Českotřebovský deník 76/2015   (8.4.)                                   
Stručně:

Na českotřebovské radnici se u starosty města Jaroslava Zedníka konalo jednání zástupců České pošty a ředitele obchodního družstva Konzum, které se zabývalo možností jak zachránit prodejnu na Skalce před zavřením a možností vybudovat v tomto objektu moderní poštovní úřad. Konzum má již studii na takové řešení připravenou. Česká pošta se zavázala řešení prozkoumat, změnám v síti pošt se nebrání, naopak změny vítá a připravuje. Netýká se to jen České Třebové, ale např. i města Ústí nad Orlicí, kde dosud pracují malé pošty v Hylvátech a Kerharticích. Místo malých pošt s omezenou dobou provozu dává přednost zřízení poštovního úřadu plnohodnotného. Město však stále trvá na poštovní pobočce na Parníku. Jednání má ještě pokračovat. 
 
Na rekonstrukci silnice Tunely - Metrans schválena dotace EU ve výši 65 milionů korun. Akce bude provedena ještě v letošním roce s ukončením do 30/9. Rekonstruovaný úsek začíná na křižovatce za tunely, úsek pod mosty se  letos opravovat a ni rekonstruovat nebude. Rekonstruovaný úsek bude upraven  na vyšší zatížení komunikace nákladními vozidly, bude také upraven tok Semanínského potoka podél komunikace. Po dobu rekonstrukce bude kamionová doprava vedena z logistického terminálu Metrans na Semanín, Zádulku a Opatov. Během rekonstrukce bude tato část nadměrně namáhána a po rekonstrukci je proto v rozpočtu akce pamatováno na to, že tato pro objížďku využívaná komunikace dostane nový asfaltový povrch.
 
Pardubický kraj připravuje  je pokračování úpravy silnice Česká Třebová - Skuhrov. V loňském roce byl nově upraven úsek vedoucí přes les  od autobusové zastávky u křížku, letos přijde na řadu úsek z České Třebové z Lidické ulici na Zámostí až k lesu. I zde je povrch s velkým počtem výmolů.  Investorem této akce bude Pardubický kraj, resp. Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Čtvrtek 9.4.2015 kampaň: UKLIĎME SVĚT 2015 – ÚKLID ALEJE M. ŠVABINSKÉHO


Sraz účastníků v 9,55hod. na Terminálu J. Pernera. S sebou vhodné oblečení, pevnou obuv. ZO ČSOP účastníkům hradí dopravu. Začátek úklidu je od parkoviště v Kozlově, křižovatka, pokračujeme alejí dolů směrem Č. Třebová. Organizátoři zajistí pytle a rukavice. Přijďte nám pomoci vyčistit krásně dosázenou dominantu u Č. Třebové.

Rieter CZ pokračuje v podpoře Orlickoústecké nemocnice

Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení pro textilní průmysl. Vedení orlickoústecké společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem společnosti rozhodlo také v letošním roce o finanční podpoře Orlickoústecké nemocnice.    
Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem Rieter CZ s.r.o. do rukou MUDr. Jiřího Řezníčka, ředitele Orlickoústecké nemocnice dne 8.dubna 2015. Slavnostního předání šeku se zúčastnili hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,  starostové měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová pan Petr Hájek a pan Jaroslav Zedník a také zástupci Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“.  
O Rieter CZ s.r.o.  Společnost Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl. Společnost Rieter CZ s.r.o. charakterizuje silný důraz na inovace, které jsou realizovány ve vlastním vývojovém centru. Dalšími charakteristickými rysy jsou zaměření na přesnou strojírenskou výrobu textilních strojů a strojírenských komponentů při použití moderních technologií a procesů, výrobu řídících elektro rozvaděčů a kabelových svazků.  Společnost klade důraz na vysoký stupeň zákaznické orientace a budování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky. Plná integrace do struktur koncernu Rieter, využití zahraničního know-how a zaměření na stabilní růst dávají Rieter CZ s.r.o. velmi dobrou perspektivu dalšího rozvoje
Významným sponzorem výše uvedeného nadačního fondu je také město Česká Třebová. Na únorovém jednání zastupitelstva města byl odsouhlasen z letošního rozpočtu města dar ve výši 200 tisíc Kč.
 
KLUB ČERVENKA  květen 2015    

Ekocentrum Červenka, ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
5. DÍLNA: 6.5. KOŠÍČEK   Lektorka: Jarmilka Nováková
Pomůcky: šicí a řezací pomůcky, šicí stroj (je k zapůjčení), 2x čtverec látky (např 36x36cm, 32x32cm), nebo nějaký zkušební blok, vatelín, případně jinou látku na výstuhu (ronofix a pod.), proužek na zarámování košíčku, tkaničku nebo proužek na zavázání.  

