Program Kulturního centra na měsíc duben 2015           
Středa 1. 4.                                                                                                   Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
H U D E B N Í  B E S Í D K A  Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 8. 4.                                                                                                   Malá scéna , začátek v 19.00 hodin          
„POUTNÍCI SLAVÍ 45 LETKoncert známé bluegrassové a country skupiny.
Vstupné  100,--Kč  Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 9. 4. – 19. 4.                                                                                    KC – výstavní síň
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO A KERAMICKÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ
Vernisáž  středa 8. 4. v 17.00 hod.  Malý sál         
Otevřeno denně 9 – 12 a 14 – 17 hodin                                                       Vstupné dobrovolné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 10. 4.                                                                                                  Malá scéna , začátek v 19.00 hodin  
Spolek divadelních ochotníků Šlégl Němčice uvádí:
LIDÉ V BALÓNECH
Hra se zpěvy a tanci…
Režie: Václav Chochola  Vstupné  80,-- Kč
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 11. 4.                                                                                                KC- velký sál, začátek v 19.00 hodin
Z a h a j o v a c í   k o n c e r t
XVII. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ANTONÍNA BENNEWITZE
KOMORNÍ  ORCHESTR  JAROSLAVA  KOCIANA
Sólisté:         Leoš Čepický, Jakub Čepický, Čeněk Pavlík
Dirigent:      Bohuslav Mimra
Vstupné 100,- Kč                         
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Předplatitelé KPH mají 50% slevu.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 17. 4.                                                                                              KC- velký sál, začátek v 19.00 hodin 
KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 19. 4.                                                                                            KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová 
Vstupné: Kč 60,--   Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem
u pokladny.                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 22. 4.                                                                                             Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
H U D E B N Í  B E S Í D K A                                                                Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek  23. 4.                                                                                          Malá scéna , začátek v 19.00 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
53. koncertní předplatné, 480. českotřebovský hudební večer
VÁCLAV HUDEČEK
Koncert houslového virtuose.
Vstupné: 100,--Kč 
Na tento koncert platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pátek 24. 4. – 10. 5.                                                                                   KC – výstavní síň
Výstava prací výtvarné skupiny  M A X M I L I Á N  při KC Č. Třebová
Vernisáž v  pátek 24. 4.  v 17.00 hodin v Malém sále KC
Hudební doprovod Stanislav Uma a Luděk Hejda    
Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin                                                           Vstupné dobrovolné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 25. 4.                                                                                             KC- velký sál, začátek v 19.00 hodin 
HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA BENNEWITZE
TICHÁ OPERA Praha uvádí: HAYDN: Svět na Měsíci
Tichá Opera spojuje žánry opery a mimického divadla. Provázanost těchto zdánlivě odlišných uměleckých oborů přináší revoluci v operním herectví a nabízí jedinečnou žánrovou poetiku. Hravé, moderní pojetí rozhodně zaujme každého, kdo by jinak na běžné operní představení nezavítal.
Základní myšlenkou tvůrců je přiblížit operu a mimické umění širšímu okruhu současných diváků. Proto se provedení klasických operních titulů odehrává ve svébytných podáních a v prostorách, kde se publikum běžně s operou nesetkává.
Projekt vznikl v roce 2009 pod názvem Netradiční operní studio (NOS). V roce 2012 začalo studio spolupracovat s mimem a režisérem Radimem Vizváry. Pod jeho režijním, scénografickým a dramaturgickým vedením došlo k začlenění mimických výrazových prostředků do operního žánru a také k upřesňující změně názvu souboru.
Vstupné: 3-7 řada a 14-16 řada 200,-- Kč, 8-13 řada 300,-- Kč
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Předplatitelé KPH mají 50% slevu pouze v řadách 3-7 a 14-16.
----------------------------------------------------------------------
Neděle 26. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 17.00 hodin
LOUPEŽNÍKOVA DCERA   
Vystoupení Divadelního kroužku DDM Kamarád Knoflíček
Pořádá Dům dětí a mládeže Kamarád – sledujte plakáty !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 28. 4.                                                       KC - velký sál, začátek v 19.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2015 
Divadlo Radka Brzobohatého
Jean Poiret : KLEC BLÁZNŮ
Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Ten žije s Georgesem,
jehož syn si chce vzít dceru poslance. Musí tedy před rodiči snoubenky nastolit zdání „ normálnosti „……                
Hrají : E. Čekan, T. Racek, V. Hájek, P. Oliva, H. Gregarová a další
Režie : Robert  B e l l a n 
Vstupné: Kč 300,--
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

