Kuba bude zase slyšet!


Jakub z České Třebové, žák 8. třídy základní školy, trpí trvalou a vážnou sluchovou vadou. Díky dárcům z široké veřejnosti se podařilo v polovině února uhradit Fakultní nemocnici v Motole a firmě Aima s. r. o. faktury za moderní řečový procesor v hodnotě 123 351 korun. 

Jakub má voperovaný kochleární implantát (sluchovou náhradu), díky kterému komunikuje s okolím zcela běžně. Nyní však potřeboval vyměnit po deseti letech řečový procesor za nový a modernější. Zdravotní pojišťovna sice hradí jeho podstatnou část, ale spoluúčast pacienta je v tomto případě nutná. Žije však pouze s maminkou, a tak potřebná částka přesahovala finanční možnosti této neúplné rodiny.

Po prověření všech potřebných náležitostí Nadace ADRA konání sbírky podpořila. Odezva převýšila očekávání. Do veřejné sbírky Pomáhat může každý na účet 5733375/0300, s variabilním symbolem 206, se zapojili místní, přátelé a známí rodiny Jakuba, veřejnost i média. Pomoci v získání finančních prostředků se rozhodl i sbor CASD v České Třebové, který vypracoval projekt „Aby Kuba slyšel”. Ten zahrnoval uspořádání benefičních koncertů a spolupráci s městským úřadem i médii. Výsledek předčil očekávání.

K vybrané sumě přispěli i obyvatelé města Břeclavi. Dlouholetá dobrovolná spolupracovnice ADRA zorganizovala spolu s místní pobočkou Svazu invalidů módní přehlídku, které se zúčastnilo 15 modelek ve věku 28 – 60 let, mezi nimi i jedna neslyšící a dvě překladatelky do znakového jazyka. Výtěžek byl úžasný – 30 000 korun. Všichni projevovali velikou radost z toho, že i oni se mohli podílet na pomoci.

Jakub tak může na jaře podstoupit ve Fakultní nemocnici Motol v Praze operaci, jež mu pomůže zase slyšet. Pro fungování procesoru je však zapotřebí ještě pořídit nabíječku baterií v ceně 12 500 korun. Sbírka proto stále pokračuje, jelikož k jejímu uhrazení zbývá ještě vybrat 8 050 Kč.

Všem, kdo se do této sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme. Bez takových lidí, kteří nejsou hluší k pomoci bližnímu, a v tomto případě to platí doslovně, by pomoc nebyla možná. Jsme rádi, že jsme se i my mohli podílet na tom, aby Kuba i nadále žil „běžný život”. Povedlo se tak znovu dostát našemu poslání – být pomyslným mostem mezi těmi, kdo pomoc potřebují, a těmi, kdo ji poskytnout mohou a chtějí. Svůj úkol, lépe řečeno službu, může ale „most” plnit jen potud, pokud lidé na obou březích této „řeky Naděje” dají o sobě vědět. A to si od nich vyžaduje nejen odvahu a otevřenost, ale především úctu všech ostatních.

ADRA