Českotřebovský deník 71/2015  (1.4.2015)                            
Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že 01.04.2015 nabývá účinnosti novela zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ze které pro žadatele o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pro stavebníky tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí a pro vlastníky a uživatele zemědělské půdy vyplývají nové povinnosti.
Nové formuláře žádostí je možné stáhnout z internetových stránek Města Česká Třebová nebo jsou k dispozici na Městském úřadě Česká Třebová, odboru životního prostředí.    
01.04.2015  Daniela Dušková  Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí
 
Charita zřídí občanskou poradnu v předsálí obřadní síně na radnici

Vyplývá to z usnesení rady města z 30.3l. 2015.. Charrita se zavázala otevřít v České Třebové bezplatnou občanskou poradnu v rámci Tříkrálové sbírky. Prostory bude mít na radnici formou výpůjčky tedy zdarma vždy v pondělí dopoledne.  Za těchto podmínek mohla ovšem být zřízena poradna v České Třebové již  dříve a žádná sbírka na to potřeba nebyla.  Snad pomůže uhradit aspoň cestovní výdaje pracovníka poradny do našeho města. Dosud museli Třebovácui za službamni poradny dojíždět např. do Ústí (Č. Třebová jako jediné město v okrese poradnu tohoto typu nemělo).

 

Konkurz na místo ředitelky MŠ U koupaliště .

V souladu s § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a          § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada města vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy   U Koupaliště, Česká Třebová, s předpokládaným nástupem 01.09.2015, v textu dle předloženého návrhu.
 
Pardubický kraj poskytl účelové dotace pro poskytování sociálních služeb v České Třebové

Účelová dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je určena na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním služby týdenního stacionáře pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši Kč 1 047 000,-. a dotace na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním služby domov pro seniory ve výši Kč 6 551 000,-.
Pozvánka na 54. ročník trampského volejbalu

T.O.Horáci pořádá 54. ročník trampského volejbalu a 13. ročník Memoriálu Mirka Hurta.
Místo konání: kurty TJ Sokol Rybník. 
Termín: 23. května 2015,  začátek v 8:30 hodin  (prezentace na místě od 8.00 hod).
Dobrou náladu a krásné počasí s sebou.   Kontakt: 724 253 845
Prodám chalupu ve Svinné (3+1).
Kontakt v době 16 - 18 hod.: 274 772 537 nebo 606 415 070
 


Krajská záchranka modernizuje vozový park

Červená Voda/Pardubice (31. 3. 2015) – Dva nové vozy Škoda Yeti uvede zítra do provozu Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Automobily, které jsou vybaveny standardní záchranářskou výbavou jako defibrilátor, ventilátor a další zdravotnická technika, najdou svá místa na základnách v Červené Vodě a Ústí nad Orlicí. Celková pořizovací cena, hrazená z investičního fondu organizace, dosáhla 1,5 milionu korun.
„Z dosavadní  rychlé lékařské pomoci vznikne v Červené Vodě nová posádka rychlé zdravotnické pomoci a rendez-vous, která je operativnější a přispěje tak k dalšímu zlepšení přednemocniční neodkladné péče pro osoby v přímém ohrožení života,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který si jeden z vozů prohlédl při své dnešní návštěvě v Červené Vodě. Na tamní stanici záchranné služby přibyli také dva noví záchranáři. Obec Červená Voda navíc přispěla 400 tisíci korunami na nové garážové stání a rekonstrukci zázemí pro záchranáře. „Jsem velmi rád, že se daří v celém kraji modernizovat vozový park a tím zajišťovat občanům nejlepší dostupnou péči,“ dodal Martin Netolický.
Oba vozy budou nasazeny do ostrého provozu 1. dubna. Automobily rendez-vous (RV) jsou speciální sanitní vozidla, která mají veškeré vybavení k ošetření pacienta shodné s velkými sanitními vozidly, ale nedisponují mobilizačním vybavením. Jejich výhodou je především rychlost. Lékař se ihned po příjezdu věnuje ošetření pacienta a vyčkává na příjezd skupiny rychlé zdravotnické pomoci (sanitky), která pak převeze pacienta do nemocnice. Pokud je nutná spolupráce lékaře i při transportu pacienta, jedou obě vozidla do nemocnice, přičemž lékař se přesune do velké sanitky.
„Je snahou mít na každém stanovišti, kde je lékařská posádka, zvláštní vozidlo pro lékaře, který se po zásahu nemusí s pacientem vracet do zdravotnického zařízení, ale může rovnou vyjet na další výjezd,“ doplnil 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek.
V Pardubickém kraji funguje 28 posádek a z toho šest typu RV. Před pěti lety měla Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 22 posádek a jen jednu posádku RV v Moravské Třebové. „Jako ředitel záchranné služby chci poděkovat všem, co se zasloužili o nové sanitní vozy, tedy nejen dodavatelům, ale i klíčovým zaměstnancům vedení organizace a dovoluji si popřát oběma posádkám mnoho bezpečných kilometrů a zachráněných lidských životů,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda.
 
