Čtvrtek 19. března 2015 - Vernisáž výstavy ke 130. výročí druhého a definitivního  založení českotřebovského Sokola.  Po úvodu  Mgr. Jitky Pekové vystoupil vzdělavatel Východočeské župy Pippichovy Ing. Radomil Adámek z Pardubic, který podrobně pohovořil o významu a vývoji Sokola Pražského, české obce sokolské i samotné Východočeské župy.  Jeho vědomosti byly na takové úrovni, že by si zasluhoval pro toto téma uspořádat přímo celou přednášku. S krátkým projevem také vystoupila starostka  T.J. Sokol Česká Třebová Růžena Dobroucká. Její projev uvádím na závěr tohoto souboru. Slavnostní vernisáž výstavy doplnila svěžím a zajímavým vystoupením hudební skupina Strings ZUŠ Ústí nad Orlicí. Výstava bude otevřena až do neděle 26. dubna.  Škoda, že na vernisáž výstavy našly cestu jen 3 - 4 desítky Třebováků, většinou sokolů. Je to výstava zajímavá a poučná, dnešní pojetí života se od doby, kdy sokolské hnutí vznikalo, diametriálně liší a sokolové nemají dnes takové postavení jako měli např. v době I. republiky, kdy byla prestiž sokolstva skutečně mimořádná. Zatímco ženské složky v sokole vznikaly až daleko později než složky mužské, v České Třebové až v době I. republiky, tak dnes tvoří  především v odboru ZRTV podstatnou složku  členské základny.
 
Pro návštěvníky muzea je k této k aktuální výstavě připraven doprovodný program, díky kterému si návštěvníci hravou a nenásilnou formou prohloubí poznatky získané na výstavě.  Program je určen zejména rodinám s dětmi a dále všem zájemcům o netradiční muzejní zážitky. Bude probíhat po dobu trvání výstavy vždy v sobotu od 15 do 16 hodin, registrace předem není nutná. Cena programu je zahrnuta v ceně vstupného do muzea (popř. na výstavu).
V měsíci dubnu proběhne program k výstavě věnované dějinám českotřebovského Sokola o těchto sobotách: 21. a 28. března a 4., 11., 18., 25. dubna.  Na programu budou pohybové hry a aktivity našich babiček. (mm)
 

 

 
 

 
Pamětní kniha českotřebovského Sokola za 100 let činnosti
 
Projev starostky T.J. Sokol Česká Třebová Růženy Dobroucké
 
VÁŽENÉ SESTRY A BRATŘI, DÁMY A PÁNOVÉ!
JAKO STAROSTKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ  CHCI VE VELKÉ STRUČNOSTI UVÉST DNES OTEVÍRANOU VÝSTAVU  USPOŘÁDANOU KE 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY A PŘISPĚT TAK K POPULARIZACI JEJÍ ZÁSLUŽNÉ ČINNOSTI.
IMPULZEM KE ZNOVUZALOŽENÍ  (DRUHÉMU ZALOŽENÍ)  T. J. SOKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ SE STAL VÝLET SOKOLSKÉ ŽUPY VÝCHODNÍCH  ČECH  DO ČESKÉ TŘEBOVÉ DNE 29. ČERVNA 1885,TEDY PŘED 130 LETY.
UPŘÍMNÉ NADŠENÍ A OKÁZALÉ UVÍTÁNÍ SOKOLSTVA A  MĚLO HLAS.  JIŽ 4.ČERVENCE 1885 SE NA SKÁLE KONALA USTAVUJÍCÍ SCHŮZE , BYL ZVOLEN PROZATÍMNÍ VÝBOR, BYLY PŘIPRAVENY STANOVY A PŘEDLOŽENY PŘÍSLUŠNÉMU ÚŘADU. 
JEŠTĚ BĚHEM LÉTA SE ZAPOČALO SE CVIČENÍM V BÝVALÝCH MÍSTNOSTECH SOKOLSKÝCH V HOSTINCI NA SKÁLE. STAROSTOU SOKOLA BYL ZVOLEN JAN RYBIČKA, NÁČELNÍKEM  KAREL DOSTÁL A CVIČITELEM ANTONÍN DAŘÍLEK .  ČESKOTŘEBOVSKÁ JEDNOTA KONCEM ROKU VSTOUPILA DO SVAZU SOKOLSKÉ ŽUPY VÝCHODNÍCH ČECH.
SOKOLOVÉ SI ZAČÁTKEM 90. LET HOSTINEC NA SKÁLE ZAKOUPILI, TEHDY ZA 6000 KORUN . O ROK POZDĚJI SOKOL PŘIKOUPIL  I  SOUSEDNÍ POZEMKY.  SOKOLSKÝ PRAPOR ZHOTOVILY DÁMY ZE SPOLKU LIBUŠE.
SOKOL PAK PROŠEL LÉTY ROZVOJE LÉTY ZMARU.  PO NĚMECKÉ OKUPACI TO BYLI PRÁVĚ SOKOLOVÉ,  KTEŘÍ BYLI JAKO PRVNÍ ZATČENI A DEPORTOVÁNI. OBĚTI V SOKOLSKÝCH ŘADÁCH  PŘIPOMÍNÁ PAMÁTNÍK PŘED VCHODEM DO AREÁLU SOKOLOVNY,  ODHALENÝ V ROCE 1947. BOHUŽEL BYL POSTUPNĚ NIČEN VANDALY.  ČÁST SE PODAŘILO ZACHRÁNIT A NAKONEC BYL PAMÁTNÍK OPRAVEN.  TO DÍKY DOTACI  O KTEROU JSME V ROCE 2012 POŽÁDALI. NYNÍ BYLA OPRAVA DOKONČENA  A  K PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 130 LET ZALOŽENÍ NAŠÍ JEDNOTY BUDE PAMÁTNÍK ZNOVU SLAVNOSTNĚ ODHALEN.
 
