areálu se sportovišti na Skalce a parkem Benátky. Potom bude přístup přes areál KSK uzavřen nově zasázenou zelení. Teprve nyní po odstranění  porostu bude možné areál firmy uzavřít. Dosud byla tato lokalita místem nejrůznějších sedánků mládeže z nedalekého internátu, vedla tudy i zkratka do Benátek. S úpravou zeleně na přilehlém svahu začala společnost KSK již před lety. Část svahu za halami je nyní opět nově obrostlá zelení tak, že zásah člověka není viditelný. Ve formě ponechaných náletových dřevin třeba na stráni i na obnažených skalních útvarech poroste zeleň i na nové mýtině.
Prošel jsem i postižené území. Na pozemku firmy pod svahem je nyní skutečně velké množství pokáceného dřeva. Je na něm vidět, že zdravých stromů mnoho nebylo. "To všechno nyní musí naši zaměstnanci a další firmy uklidit,  na pořádek si v naší firmě potrpíme. Mohu Vás ujistit, že stejnou péči věnujeme i pokácenému území, zeleň v této oblasti nezmizí, budeme o ni pečovat, dodal jednatel firmy Zdeněk Krška.
(mm)