V sobotu 28.března vystoupil  Bendl pod vedením Mrg. Josefa Menšíka po kratší koncertní přestávce na svém prvním jarním koncertě. Přijal pozvání na 16. mezinároní hudební festival dechové hudby a sborového zpěvu pořádaný v Praze a v Poděbradech. Společně s Bendlem zazpívaly v Kongresovém centru na poděbradské kolonádě ještě další tři sbory. Bendl byl nejpočetnější účinkující sbor a vystoupil jako poslední z účinkujících. V jeho porvedení zazněly sklady z repertoáru duchovního i světského včetně posluchačsky vděčných úprav lidových písní, Ježkova Davida a Goliáše, Dvořákova Šípku z Moravských dvojzpěvů  nebo závěrečného španělského El arreglito, známé Verdiho operní árie upravené pro smíšený sbor. Klavírního partu se tentokráte ujala Milada Hamplová, která flexibilně zastoupila Blanku Poukarovou. V porovnání s ostatními účinkujícími Bendl přesvědčil místní posluchače, že stále patří mezi přední amatérské sbory.
Výborný výkon předvedli i komorní sbor Canzonetta z Osečné u Liberce, který zazpíval odlehčený repertoár plný zajímavých úprav,  i Cantores Cantant z Kolína, zaměřený spíše na klasiku a lidové písně. Přinejmenším zajímavou podívanou bylo vystoupení humpoleckého smíšeného sboru Čech a Lech, který, ač na vystoupení dorazil početně oslaben, předvedl nejdelší program ze všech sborů (45min je poměrně dlouhý festivalový výstup). Za procítěného klavírního doprovodu sbormistryně Hany Augustové zazněly úpravy lidových i umělých písní. I přes slyšitelný početní handicap excelovali v jejich programu sólisté, nechyběly ani choreografické výstupy sboristů a písně v provedení pěveckého dua HADR (Hana Augustová a Drahomíra Bendlová) za nasamplpovaného doprovodu keyboardu. Přestože vystoupení Bendlu bylo v porovnání s interpretací Čecha a Lecha poněkud chudší, i tak bude do budoucna upřednostňovat  spíše tradiční (statickou) zvukovou stránku a bude se snažit podobným alternativním pojetím sborového zpěvu raději vyhnout.
Na závěr festivalového koncertu zazněla v provedení všech sborů úprava lidové písně Poděbradská brána, kterou od klavíru řídila Hana Augustová.
Příznivci Bendlu a sborového zpěvu jsou srdečně zváni na tradiční koncert v rámci festivalu Antonína Bennewitze do Přívrata, kde jako host vystoupí liberecký Ještěd pod vedením Silvie Pálkové. Koncert je plánovaný na sobotu 16. května.

 

  Smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová


Sbor Cantores Cantant z Kolína

 

kkomorní sbor Canzonetta z Osečné u Liberce

 
Humpolecký smíšený sbor Čech a Lech                                                           Duo Hadr