OD ROKU 1952 AŽ DO ROKU 1989 BYLA  DOBA SOKOLSKÉHO TEMNA.  KE ZNOVUZROZENÍ ORGANIZACE SOKOL DOŠLO V  ROCE1990. RYCHLE SE OBNOVOVALY PŮVODNÍ SOKOLSKÉ JEDNOTY, KTERÝCH JE DNES ASI 1200. 0BNOVENÉ JEDNOTY VŠAK JEN TĚŽKO ZÍSKÁVALY ZPĚT SVŮJ BÝVALÝ MAJETEK. PO 40 LETECH „PÉČE“ PŘEDCHOZÍHO REŽIMU PO SJEDNOCENÍ TĚLOVÝCHOVY   BYLO PŘITOM POTŘEBA SOKOLOVNY OPRAVIT OD ZÁKLADU .  V ROCE 1992 BYLA OBNOVENA TAKÉ TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
 
NASTOUPILA NOVÁ  SOKOLSKÁ GENERACE, KTERÁ NA ZÁKLADĚ RESTITUCE ZÍSKALA SOKOLOVNU ZPĚT.  NEJRŮZNĚJŠÍ PŘESTAVBY A DOSTAVBY NIKDY NEBYLY DOKONČENY A NAVÍC SOKOLSKOU JEDNOTU  ZADLUŽILY. OD ROKU 1992 DO DNEŠKA SE V ČESKOTŘEBOVSKÉ JEDNOTĚ VYSTŘÍDALO 6 STAROSTŮ. 
 
KDYŽ BYLO V PRVNÍCH LETECH 21. STOLETÍ NEJHŮŘ, POMOHLO FORMOU ÚVĚRU MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ  A  TAKÉ PARDUBICKÝ KRAJ.  TĚŽKÉ PODMÍNKY V SOKOLE  SE PODEPSALY NA OSAMOSTATNĚNÍ NĚKTERÝCH ODDÍLŮ: BASKETBALU, VOJEBALU – CHLAPCI, ODEŠEL TAKÉ ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY, ZANIKL ODDÍL CYKLISTIKY.  JAKO POSLEDNÍ SE OSAMOSTATNIL ODDÍL JUDA, KTERÝ OVŠEM DÁLE VYUŽÍVÁ  PROSTORY V SOKOLSKÉM AREÁLU.
V ROCE 2008 VSTALA TJ.SOKOL POD SCHOPNÝM VEDENÍM Z POPELA . ZNOVU ZREKONSTRUOVAL SVOJE OBJEKTY. NEJSOU NEJMODERNĚJŠÍ, ALE POUŽIVATELNÉ A TAKÉ SE PLNĚ VYUŽÍVAJÍ. V AREÁLU VZNIKL TAKÉ BUFET , OPĚT SE POŘÁDAJÍ SPOLEČENSKÉ AKCE A KARNEVALY PRO DĚTI.  VZNIKLY NOVÉ ODDÍLY -LEDNÍ HOKEJ , ODDÍL VOLEJBALU ZAMĚŘENÝ NA PRÁCI S MLÁDEŽÍ  A TURISTIKA. TÍM SE POČET ČLENŮ A ODDÍLŮ STABILIZOVAL. 
SOKOL NENÍ JIŽ JAK BÝVAL DŘÍV. ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ  MODERNIZUJE SVŮJ PROGRAM, PODPORUJE ZHRUBA KOLEM 80 SPORTŮ,POŘÁDAJÍ SE SOUTĚŽE PRO DĚTI , PRAVIDELNÁ CVIČENÍ A TAKÉ VÝLETY PRO SENIORY A RODIČE S DĚTMI. VYVRCHOLENÍM ČINNOSTI ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ  JE SOKOLSKÝ SLET  - SPOLEČENSKÁ A  SPORTOVNÍ PŘEHLÍDKA VEŠKERÉ ČINNOSTI  SOKOLA ZA ŠEST LET. OD ZNOVUOBNOVENÍ ČOS SE KONALY JIŽ ČTYŘI SLETY: DVANÁCTÝ V ROCE 1994, TŘINÁCTÝ V ROCE 2000, ČTRNÁCTÝ V ROCE 2006 A PATNÁCTÝ V ROCE 2012. VŠECH SLETŮ SE ČESKOTŘEBOVSKÁ SOKOLSKÁ JEDNOTA VŽDY ÚČASTNILA.  I KDYŽ MÁME STÁLE V NAŠEM SOKOLSKÉM AREÁLU NA SKÁLE CO OPRAVOVAT, DOKONČOVAT A REVITALIZOVAT, VĚNUJEME NYNÍ MNOHO ČASU VLASTNÍ SOKOLSKÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI . VÝSLEDKY PRÁCE  NAŠICH SPORTOVNÍCH KOLEKTIVŮ JSOU VELMI DOBRÉ,  MÁME KVALITNÍ TRENÉRY A SCHOPNÉ CVIČITELE.  ZA JEJICH PRÁCI PRO ROZVOJ SPORTU  V NAŠÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ JIM CHCI NA TOMTO MÍSTĚ PODĚKOVAT.
 
DĚKUJI ZA POZORNOST.