Změna názvu Junáka – není to apríl :-)

Právě na apríla, tedy 1. dubna dojde ke změně názvu největší dětské organizace v České republice.
Ze současného názvu Junák – svaz skautů a skautek ČR se od apríla tohoto roku stává Junák – český skaut. Tímto názvem se vracíme k původnímu názvu, který byl pro při začátkách skautského hnutí.
Pro přehled uvádíme historii názvu naší organizace:
·         1912-1914 – Junácký (skautský) odbor při Svazu českých spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže
·         1914-1919 - Junák – český skaut
·         1919-1935 -  Svaz Junáků Skautů a Skautek republiky Československé (zkráceně Svaz skautů)
·         1939-1940 – Junák – ústředí skautské výchovy (stejně tak i v letech 1968–1970)
·         1945-1949 -  Československý Junák, svaz skautů a skautek
·         1968-1970 -  Český Junák, Slovenský Junák, Československý Junák (stejně tak i v letech 1939–1940)
·         1990-1993 -  Československý Junák – svaz skautů a skautek
·         1990-1992 – Český a Slovenský skauting (federální sdružení)
·         1990-1992 – Junák – svaz skautů a skautek
·         1990-1992 – Český Junák – Svaz skautů a skautek
·         1993 – 2014 – Junák – svaz skautů a skautek ČR
·         2015 – Junák – český skaut, z.s.
Tato změna se samozřejmě dotkne i naší organizace v České Třebové, nový název českotřebovského střediska bude znít „Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.“.
 
Čtvrtstoletí od znovuobnovení činnosti junáka v České Třebové

Během tohoto roku nás čeká ještě další důležitá událost. Právě si připomínáme čtvrtstoletí od znovuobnovení junáka v České Třebové. Pro tuto příležitost připravujeme na září pro veřejnost několik akcí (netradiční výstavu, představení naší činnosti, den otevřených kluboven aj.).
 
Největší a jedni z největších

Dlouhodobě se naše organizace řadí mezi největší dětské výchovné organizace v zemi. V letošním roce se ke skautskému hnutí přihlásilo 53 tisíc členů.  I v době, kdy čím dál více dětí tráví čas o samotě u počítače nebo s telefonem v ruce a ve společnosti obecně klesá zapojení do organizovaných aktivit, zažívají skauti opačný příběh. Za posledních 8 let jich přibylo více než 25 procent a nárůst v uplynulém roce byl největší za posledních 25 let.
Nejinak tomu bylo i u nás v České Třebové. Českotřebovskému skautskému středisku už dlouhou dobu patří druhá příčka ve velikosti v Pardubickém kraji i v okrese Ústí nad Orlicí. Celkem 173 dětí a 64 dospělých členů navštěvuje 7 oddílů v klubovnách pod Horami a na Parníku. A opět i u nás skautů a skautek oproti loňskému roku přibylo. Dokonce se po dlouhé době založil nový oddíl zaměřený na předškoláky. Takže pokud se chcete přidat, tak většina oddílů přijímá nové členy.
 
Junák, nebo skaut?

Taky jste se nejednou zarazili nad tím, co je správně? Zda junák nebo skaut? Správnou odpovědí jsou obě varianty!
Když byl založen český skauting v roce 1912, jeho tehdejší zakladatel Antonín Benjamín Svojsík hledal vhodné označení, které by vyjádřilo specificky českou a slovanskou povahu našeho skautingu. Slovanské slovo junák vyjadřovalo mnohé z toho, co měl pro lidi znamenat skauting: mládí, odvahu a sílu, vzor toho nejlepšího pro mladého člověka. Dnes už je význam slova obestřen mlhou a pro mnohé zní poněkud staromódně, a proto se dnes více používá původně anglický název skaut. Takže junák je původně český ekvivalent pro mezinárodní označení skaut.