VÝměnný pobyt žáků ze ZŠ Ústecká v Agrate Brianza   

Ve dnech 4. – 9. března 2015 se uskutečnil výměnný pobyt  20 žáků  ZŠ Ústecká. Tato výměna probíhá už 10 let.  Zájezd zajišťovly učitelky této školy a místostarostka Ing. Žáčková, která převzala funkci tlumočnice.  Všichni zúčastnění byli ubytování v hostitelských rodinách. Italská škola si připravila pro naše děti zajímavý program a v tomto roce absolvovaly děti i více poznávacích akcí, např. navštívili Milano, Monzu a Mantovu. Nedělní program byl opět v režii hostitelských rodin.  Podrobnější zprávu a fotografie z tohoto pobytu najdete na webových stránkách ZŠ Ústecká (http://zs-ustecka.cz/  V průběhu pobytu proběhlo jednání mezi zástupci vedení obou měst a byla projednána  spolupráce  pro  nadcházející čtyři roky.  

 

O pobytu v Itálii jsme se mohli dočíst na webové stránce ZŠ Ústecká:
 1. den = středa  Cesta proběhla v pohodě.

Skoro celou cestu jsme proklábosili. V Bratislavě na letišti jsme si nechali odbavit velké kufry. Všichni prošli, i když někteří měli namále. (Kvůli váze kufrů.) Pak jsme šli k celnímu odbavení. Zrentgenovali nám naše příruční zavazadla a každý jsme museli projít rentgenovým rámem. Ne každý ale prošel. Některým rentgen „pískal“ a museli si zout boty, jestli v nich něco nepašují. Jediný „pašerák“ byl nakonec Jakub, který měl na klíčích (o kterých ani nevěděl, že je má s sebou) přívěsek ze staré patrony. A zabavili mu jí. Jakuba naštěstí propustili….. Do Bergama na letiště jsme přiletěli dokonce s předstihem 10 minut.
Počasí bylo příjemné, jasno, slunečno.
Už na nás čekal pohodlný autobus a hned jsme vyrazili do Agrate. V Agrate jsme byli kolem půl čtvrté. Trochu jsme se občerstvili. Postupně se tu sešli rodiče s dětmi, kteří nás měli ubytovat. Rozdělili si nás, seznámili jsme se s nimi a když pak pan starosta Ezzo všechny české děti slavnostně přivítal a popřál jim hezký pobyt v Itálii, rozešli jsme se do nových italských domovů.
 
2. den = čtvrtek  - ve škole

Nejprve jsme si zahráli pár her, zazpívali. Vyprávěli jsme si o průběhu minulého dne – o středě v rodinách. První hodinu byl přírodopis. Hodina proběhla v přilehlém parku. Učili jsme se poznávat stromy. Pak začal tělocvik. Hrali jsme hru GO BACK  ve školní tělocvičně. Prohlédli jsme si  celou školu. O přestávce  jsme šli do počítačové učebny  napsat  zprávy do Čech.
Poslední hodina byla práce na počítači s programem TAGUL. Bylo to velmi zajímavé.
A konečně hurá na oběd. Už jsme měli hlad, protože italské děti mají oběd až ve 14 hodin. Najedli jsme se ve školní jídelně.
V půl třetí jsme vyrazili autobusem směr Milán. Nejdřív jsme si prohlédli luxusní čtvrť s mrakodrapy, která byla vystavěna nedávno. Město se totiž chystá na celosvětovou výstavu EXPO 2015. Pak jsme se prošli starým centrem města. Bylo tam hrozně moc lidí.
 
3. den –  pátek  Opět ve škole.  

Měli jsme před sebou 2 hodiny hudební výchovy. Nejprve byla hodina zaměřená na současnou italskou a světovou hudbu. Pan učitel hudební výchovy hrál na kytaru a děti nám zazpívaly italské písně. Některé z písní nám byly povědomé. Na obrazovce jsme mohli sledovat texty písní a přidat se k italským dětem. Na závěr hodiny jsme naučili naopak my italské děti hudební rozcvičku, kterou známe z hodin s naší paní učitelkou  hudební výchovy. Náš největší zážitek ve škole jsou turecké záchody. Žádné jiné záchody pro děti tu nejsou. Je to pro nás velký nezvyk….  Po první hodině jsme se šli prohlédnout město Agrate. Navštívili jsme krásnou městskou knihovnu, kde jsme objevili i knihy v češtině.  Po návratu z města jsme se nasvačili a začala další hodina – tentokrát hodina vážné hudby s jiným italským učitelem. Italské děti zahrály na flétnu několik skladeb.  Dokonce si pro nás nacvičily i naší českou skladbu Vltava. Kromě fléten hrály děti na kytaru a na bubny. Obě hodiny hudby nám krásně utekly.
Nakonec jsme měli pracovní vyučování s paní učitelkou Anna Marie. Vyráběli jsme  výrobky s použitím ubrouskové techniky. Naše výrobky si povezeme domů jako dárek. Ve dvě hodiny byl oběd.
Odpoledne jsme vyrazili autobusem do města Monza. Je asi 15 km od Agrate. Prošli jsme centrum města a prohlédli  si místní zajímavosti. Městem nás provázela stejně jako ve čtvrtek architektka Laura. Na závěr prohlídky jsme si všichni dali vyhlášenou italskou zmrzlinu – gelato.
Do Agrate jsme přijeli v 6 hodin. Spěchali jsme „domů“, abychom se převlékli na diskotéku. Ta začala v osm hodin v místním parku ALDO MORO. Pěkně jsme se vyřádili. Některé to pěkně zmohlo. Skončili jsme v půl jedenácté, ale nejraději bychom tam ještě zůstali.
 
4. den = sobota:  Výlet do Mantovy

Výlet začal tím, že po příchodu ke škole jsme nasedli do autobusu a jeli jsme 2 hodiny do Mantovy. Cestou jsme míjeli Alpy: „Nádhera!” a kamenolom, kde se neustále těží stavební kámen. Byl ohromný.
Po příjezdu do Mantovy jsme vystoupili a šli jsme na prohlídku kostela a velké rotundy v centru města. Poté jsme se byli kouknout na náměstí, kde byla dříve vězeňská věž.
Dozvěděli jsme se, že v roce 2008 zde bylo velké zemětřesení, které poničilo hodně domů a památek. Chodníky a ulice byly v některých místech úplně zvlněné.
Z města jsme šli k jezeru poblíž centra.
Autobus nás převezl na okraj Mantovy k rozlehlému Paláci Te (PALAZZO DI TE). Prohlédli jsme si park, odpočinuli, kdo chtěl, zahrál si s italskými dětmi fotbal na hřišti a kolem páté hodiny jsme odjížděli zpátky domů. Všichni jsme byli unaveni.
Po příjezdu do Agrate jsme se rozešli do svých rodin.
Neděli strávíme v rodinách. Těšíme se!