Nehoda se stala začátkem července 2014, kdy vlak s lokomotivou dopravce AWT projel návěstidlo Stůj a narazil do stojícího nákladního vlaku s cisternami na cement, který zde stál  u výjezdového návěstidla a čekal, kdy jej pustí na volnou trať. Vykolejily 4 vagóny a lokomotiva. Ta byla následně z kolejí odstraněna také s pomocí vyprošťovacího tanku. Vagony zde strašily dál, naštěstí byly "uskladněny" tak  že příliš nepřekážely.  bylo velké štěstí, že nedošlo k dalším škodám na okolních garážích a na zdraví lidí, blízko kolem trati jsou obydlené objekty.  Na odstranění vozů bylo pak vypsáno výběrové řízení, akce měla být do 28/2 ukončena. To vyplývá z textu dopisu, který obdržel starosta města. nakonec se vše o něco protáhlo, ale nyní již vše spěje k úspěšnému konci. Práci zajišťuje společnost TROJEK a.s., Praha 1.Pro tuto práci má společnost vymezen čas do 31.05.2015.  Společnost musí také uklidit přístupové komunikace a plochu, na které provádí demontáž vozů.