Nemocnice po letech vykázaly zisk, za minulý rok byl 37,5 milionu korun

Pardubice (19. 3. 2015) – Hospodaření nemocnic akutní péče se v loňském roce výrazně zlepšilo. Valná hromada akciové společnosti, kterou tvoří Rada Pardubického kraje, se seznámila s výsledky hospodaření v roce 2014. Celkem spojené nemocnice vykázaly zisk ve výši 37,5 milionu korun. Radní projednali také plán investic a návrh finančního plánu na letošní rok.
Ještě před rokem dlužily nemocnice svým dodavatelům po lhůtě splatnosti přes sto milionů korun. Proto velmi pozitivně hodnotím i skutečnost, že se podařilo zlikvidovat všechny tyto závazky. Znamená to, že v současné době nemocnice platí dodavatelům včas,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Rozsáhlé investice vylepší budovy nemocnic i jejich vybavení
Letošní rok je pro nemocnice v kraji ve znamení investic, které se promítnou do zlepšení péče a komfortu pacientů i personálu. „Investice z vlastních zdrojů společnosti se budou pohybovat kolem 150 milionů korun, což je o třetinu více než vloni. Půjdou zejména do potřebné a řadu let zanedbávané obnovy přístrojové techniky,“ vysvětlil Línek a pokračoval ve výčtu dalších investičních zdrojů: „V celkovém součtu se ale v nemocnicích kraje letos proinvestuje více než jedna miliarda korun. Vedle již zmíněných prostředků nemocnic to bude ze zdrojů Pardubického kraje a Evropské unie. Ve Svitavách a v Pardubicích například vyrostly nové pavilony, většina starých budov se zatepluje a dostane se nejen na moderní přístroje, ale také třeba na nové postele a vybavení pokojů.“
Vyrovnají se nemocnice se zvýšením mezd?
S návrhem finančního plánu Nemocnice Pardubického kraje na rok 2015 však rada kraje zcela spokojena nebyla, protože představenstvo navrhuje mírně  ztrátové hospodaření. Hlavní příčina je v mzdovém nárůstu, který přesahuje částku sto milionů korun navíc proti roku 2014 a nebude plně krytý zvýšenými příjmy z úhrad od zdravotních pojišťoven. I proto se v létě rada k finančnímu plánu vrátí. „ Vyzvali jsme členy představenstva, aby pracovali na opatřeních, která by plánovanou ztrátu 20 milionů korun co nejvíce snížila,“ řekl náměstek hejtmana.
Dozorčí rady jsou kompletní
Rada jmenovala zbylé dva z šesti členů dozorčí rady, které podle stanov společnosti navrhli zaměstnanci ve volbách v nemocnicích. Noví členové pracují ve Svitavské nemocnici a Ústeckoorlické nemocnici. „Přestože nám to zákon nenařizuje, je podle mého názoru třetinová účast zaměstnanců v dozorčích radách velmi užitečná jak pro zaměstnance, tak i kraj a celé zvládnutí procesu změn, kterým nyní nemocnice procházejí,“ zhodnotil význam tohoto složení dozorčích rad Roman Línek.
Do dosud neobsazené funkce ředitelky ošetřovatelské péče navrhla výběrová komise Lucii Mlatečkovou, jmenovat ji bude posléze představenstvo Nemocnice Pardubického kraje.