Základní umělecká škola Česká Třebová

DUBEN 2015
 
 
 
1.4.2015     11. HUDEBNÍ BESÍDKA
18.00 hod., Malá scéna Česká Třebová
 
 
8.4.2015     VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ VÝTVARNÉHO A KERAMICKÉHO ZAMĚŘENÍ  - 17.00 hod., Malý sál KC Česká Třebová
 
Výstava 9. – 19.4.2015 Výstavní síň KC Česká Třebová,
dopoledne 9.00 – 12.00 hod., odpoledne 14.00 – 17.00 hod.
Akce proběhne v rámci oslav 70. výročí založení ZUŠ Česká Třebová.
 
 
9.4.2015     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9.00 – 17.00 hod.
 
 
17.4.2015   KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ
19.00 hod., Velký sál KC Česká Třebová
Vystoupí sólisté, smyčcový orchestr, pěvecký sbor, taneční skupina
a další soubory, které vznikly z bývalých žáků a absolventů ZUŠ  
pro tento mimořádný koncert.
V předsálí KC proběhne výstava fotografií z archivu školy.
Přijďte zavzpomínat a setkat se s bývalými spolužáky.
Akce proběhne v rámci oslav 70. výročí založení ZUŠ Česká Třebová.
 
22.4.2015   12. HUDEBNÍ BESÍDKA
18.00 hod., Malá scéna Česká Třebová