Něco o Olawě                                                                         

Město Olawa, sídlo okresu, leží 27 km od Wroclawi a je důležitým hospodářským, kulturním a společenským střediskem, Dolního Slezka. leží mezi dvěma řekami - Odrou a Olawou, které odtud plynou rovnoběžně do Wroclawi. Tato poloha umožnila tržní a rybářské osady a později hradu (11. století). Osada se zformovala v město v  r. 1234. Největší skupinou mezi příchozími obyvateli města byli valonští tkalci pozvaní knížetem Henrykem (Jindřichem) Bradatým. Jejich význam dokládá městský znak - bílý kohout, odkazující na galskou kulturu. Blízkost Wroclawi byla pro Olawu pozitivem. Ale byla také často  drancován, to při konfliktech, jejichž  hlavním cílem byla Wroclaw. Rozvoji a emancipaci ve významnější sídlo bránila Olawě blízkost Brzegu (Břehu), kde bylo sídlo Piastovského knížectví. Změnu přinesl počátek 18. století, kdy město spravovali synové Jana III Sobieského. Toto období patří mezi nejsvětlejší v historii Olawy. Architektonický rozvoj v tomto období dokládají obrazy a plány známého slezského cestovatele Wernera. Pozdější období (zvláště napoleonské války a pruská správa) jsou časem bourání středověkých hradebních zdí ale i dalších historických objektů, v 19. století pak na to navazuje architektonický a společenský rozvoj Olawy.

Památkové objekty Olawy
1) Knížecí zámek
2) Radnice
3) Kostel potěšení matky boží
4) Kostel svatých Petra a Pavla
5) Kaple sv. Rocha

Za rozvoj v polovině 19. století vděčí město mimo jiné nejstaršímu úseku železnice na polském území, který byl zprovozněn 21.5. 1842. Železnice urychlila zakládání průmyslových a dopravních firem, a  výstavbu budov.

Dalším přelomovým rokem byla 90. léta 20. století, která umožnila vznik mnoha firem v rámci wroclawské aglomerace. Průmyslové investice umožnily obnovu technických sítí města a rekonstrukci mnoha budov. město chce oživit také turistiku. Jednou z největších přírodních atrakcí je řeka Odra. V květnu pořádá festival spojující obyvatele měst a obcí ležících na řece Odře a plánuje výstavbu turistického přístaviště.

Zmíním též moderní kostel P. Marie, královny ve čtvrti Nowy Otok. Stavba začala po údajných zjeveních pana Domańského a po určitých kontroverzích se nové městské čtvrti či předměstí - Nový Otok na jihozápadě města (se zajímavými názvy ulic - podle stromů, minerálů a kovů).