Nová zelená úsporám: od května jednodušeji

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Žádosti začne SFŽP ČR přijímat elektronicky od 15. května. Cílem změn v programu Nová zelená úsporám je otevření programu širšímu okruhu zájemců. Od 1. dubna spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. 
 
V MHD v Pardubicích startuje unikátní projekt s názvem JAK NESELHAT JAKO RODIČ

Česká republika (31. 3. 2015) – (Ne)Gramotný rodič aneb Jak neselhat jako rodič to je název projektu, který má za úkol vzdělávat rodiče. Upozorňovat, kterých výchovným omylů a chyb se mohou v přístupu ke svým dětem dopouštět. Autorka projektu Lucie Königová se v něm zaměřuje především na prevenci a hledání příčin, které vedou k tomu, že v dnešní době mnoho dospělých lidí trpí nespokojeností a depresemi. Řešení pak hledají v konzumaci medikamentů nebo se stávají klienty různých poraden.
Celý projekt je souhrnem konkrétních principů, omylů, praktických nástrojů a metod, technik a poznatků, které jsou prověřeny praxí. „Je skvělé, že se prostřednictvím společnosti BUS TV dostává tento projekt na obrazovky do městské hromadné dopravy,“ říká autorka projektu Lucie Königová a doplňuje: „Lidé obecně přebírají a automaticky kopírují vzorce chování, které do sebe nasály jako děti od svých rodičů. Je třeba, aby si dnešní rodiče uvědomovali, že doba se mění a musí se změnit i vzorce našeho chování, neboť svým přístupem a chováním rodič zásadně ovlivňuje budoucí úspěchy nebo životní tragédie svých dětí.“
Problematice rodičovské výchovy se všeobecně věnuje málo pozornosti. Předpokládá se, že rodičovství je přirozená věc a není třeba se jí učit a přitom má rodičovská negramotnost fatální následky na další generaci a tím i na celou společnost. „Jedině osvěta široké populace může vést ke změně chování. Proto se naše společnost rozhodla pro podporu tohoto zajímavého projektu,“ vysvětluje propojení (Ne)gramotného rodiče a obrazovek v MHD Richard Prajsler, majitel společnosti BUS TV.
Se základními principy rodičovské gramotnosti se může od dubna setkat každý, kdo pojede městskou hromadnou dopravou. „Zařazení vzdělávacích spotů o správné výchově na obrazovky MHD je určitě výborný nápad. Při cestě vozy MHD mají cestující čas nejen na to, aby konkrétní radu přijali, ale mají čas popřemýšlet i o případných změnách svého chování,“ říká Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubice. Každých 14 dní bude pro cestující připraven nový spot, který rodičům poradí, jak ze svých dětí vychovat zdravě sebevědomé a úspěšné osobnosti, které se umí prosadit, vědí, co je baví a jaký je jejich smysl života.