Oskary míří do měst a obcí Česka. Stačí produkovat co nejméně odpadu         

 
VYSOKÉ MÝTO (Pardubický kraj) – Třídění bioodpadu, místní náklady na odpadové hospodářství, výše a způsob platby domácností, to jsou témata, která v současnosti skloňují na většině obecních a městských úřadů v Česku. Aby pomohla sdílet inspirativní příklady dobré praxe, které už v Česku existují, přichází Arnika se soutěží Odpadový Oskar. Občany spokojené s nakládáním s odpady v jejich obci či městě Arnika prosí, aby přihlásili své sídlo do soutěže. Už dnes u nás totiž existují stovky různě velkých měst a obcí, které v produkci směsného odpadu dosahují výborných, tedy nízkých hodnot pod 150 kilogramů na osobu a rok. V Pardubickém kraji je to například více než dvanáctitisícové Vysoké Mýto.
Více informací a přihlašovací formulář najdou zájemci na webu Arniky http://arnika.org/oskar
V Pardubickém kraji je pravděpodobně také řada měst a obcí s produkcí pod 150 kg směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele. Zajímavým, avšak trochu paradoxním případem je Vysoké Mýto. Provozuje totiž bioplynovou stanici, která je ale prodělečná a město ji chce prodat. Přitom podle vyhlášky platné od začátku roku 2015 musejí města zajistit třídění biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a zahrad. Arnika je proto přesvědčena, že by město mělo více dbát na osvětu a dobře ošetřit další aspekty systému nakládání s odpady. Platnost nové vyhlášky je podle ekologů zároveň příležitostí pro výdělečnost místní bioplynové stanice.
„Soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích. První kategorie závisí na prostém čísle, které udává, kolik směsného odpadu průměrně vyprodukuje jeden obyvatel dané obce. Z vlastního zjišťování víme, že jsou u nás stovky obcí, kde je možné se inspirovat. V Pardubickém kraji jde například o Vysoké Mýto, ale jistě i řadu dalších. Cílem druhé kategorie je právě to, abychom zjistili a ostatním ukázali, jak se jednotlivým starostům podařilo srazit produkci odpadu pod 150 kilogramů na osobu a rok. Jsme přesvědčeni, že konkrétní tipy, jak předcházet vzniku odpadu a dobře ho třídit, ocení i v jiných sídlech. Dobře nastavený systém totiž přináší peníze do obecní pokladny a přitom nezatěžuje občany vysokými poplatky,“ říká odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Ing. Milan Havel.
Limit 150 kilo na osobu a rok organizátoři soutěže zvolili proto, že to je hodnota, které se se daří dosahovat i v sousedních státech, Česko se k ní ale ještě ani nepřiblížilo. Když jsou však lidé v podobně velkých státech, jako je Česko, schopni produkovat i méně než sto kilogramů odpadů, mělo by to být podle nevládní organizace možné i u nás. Jednotlivé pozitivní příklady navíc už existují.