 

 

 

 

 

 

 

Podnik INA nabízí perspektivu absolventům SOU Svitavy
Pardubice (8. 4. 2014) Spolupráce úspěšných firem a středních škol je jednou z  cest, jak rozvíjet odborné školství. Lanškrounská firma INA chystá ve Svitavách vybudovat nový závod pro tisíc lidí. Bude proto spolupracovat se Středním odborným učilištěm (SOU) Svitavy, které nabízí obor plastikář vhodný pro výrobu podniku. Na spolupráci při odborné praxi i poskytování stipendií se dohodli zástupci firmy INA, SOU Svitavy, města Svitavy a Pardubického kraje.
„Ve Svitavách vzniká partnerství, díky kterému budou mít absolventi učiliště vizi budoucího uplatnění v silné firmě. Potvrzuje se, že to jsou právě prvky duálního vzdělávání, které pomáhají naplnit naše střední odborné školy,“ vyzdvihl důležitost dohodnuté spolupráce hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Firma INA bude moci zaměstnat absolventy pěti z celkových šesti oborů školy, přičemž žáky budou motivovat prospěchová stipendia kraje i firmy.
Lanškrounská spolešnost INA patří do skupiny Schaeffler Group, která je v celosvětovém měřítku předním dodavatelem valivých ložisek a dílů pro automobilový průmysl. Svitavský závod by měl vyrábět plastové části ložisek, automobilové součástky a zejména třícestný regulační ventil pro chladicí systém vozidel (WMM Modul).
„Důležitým aspektem našeho rozhodování o lokalitě budoucího závodu bylo kromě aktivit města Svitavy především to, že škola nabízí obor plastikář, který je pro naši výrobu jedním ze stěžejních,“ zdůraznil Jan Goláň, jednatel firmy INA.  „Na konci letošního roku bychom měli začít stavět a v říjnu 2016 by mělo být všechno hotovo. V průběhu tří až pěti let chceme přijmout až tisíc lidí,“ uvedl Jan Goláň, který si v úterý prohlédl budovu a vybavení SOU a byl příjemně překvapen.
„Myslím, že nemůže existovat dobrá střední odborná škola bez zázemí dobré firmy. Proto také vítám, že ředitelé a výchovní poradci ze základních škol v regionu pojedou na exkurzi do lanškrounského závodu INA, kde se budou moci na vlastní oči přesvědčit, o jak čistou a fyzicky nepříliš náročnou práci se jedná,“ prohlásil ředitel SOU Svitavy Leoš Říha.
 „Letošní rok je rokem technického vzdělávání a tato spolupráce pomáhá nasměrovat mladou generaci do žádaných oborů. Firmy volají po dalších odborně vzdělaných lidech na všech úrovních. Jsme rádi, že ve Svitavách se taková spolupráce podařila,“ přivítal dohodu vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss. Spokojen byl i starosta Svitav David Šimek: „Po osmi letech přichází další důležité investice v průmyslové zóně, které pomohou ke snížení nezaměstnanosti v našem regionu. Samozřejmě je pro nás velice příjemné, že ve městě vznikne závod, který podporuje technické vzdělávání. Svitavy mají dlouhou historii strojírenských a textilních továren, kde je mnoho lidí technicky vzdělaných, tak je obrovská šance, že všichni najdou ve Svitavách uplatnění.“

 

Velikonoce v České Třebové 2015 - fotografoval Martin Šebela                         


Kuks by měl být zapsán na seznam UNESCO

Brusel – Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) chce usilovat o zařazení Kuksu na seznam památek UNESCO. Podle europoslance je stavba natolik unikátní a výjimečná i ve spojení s Braunovým betlémem, že se dá rozhodně hovořit o díle světového významu.  V současné době Královéhradecký kraj žádnou památku na seznamu UNESCO nemá, ačkoli indikativní seznam České republiky již obsahuje Český ráj a Braunův betlém. „Kuks je natolik výjimečnou stavbou a jednou z nejdůležitějších a nejkrásnějších památek Královéhradeckého kraje, která by rozhodně neměla na seznamu památek UNESCO chybět,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský. „Z mé pozice poslance Evropského parlamentu uvítám a plně podpořím veškeré aktivity vedoucí k zápisu Kuksu na seznam UNESCO a to ať už v Čechách nebo v Bruselu, kde má UNESCO jednu ze svých čtyř poboček v Evropě,“ vysvětlil Tomáš Zdechovský.
 
UNESCO slaví 70. výročí

UNESCO slaví tento rok 70. výročí od svého založení, a proto bude celý rok ve znamení oslav a doprovodných akcí. UNESCO vzniklo 4. listopadu 1945 v poválečné éře k rozvoji intelektuální a morální solidarity lidstva a mezi dvacet zakládajících států patřilo i Československo. Česká republika má v současné době 12 památek a 4 nehmotná dědictví, které jsou zapsány na seznam UNESCO.