Připomínky k dopravní situaci v České Třebové a okolí

Česká Třebové potřebuje znovu přemostit nádraží          
Vstup firmy Metrans do praktického života našeho města odpovídá strategické poloze města a jeho postavení v železniční síti ČR. Vybudování velkého logistického terminálu  ze kterého se po silnicích rozváží značná část přepravovaných kontejnerů, však způsobilo problémy v nedokonalé silniční síti v okolí našeho města, která není stavěna na tak velké zatížení kamionovou dopravou. Je dobře, že se to začalo řešit, ale navržené řešení je možné přijmout jen jako dočasné.

 

V současnosti se připravují projekty na modernizaci českotřebovského železničního uzlu  jako součásti železničního koridoru. Současně s přestavbou kolejiště uzlu a dalších opatření provedených v souvislosti se zrychlením průjezdu vlaků (protihluková opatření) je nezbytně nutné požadovat realizaci investic zlepšujících dopravní infrastrukturu ve městě.
V souvislosti s přestavbou uzlu se nám jedná především o vybudování nového přemostění kolejiště v prostoru bývalého Herzánova mostu. Tím bude definitivně vyřešen problematický průjezd tzv. tunely. Současně připravovanou úpravu tunelů jako vícezdrojovou investici lze považovat spíše za vynucené provizórium.
Dle vyhlášky 104/1997ASb. a jejích osmi dodatků je jízdní pruh v tunelu nebo podjezdu široký 3,5m a k tomu 0,25m vodící proužek. Nejmenší šířka služebního chodníku je 0,75m. Výška průjezdového profilu je 4,5 m. Osvětlení, únikové cesty, atd. uvádí závazná ČSN 737507. Stávající průtok Semanínského potoka pod tunely je dostatečný a s rezervou provede dvacetiletou vodu Semanínského potoka (po ukončené realizaci bezpečnostního přepadu rybníka Pařezák)  Retence tohoto rybníku spolehlivě zmírní povodňové průtoky. Ani při katastrofální povodni v roce 1997 nedošlo k překročení kapacity průtočného profilu „pod tunely".
Z uvedených skutečností se nám navrhovaná alternativa dvousměrné snížené vozovky o 0,65 m jeví nereálná. Rozumné je stávající vozovku opravit spolu s opravou krytu průtočného profilu, tunely řádně osvětlit a osvětlit a jednostranný průjezd na obou koncích tunelů řádně světelně regulovat. Ušetřené miliony se budou hodit na další akce.
Již dlouho se mluví o potřebě vybudovat nový průchod (podchod či snad i lávku) v Hubálkově ulici od Korada k budově 019 v Semanínské ulici a do průmyslové zóny a sídliště Borek. Stávající je stále ve vlastnictví SŽDC, má se zatím opravit,  lépe osvětlit.... Navrhuje se vybudování nového 150 m dlouhého podchodu, který nebude o nic bezpečnější  Osvětlení, kamery a klimatizace, vč. údržby představují nemalé mandatorní výdaje města.
Pokud bychom uvažovali s perspektivou, tak nám problém tunelů i potřebu nového podchodu vyřeší nové přemostění kolejiště, které bude současně silničním připojením části Borek, průmyslové zóny, terminálu Metrans a přivaděče k dálnici R35. Byla by to také náhrada za dříve zbourané českotřebovské mosty: (Herzánův -1960 a Beranův na Lhotce - 1970). Důvodů pro vybudování nového mostu najdeme tedy více než dost. Stavba by přesně zapadla do operačního programu Doprava na nové elokační období EU.
Město Česká Třebová má velké štěstí: má podnikavého starostu vizionáře a další zástupce  na významných postech, kteří by v případě jednání na SFDI, ŘSD a dalších stupních schvalovacího systému nenechali Českou Třebovou na holičkách: JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, krajský radní pro dopravu Ing. Jaromír Dušek, uznávaný dopravní odborník Ing. Dalibor Zelený, Ing. Jiří Vencl předseda dopravní komise KDU-ČSL...  
Připomeňme, že přemostění nádraží mají jako potřebnou podmínku svého rozvoje zajištěnou v řadě důležitých města na hlavní trati v Kolíně, v Přelouči, Pardubicích,  Chocni, v Zábřehu, v Olomouci.... Při budování koridoru v Ústí nad Orlicí se tamní radnici podařilo zařadit do investice např. i  (málo potřebné) přemostění železnice v Hylvátech a také přemostění Tiché Orlice u Kerhartic.  Dva důležité problémy města vyřešili za státní prostředky určené na koridor.
Nové přemostění českotřebovského nádraží by bylo bezpečnou spojnicí s oblastí za nádražím i ozdobou města, tak, dříve býval Herzánův most. Naši mostaři dokážou vybudovat dokonalá díla.
V roce 2006 „padl" sen o realizaci severní trasy rychlostní komunikace R35. Tím se obchvat České Třebové posunul do říše snů. Připojení z našeho města na dálnici mají dle podepsaného Memoranda zajistit přivaděče k R35. Přivaděč od Litomyšle k České Třebové vedoucí kolem Zhoře a Němčic by nám ve Třebové udělal  další problémy, přivedl by kamiony na světelnou křižovatku, přetížil by střed města. Pro přivaděč je třeba připravit novou trasu vedoucí přes průmyslovou zónu mimo obce Semanín a Pazuchu. Přemostění nádraží by bylo jeho součástí, bylo by tedy dobře využito.
Místo budování tohoto přímého přivaděče Město Česká Třebová zatím oficiálně podporuje přeložku silnice I/14 mimo Třebovice směr obchvat Opatova a má mít tedy převzít funkci přivaděče  na R35. Nyní údajně vzniká v počítačích projektantů. Za rozdvojkou železničních tratí na Brno a Olomouc se má vést po mostě přes železnici u Třebovice a dalším mostě přes část rybníka Hvězda. Takže (náročné) přemostění železnice zde stejně bude, jen město Česká Třebová (které to velmi prosazuje) z toho nebude mít nic. Bude drahá stavba, ale pro nás daleko méně zajímavá než vybudování přímého přivaděče k Litomyšli vedoucího přes průmyslovou zónu a nový most přes českotřebovské nádraží (do prostoru vedle budovy 019 kde již most stával).
 
Náhrada problematických tunelů novým přemostěním bude důležitým krokem k vyřešení mnoha problémů rozvoje českotřebovské průmyslové zóny a tím i celého města. My staří technici - Třebováci si jen přejeme, aby tato naše doporučení nezapadla tak, jak  se zatím zdá v případě slibů v podepsaném Memorandu z roku 2006. Přejeme našim zástupcům hodně zdraví, pevné nervy a aby do českotřebovského uzlu bylo investováno. Pokud nepřijde iniciativa od nás ze Třebové, tak ji odjinud nečekejme!
 
Ing. Miroslav Dostálek a kolektiv
Fotografie: Herzánův most zbouraný v srpnu 1960                                                                              

Pro  úsek silnice od I/14  tzv. Mosty (někdo říká "tunely") k odbočce na Semanínskou ulici je projektová dokumentace pro rekonstrukci vypracována. Objednala ji a zaplatila společnost Metrans, a.s., má ji k dispozici Město Česká Třebová.  Investice má umožnit obousměrný provoz kamionů (viz dále uvedený obrázek ). Světlost profilu mostů po rekonstrukci bude 7890 mm, šířka vozovky celkem 6660 mm, po stranách zvýšené pásy o šířce 500 mm a 560 mm, průjezdná výška pro obousměrný provoz 4550 mm, Semanínský potok sveden do nového zatrubnění s větším profilem, umístěného pod povrchem vozovky, které odvede větší množství vody,. Povrch vozovky po rekonstrukci bude o cca 66 cm níže než je v současnosti. Stavba má stát cca 68 mil. Kč, přitom standardní šíři jízdního pruhu a standardní šíři bezpečnostního chodníku zde realizovat nelze.

A ještě ukázky  ze srpna 1960, kdy se boural Herzánův most, který byl do této doby dominantou českotřebovského nádraží. V době rekonstrukce nádraží byl hrdlem, brzdícím rozvoj. Podle mnohých pohledů to byla chyba století, místo zbourání se měl vybudovat druhý oblouk mostu a tím  zachovat přejezd do dnešní průmyslové oblasti. 

A ještě srovnání jaký byl Herzánův most v době I. republiky  v době, kdy je na fotce vidět rozvíjející se pila firmy Krbec & Přibyl, jejíž administrativní budova je dnes sídlem ředitelství společnosti Korado.  K tomu na závěr dnešní pohled bez Herzánova mostu. Můžete aspoň uvažovat, zda by se do tohoto prostoru dal znovu most postavit  a kolik by to stálo.  Říká se cena až 400 milionů, ale je to nafouknuté číslo, jistě by se dal postavit za polovinu. Takové prostředky (ze SFDI nebo dotace EU) by ovšem vyřešily v našem městě mnoho problémů.  Nemusel by se sta vět žádný nový podchod (odhadem -80 milionů)  a  most by mohl být  na trase dálničního přivaděče. Společně s komunikací v tzv. tunelech by byl dostatečnou spojnicí průmyslové oblasti se silnicí I/14 a budoucím obchvatem města. Budovy souhlasí, dokonce jsou na obou snímcích tovární komíny, jen ten most tam chybi.... (Přitom prostor pro vybudování nového mostu je i o cca 50 i více metrů dál ve směru na jih a na druhé straně za nádražím vhodný prostor pro vybudování kruhové křižovatky.)

Dnešní situace bez přemostění nádraží, které citelně chybí.