Sobota 2. 5.                                                                    KC - velký sál, začátek v 19.00 hodin
HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA BENNEWITZE
Národní divadlo Brno uvádí:  W. A. Mozart:  DON GIOVANNI
Postava prostopášného svůdníka dona Giovanniho – dona Juana, vzbouřence proti lidskému i božímu řádu s neukojitelnou touhou po lásce, byla zpracována mnoha literáty i skladateli, byla to ale Mozartova opera, která jí zajistila nesmrtelnost. Dílo, jež bývá označováno jako „opera oper“ znamenalo vyvrcholení operního stylu Mozartovy doby a stalo se východiskem nové dramatické školy. Tak jako v žádném jiném díle se Mozartovi a da Pontemu podařilo spojit prvky až groteskní s vysloveně tragickými. Hudba přináší vášnivé árie s mistrně propracovanými hudebně dramatickými recitativy a jedinečně řešené ansámbly. Ze všech Mozartových oper je Don Giovanni předmětem největších diskuzí, sporů a hledání inscenačních výkladů. Pohled na něj se v průběhu století změnil od barokního dramma giacoso přes commedii dell’arte až po romantický a osvícenecký pohled na Giovanniho jako hrdinu a libertina. Nepopíratelnou zásluhu na vzniku výjimečného díla má Praha, odkud přišla po úspěchu Figarovy svatby objednávka na novou operu a kde roku 1787 v Nosticově divadle Don Giovanni poprvé zazněl. A to za­ dokonce přítomnosti samého Casanovy. Ostatně duševní spřízněnost mezi Giovannim a Casanovou není náhodná…
Vstupné: 3-7 řada a 14-16 řada 300,-- Kč, 8-13 řada 400,-- Kč
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Předplatitelé KPH mají 50% slevu pouze v řadách 3-7 a 14-16.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu na internetové stránce KC www.kcct.cz nebo telefonicky na Informačním centru Česká Třebová tel. 465 500 211. V prodeji od 15 dne předchozího měsíce.
 Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději do 3 dnů, poté bude rezervace automaticky zrušena.
Pro ZV OS: vstupenky na jednotlivé akce pořádané Kulturním centrem objednávejte telefonicky na č. tel. 465 532 805 (465 530 305) – Kulturní centrum
 
Kulturní centrum Č. Třebová – digitální  3D kino SVĚT
DUBEN  2015
 
Středa 1. v 19.00 hod.                                                                                       Mládeži přístupno od 12 let
MĚSTO 44  (Polsko)                             2D
Láska za časů apokalypsy. Film vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním. Není to díky přemíře statečnosti nebo lehkovážnosti – tento postoj je přirozený s ohledem na skutečnost, které čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě. Režie:  Jan Komasa     Titulky
Vstupné  110,--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 4. v 17.00 hod.                                                                                    Mládeži přístupno
PÍSEŇ MOŘE  (Irsko)                        2D
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Režie: Tomm Moore Animovaný, český dabing.  Vstupné  80,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 8. v 19.00 hod.                                                                                    Filmový klub
ROZBITÝ SVĚT (Velká Británie)      2D
  Skunk je 11 let, je diabetička a je dost cool. Letní prázdniny právě začaly a její dny jsou plné bezstarostných nadějí. Pak ale pan Oswald, hnusný chlápek, který žije přes ulici, zbije Ricka, milého, ale labilního kluka odvedle, a Skunk začne ztrácet svou nevinnost takovou rychlostí a takovým způsobem, že se jí to vymyká z rukou. Režie: Rufus Norris    Titulky
Vstupné   90,-- Kč, členové 70,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 12. v 17.00 hod.                                                                             Mládeži přístupno
POPELKA   (USA)                              2D
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Režie: Kenneth Branagh        Český dabing
Vstupné  120,-- Kč, děti do 15 let 100,-- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 13. v 19.00 hod.                                                                   Mládeži přístupno od 15 let
AMERICKÝ SNIPER  (USA)         2D
Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku „Legenda“. Avšak jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Režie: Clint Eastwood  Titulky.  Vstupné  100,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 15. v 19.00 hood.                                                                Mládeži přístupno od 15 let
RYCHLE A ZBĚSILE 7  (USA)     2D
Další díl jedné z nejpopulárnějších filmových sérií bude opět cítit benzínem, spálenými pneumatikami a střelným prachem. Režie: James Wan    Titulky  Vstupné  120,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 18. v 17.00 hod.                                                                                   Mládeži přístupno
OVEČKA SHAUN VE FILMU  (Velká Británie, Francie)   2D
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaunovi a jeho stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky na rodné pastviny. Režie Mark Burton
Animovaný, český dabing   Vstupné   100,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 20. v 19.00 hod.                                                                                  Mládeži přístupno
ČAROVNÝ LES  (USA)             2D
Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Hrají: Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, Anna Kendrick, Chris Pine, Christine Baranski a další. Režie: Rob Marshall   Titulky  Vstupné  100,-- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 22. v 19.00 hod.                                                                                  Filmový klub
CAMILLE CLAUDEL 1915  (Francie)        2D
  „Nekonečná touha po uznání, pochopení a lásce přivedla talentovanou umělkyni na pokraj lidské společnosti.”  Ke konci své kariéry trpěla sochařka Camille Claudel zdánlivou duševní poruchou. Přestávala věřit ve své umělecké schopnosti a svého bývalého milence, Augusta Rodina, vinila z toho, že jí učinil ze života peklo. Ačkoliv ji její rodina pro její bezpečí a dobro umístila do blázince na předměstí Avignonu, Camille se snažila přesvědčit doktora, že je duševně naprosto zdravá. Režie: Bruno Dumont        Titulky
Vstupné 110,-- Kč, členové 90,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle  26. v 17.00 hod.                                                                        Mládeži přístupno   
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU        3D  OPAKUJEME !!!    
Vstupné 130,-- Kč, děti do 15 let 110,-- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------                               
Pondělí 27. v 19.00 hod.                                                                      Mládeži přístupno od 12 let      
CESTA NADĚJE   (Austrálie, USA)         2D
Oscarový Russell Crowe, hrdina z Gladiátora, se v novém výpravném filmu vydává na Cestu naděje. Čeká ho dobrodružná pouť napříč neklidným Tureckem po první světové válce, kde pátrá po osudu svých tří synů, kteří se nevrátili z bitevního pole. Režie Russel Crowe   Titulky   Vstupné   110,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 29. v 19.00 hod.                                                                     Mládeži přístupno od 12 let    
KRÁLOVA ZAHRADNICE  ( Velká Británie)    2D
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman.  Vstupné     110,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281. Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru MěÚ tel. 465 500 211.  Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději do 3 dnů, poté bude rezervace automaticky zrušena.