Českotřebovský deník 77/2015 (9.4.)                                      
Výstava výtvarného oboru ZUŠ zahájena, přijďte se podívat!  

Základní umělecká škola Česká Třebová pořádala 8. 4. 2015 v rámci oslav 70. výročí od svého vzniku vernisáž k Výstavě žáků výtvarného a keramického zaměření ze třídy p. uč. Libuše Neradové a p. uč. Jany Kolářové.
Pod jejich pedagogickým vedením vznikly velmi zdařilé práce, které na vernisáži představily a zároveň zde ocenily absolventy a nejlepší žáky za tento školní rok.
Hudební vystoupení zajistili Mgr. Kateřina Dostálková a Mgr. Milan Špičák a jejich žáci Filip Karlíček ve hře na el. klávesové nástroje a Tomáš Dvořák ve hře na saxofon.
Výstavu si můžete prohlédnou ve výstavní síni KC do 19.4.2015. 

Hřebečský tunel bude na tři dny uzavřen

Pardubice (9. 4. 2015) – Silnice I/35 v tunelu Hřebeč bude od 14. dubna 6.30 hodin do 16. dubna 17 hodin úplně uzavřena pro veškerý provoz mimo vozidel integrovaného záchranného systému. Důvodem jsou práce v tunelu – mytí po zimním období, komplexní zkoušky protipožárních zařízení a kontrola technologie tunelu.  
Objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/36826 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu). Uzavírka a objízdná trasa bude značena přechodným dopravním značením. Objízdná trasa je obousměrná, je vhodná i pro nadměrnou přepravu. Délka objízdné trasy je zhruba 3,5 kilometru. Uzavírka je dlouhá asi dva kilometry.
 
Spečená stavební drť v kanalizaci po opravě plynovodu v Brožíkově ulici

V říjnu a v listopadu 2014 prováděla firma Kubík rekonstrukci - výměnu plynového řadu v Brožíkově ulici. práce se podařilo stihnout ještě do příchodu zimy a za relativně slušného počasí také odfrézovat  staré asfaltové vrstvy a zajistit položení nového povrchu.  Spěchalo se však a tak část stavební drtě používané pro vyrovnávání nerovností byla odmetena do kanalizačních vpustí, kde se díky asfaltování spekla a dodnes "visí" v několika  vpustích a může způsobit ucpání kanalizace. Upozornili mě na to sousedé z ulice, kterým leží plná funkčnost kanalizace na srdci.  Je to jistě ještě problém dodavatele stavby, který by měl závadu odstranit. věřme že se podaří zajistit, aby v rámci odpovědnosti za problém všechny kanalizační vpustě vyčistil na svoje náklady.
 
Zahajuje stavba multifunkčního objektu v Komenského ulici

Soukromý investor se po letech vyplněných řešením problémů se sousedy rozhodl zahájit stavbu, má na to všechna povolení.  Stavba je na místě bývalého zbouraného domu čp. 816 pana Duška na křižovatce ulice Komenského a náměstí Jana Pernera mna místě, kde jsme před nedávnem kritizovali postavenou maringotku a loni zase neposekanou vysokou trávu. Příprava stavby probíhala již od stavby terminálu a bylo třeba řešit nesouhlas souseda, jehož námitky po odvolání řešil i Pardubický kraj.  Stavba byla zahájena na velký pátek 3. dubna, výkopem kanalizace,  stavba již byla v předchozím týdnu vyměřena. Nový objekt zakončí frontu domů v Komenského ulici a vzhledem k tomu, že navazuje na dopravní terminál, je místo stavby  velmi výhodné. Sousedé ještě nyní nejsou s vypořádáním svých námitek ke stavbě zcela spokojeni.
 
POZVÁNKA na SRAZ DEVÍTEK ZDŠ Nádražní 200 - dříve též Stalinova 200  či Leninova 200

Vážení spolužáci ze ZDŠ Česká Třebová - nádražní, absolventi v roce 1963, srdečně Vás všechny zvu na sraz devítek, který se bude konat v sobotu, dne  9. května 2015  v restauraci ESPERANTO v České Třebové, Nádražní ul.  v 16.00 hodin
Doufám, že si každý z Vás udělá čas a určitě se dostaví a nezapomeňte si vzít s sebou dobrou náladu.
Žádám o nahlášení účasti na telefonní číslo 741 440 906 nebo na email pajer@centrum.cz.
Na všechny se těším  Jana Pachlová-Pajerová
 
Výjezdní zasedání parlamentního výboru pro veřejnou správu bude v Litomyšli

Výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  15. dubna 2015 ve sloupovém sále zámeckého pivovaru v Litomyšli. Mezi témata jednání bude patřit rozvoj cestovního ruchu a jeho podpora Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism. Dále pak také využívání prostředků z operačních programů. Shrnuto bude také celé výjezdní zasedání výboru. Závěru  jednání a tiskové konference se zúčastní hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předsedkyně výboru Milada Halíková, místopředsedkyně výboru Martina Berdychová a členové výboru Pavel Havíř.
 
Firma Rieter darovala 100 tisíc korun Orlickoústecké nemocnici

Ústí nad Orlicí (9. 4. 2014) – Firma Rieter CZ pokračuje ve své podpoře Orlickoústecké nemocnice. Na slavnostním setkání předal ředitel společnosti Jan Lustyk finanční dar ve výši 100 tisíc korun nadačnímu fondu S námi je tu lépe. Tyto peníze poslouží pro nákup endoskopické věže pro ORL, čímž by mělo dojít k výraznému zlepšení léčby pacientů s onemocněním horních cest dýchacích. Slavnostního předání se zúčastnil kromě zástupců města a nemocnice také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Firma Rieter je stabilním podporovatelem Orlickoústecké nemocnice a já si toho moc vážím a doufám, že od této podpory v následujících letech neupustí. Podpora zdravotní péče je projevem sounáležitosti nejen s nemocnicí, ale s celým regionem. Je velmi dobře, že si nejen státní správa a samospráva, ale i podnikatelé uvědomují důležitost zdravotní péče a jsou připraveni pomoci s nákupem vnitřního vybavení a přístrojů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Současný projekt nákupu endoskopické věže navazuje na předchozí úspěšné projekty. První projekt byl představen v květnu 2012. Díky uspořádané sbírce, která vynesla téměř 1,8 milionu korun, mohla být pořízena nová laparoskopická věž pro operační sály nemocnice. Druhý projekt Nejen léky léčí (vnímáme vaše přání – nová lůžka pro internu) vynesl přes dva a čtvrt milionu korun, díky kterým bylo obnoveno vnitřního vybavení pokojů interního oddělení.

Zahajovací festivalový koncert již v sobotu 11. dubna                                        

Velký sál Kulturního centra v Č.Třebové - sobota 11.4. 2015 v 19.00 hod. 
PROGRAM KONCERTU
W. A. Mozart:          Koncertantní symfonie Es dur pro housle, violu a orchestr, KV 364
Sólisté:                     Leoš Čepický – housle,  Jakub Čepický – viola
L. v. Beethoven:     Koncert D dur, op. 61 pro housle a orchestr
Sólista:                    Čeněk Pavlík
Komorní orchestr Jaroslav Kociana, rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie – Hradec Králové
Dirigent:                 Bohuslav Mimra

 


Leoš Čepický (otec)                             Jakub Čepický (syn)                                                Čeněk Pavlík

Pozvánka na 54. ročník trampského volejbalu

T.O.Horáci pořádá 54. ročník trampského volejbalu a 13. ročník Memoriálu Mirka Hurta.
Místo konání: kurty TJ Sokol Rybník. 
Termín: 23. května 2015,  začátek v 8:30 hodin  (prezentace na místě od 8.00 hod).
Dobrou náladu a krásné počasí s sebou.   Kontakt: 724 253 845
 
Prodám chalupu ve Svinné (3+1).
Kontakt v době 16 - 18 hod.: 274 772 537 nebo 606 415 070
 
UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LETOHRADU - NA KUNČICÍCH A ORLICI

Od pondělí 13. 4. 2015 do pátku 24. 4. 2015 budou z důvodu rekonstrukce vozovky   uzavřeny místní komunikace na Kunčicích (ulice Horní Konec - od křižovatky pod Orlickým kostelem po konec Horních Kunčic) a na Orlici (spojka na Ostrov).
Obousměrná objízdná trasa kunčické uzavírky povede z Verměřovic po silnici III/3141 až na Orlici, dále kolem orlického kostela na zastávku Kunčice u mostu a dále po trase linky.  
Podle vyjádření dopravního úřadu ovlivní plánovaná uzavírka autobusovou linku č. 700 913  Lanškroun – Dolní Černá – Verměřovice – Letohrad (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.). Tento autobus neobslouží zastávky Letohrad-Kunčice pod břehem a Letohrad-Kunčice konečná.   Orlická uzavírka bude bez objízdné trasy.
Zodpovědným za stavební práce je společnost SKANSKA a.s., hlavní stavbyvedoucí pan Luboš Jiskra, tel.737 257 355. 
Zodpovědným za dopravní značení je společnost JAST,  odpovědná osoba pan Andrle, tel.724 120 406. 
 
Zpráva z Letohradu Kopečkovou pouť budou organizovat i další čtyři roky současní provozovatelé

Rada města schválila uzavření smlouvy o pořádání Kopečkové poutě v období let 2016 - 2019. Jedinou nabídku na zveřejněný záměr pronájmu prostor Václavského náměstí a Bečvárny pro pouťové atrakce podali současní pořadatelé, manželé Lagranovi a Zvárovi. Starosta města Petr Fiala k tomu uvedl: „Osobně vítám, že pořadateli dalších čtyřech ročníků Kopečkové poutě budou právě tyto dvě rodiny. Jako jejich zásluhu zejména vnímám, že dokážou přivést do Letohradu zajímavé atrakce a postarat se o bezpečnost návštěvníků. I proto je Kopečková pouť oblíbená široko daleko.“