Aktivity na ZŠ praktické                                                       
Florbal

Dne  5.2.2015 se konal v Králíkách  turnaj základních škol praktických a speciálních.Turnaje se účastnili žáci speciálních škol z Lanškrouna, Skutče, Králík, Ústí nad Orlicí a České Třebové.
Naši školu reprezentovalo  šest žáků v doprovodu trenéra Gabriela Olaha, pedagogického asistenta. Třebovské družstvo obsadilo pěkné druhé místo.  Iva Fikejsová
 
Hry na ledě 2015

Zimní stadion v Chocni je každoročně místem konání oblíbené akce " Hry na ledě" pro žáky speciálních a praktických škol. Letos se utkaly tři školy - pořádající Speciální ZŠ Vysoké Mýto, Speciální ZŠ a MŠ Pardubice a  ZŠ praktická Česká Třebová.
V Chocni  naší školu reprezentovalo osm žáků, a to Adéla Siváková 4. ročník, Natálie Siváková 5.ročník, Erika Miková, Milan Sivák, Marek Duda 8. ročník a Kristián Zelinger 9. ročník. Hry na ledě měly tyto disciplíny:  štafeta, jízda zručnosti, střelba na branku a hokej. Výkony všech družstev byly vyrovnané a nakonec jsme obsadili 3. místo. Vše proběhlo bez problémů a příští rok se snad zase  zúčastníme!  Gabriel Olah, Iva Fikejsová


Žáci ZŠ praktické na projektovém dni v Litomyšli

Dne 4.3.2015 odjela skupina žáků osmého ročníku na projektový den v rámci předmětu Volba povolání. Pořadatelem byla Střední zahradnická a technická škola v Litomyšli. Žáci si mohli vyzkoušet práci opraváře, vazače a chovatele exotické zvěře. Pořádající škola zajistila dopravu, materiál a odborný výklad. Žáci si mohli své výrobky odnést domů. Doufejme, že si dobře vyberou svá povolání a úspěšně se uplatní v dalším životě.  Iva Fikejsová
 

A ještě Karneval 2015

Vždy koncem února pořádají třídní učitelky ZŠ praktické Česká Třebová karneval. Je určen  pro nejmenší předškoláky a menší děti, které  se pokaždé velmi těší. Paní učitelky jim ve výuce  vysvětlují tradici masopustu, masek  a dalších zvyků. Děti se tak dozvědí, jaký má  karneval smysl a nachystají se na další období jarních svátků.  Nacvičují ve třídách krátké říkanky, písničky a tanečky. Nejraději si ale zhotovují kostýmy a masky. Některé si udělají ve škole nebo donesou z domu. Karnevalový rej je plný písniček, soutěží a hlavně sladkých odměn.  Iva Fikejsová