VALNÁ HROMADA SVAZKU OBCÍ REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO  
Starostové na Orlickoústecku se zajímají o evropské fondy, silnice, nemocnici a cyklostezky     
Ústí nad Orlicí (27. 3. 2015) – V Měšťanském pivovaru v Ústí nad Orlicí se za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického sešla valná hromada svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko. V rámci jednání představil hejtman možnosti finanční pomoci místním akčním skupinám (MAS) v období mezi čerpáním evropských fondů v jednotlivých programových obdobích. Mezi další témata patřily investice do silnic II. a III. třídy, financování označení krajnic v rámci celé silniční sítě v kraji nebo investice do zateplení a přístrojového vybavení Orlickoústecké nemocnice.
„Uvědomujeme si problematiku Místních akčních skupin, jelikož v červenci skončí čerpání evropských peněz na financování režií nebo platů projektových manažerů a bude nutné toto období překlenout. Kraj samozřejmě nemůže sanovat výpadek evropských fondů, avšak k tomuto finančnímu vakuu se postavíme čelem a nabídneme MASkám finanční pomoc ve třech variantách, aby si každá z místních akčních skupin mohla zvolit nejvhodnější možnost,“ uvedl v úvodu hejtman Martin Netolický. 
První variantou je účelová dotace na činnost MAS ve výši 100 tisíc korun. Druhá varianta počítá s návratnou finanční pomocí ve výši 300 tisíc korun, které bude kraj požadovat zpět po započetí čerpání evropských fondů. „Ve třetí variantě počítáme s podporou ve výši 300 tisíc korun, avšak budeme po místních akčních skupinách požadovat 50procentní spolufinancování,“ upřesnil Martin Netolický. Postoj Pardubického kraje ocenili také zástupci MAS Orlicko. „Chtěl bych poděkovat kraji a především panu hejtmanovi za konzistentní postoj k místním akčním skupinám. Je vidět, že si uvědomuje, že díky MASkám je možné přinést velké množství financí pro rozvoj regionu,“ uvedl předseda MAS Orlicko Oldřich Žďárský.
Hejtman zároveň upozornil na změny v čerpání evropských dotací. „V novém programovacím období nebude prostřednictvím operačního programu možné čerpat například na rekonstrukci místních komunikací. Ministerstvo pro místní rozvoj si naštěstí tento problém uvědomuje a připravuje národní dotační program, ze kterého by bylo možné tyto akce hradit,“ vysvětlil Martin Netolický.
Kraj investuje do pozemních komunikací
V rámci diskuse připomněl Martin Netolický také záměr Pardubického kraje na označení krajnic v rámci celé silniční sítě v majetku kraje. „Chceme uvolnit deset milionů korun na označení krajnic v celé síti komunikací II. a III. třídy. Jsem přesvědčen, že si tak řidiči lépe uvědomí konec vozovky a nebudou na kraje vozovky najíždět a zhoršovat tak jejich stav. Důležité je samozřejmě také bezpečnostní hledisko, které také vnímáme,“ vysvětlil krajský záměr Martin Netolický. Zároveň vysvětlil investiční priority na modernizaci silnic v kraji a řešení stavu silnic v regionu.
Orlickoústecká nemocnice získá kompletně nový kabát
Posledním diskutovaným tématem v rámci úvodního slova hejtmana byla Orlickoústecká nemocnice a investice v ní. „Všechny stávající budovy budou do konce roku opraveny, některé i co se týká vnitřního vybavení.  Konkrétně jsou to budovy interny a neurologie. Dále pak zateplení objektů, ve kterých se nachází porodnice a chirurgie. Ve střednědobém horizontu plánujeme vybudování centrálního příjmu, což si vyžádá investici řádově mezi 200 a 250 miliony,“ představil plány Martin Netolický.
Bike resorty projektem budoucnosti
V souvislosti s rozvojem cykloturistiky a letních sportovních aktivit v regionu pokračují také přípravy na projekt Orlicko-Třebovského bike resortu. V únoru tohoto roku byla dokončena studie zahrnující terénní průzkum, návrh tras a stanoviska vlastníků pozemků a nemovitostí. „Bike resorty lze do jisté míry označit jako letní protipól lyžařských areálů, v tom spočívá jejich letní turistický potenciál,“ vysvětlil Martin Netolický. V souvislosti s cykloturistikou se v letošním roce předpokládá dokončení výkupu pozemků na trase Bezpráví – Choceň, která je součástí projektu Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky.