Památné a jiné významné stromy na Českotřebovsku – únor 2015

Při procházce městem, případně blízkého okolí můžeme narazit na tabulku s označením „památný strom“. Tato je umisťována poblíž významného, pečlivě zaevidovaného stromu ( popřípadě skupiny stromů či aleje ). V našem regionu máme takovýchto objektů 9 a z větší části se jedná o lípy. 
 1. Jistě nejmohutnější památný strom Českotřebovska je Rybkova lípa na Lhotce u č.p. 9, s obvodem měřeným ve výšce 130 cm dosahuje 560 cm.
 2. Další strom, také jako předchozí lípa srdčitá se nachází ve Svinné u č.p.6 a obvod jejího kmene činí    425 cm.
 3. S téměř stejným obvodem – 420 cm se může pyšnit lípa srdčitá Rybníku u č.p.11.
 4. Šmajzrova lípa (velkolistá ) je v soukromé zahradě v Podbranské ulici přímo ve městě a její obvod činil dle měření v roce 2009 – 320 cm.
 5. Dva stromy lípy srdčité se nenacházejí na Lhotce u tamního hřbitova po obou stranách brány a jejich obvod  činí 230 resp. 240 cm.
 6. Další skupinu památných stromů můžeme nalézt u Kozlova u odbočky k Švabinského chatě a zde se jedná také o dva stromy. Mohutnější je lípa srdčitá s obvodem kmene 420 cm, vedle ní rostoucí buk lesní má „pouze“ 410 cm.
 7. Tabulku s nápisem „památný strom“ najdeme také v Rybníku u č.p. 254. Je umístěna poblíž solitérního dubu lesního s obvodem kmene 310 cm.
 8. Památné stromy - skupina se nachází také u rotundy sv. Kateřiny na bývalém hřbitově. Zde se jedná o 35 památných stromů, např. 21 líp srdčitých, 7 javorů mléčných atd. Obvod nejsilnějšího kmene činí 320 cm.
 9. Poslední z této řady je alej Maxe Švabinského. V tomto stromořadí 3 km dlouhém z České Třebové do Kozlova přesné záznamy uvádí 455 ks převážně břízy bradavičnaté ve věku cca 110 let. Obvod kmenů se uvádí od 100 do 250 cm. Na přelomu roku 2014/2015 došlo k doplnění již dříve odstraněných stromů novými exempláři bříz .

Kromě těchto památných stromů můžeme v našem regionu narazit i na další krásné stromy, z nichž některé by určitě mohly patřit do výše zmíněné kategorie.  Mohla by sem např. patřit :

 1. Urbatonyho lípa – nad Semanínem,  u silnice do Litomyšle, která je s totožnými rozměry jako Rybkova lípa s 560 cm v obvodě rozhodně  nepřehlédnutelný krajinný prvek.

 2. Neméně impozantní je hraniční buk lesní nad Skuhrovem. Obvodem 490 cm ve výšce 130 cm nad zemí patří  k nejmohutnějším stromům tohoto druhu v  kraji. Tento strom roste na hranici čtyř obcí, a to Skuhrova, Knapovce, Horního Houžovce a Dlouhé Třebové. Nachází  u silnice ze Skuhrova do Knapovce, po levé straně, na samém okraji lesa.

 3. Solitérní dub u hospody Na Horách s obvodem 320 cm, s největší pravděpodobností podle vzrůstu může pamatovat její založení v roce 1770.

 4. Známý je také smrk Goliáš poblíž pramene Semanínského potoka v údolí Smraďoch s obvodovým rozměrem 310 cm.

Takovýchto krásných stromů bychom mohli ve městě i okolí určitě najít více, např. v okolí řeky Třebovky na Podhorce nebo v parku na Zámostí či Javorce, poblíž Kapounova mlýna v Podbranské ulici, sousední lípa vedle Rybkovy lípy na Lhotce ( s obvodem kmene 390 cm ) aj.  Bohužel ale i stromy stárnou a  mají své neduhy, toto se nevyhýbá ani těm památným. Tak musel být poražen jírovec (kaštan ) na Trávníku, nebo zase vichřice porazila památnou hrušku v Rybníku.

Legenda :

 1. lípa ve Svinné
 2. Urbatonyho lípa
 3. dub v Rybníku
 4. dub Na Horách
 5. Skupina stromů u rotundy sv. Kateřiny
 6. torzo hrušky v Rybníku       Petr Vomáčka,                                                                      vomacka.p@atlas.cz