Českotřebovský deník 85/2015 (15/4)                                    
Delegace ze slovenského Svitu na návštěvě v České Třebové

Dne 15. dubna 2015 přijela do České Třebové na návštěvu delegace ze slovenského Svitu poprvé v čele s novým starostou panem Miroslavem Škvarkem, místostarostou panem Ivanem Zimou a tiskovou mluvčí úřadu Bc. Darinou Štefaňákovou. Nové vedení města přijelo v doprovodu bývalého starosty města pana PaedDr. Rudolfa Abraháma.

V průběhu návštěvy byla projevena oboustranná vůle pokračovat v partnerských vztazích tak, jako za minulých vedení města Svit a zároveň tato spolupráce byla konkretizována pro rok 2015.

V letošním roce by měla proběhnout výměna žáků základních škol, účast členů městské policie Svit ve fotbalovém turnaji v České Třebové v měsíci květnu, návštěva pěveckého sboru Laudamus ze Svitu, který by měl vystoupit v rámci varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka a tak jak v uplynulých letech by měli být vysláni studenti ze Svitu na projekt k uctění památky válečných veteránů v listopadu letošního roku. Již tradičně se zúčastňují slovenští a čeští hráči na turnajích nohejbalu v obou partnerských městech. V této oblasti již dlouhodobě zajišťují spolupráci obyvatelé obce Svinná. Proběhne též každoroční návštěva českotřebovských skautů na Slovensku. Zástupci města Česká Třebová byli pozváni na tradiční akci Dny města Svit, která se uskuteční v červnu letošního roku.

Členové slovenské delegace slíbili zaslat seznam sportovních a kulturních akcí, na kterých  by se mohli prezentovat zástupci našeho města.

 
SKI KLUB Česká Třebová z.s. – sezóna 2014/2015

Sjezdaři SKI KLUBU zakončili lyžařskou sezónu třídenním soustředěním v polovině dubna na ledovci Stubai. Sezóna 2014 – 2015 byla jedna z nejlepších za několik posledních let, co se týká sněhových podmínek a možností tréninku v bránách. Začalo se na rozdíl od let minulých lyžovat v Čenkovicích již počátkem prosince a nemuseli jsme jezdit za prvním sněhem do vzdálenějších lyžařských středisek, technického sněhu bylo dostatečné množství na kvalitní tréninky a přírodní sníh napadl za celou zimu několikrát Účastnili jsme se závodů Lyžařského poháru Vysočiny, účast byla většinou téměř 300 závodníků od nejmenších po dospělé. V Poháru Orlických hor od nejmenších po starší žáky startovalo i více jak 200 závodníků. Závodů se zúčastňovali závodníci z oblasti Jizerských hor, Krkonoš, Vysočiny, Jeseníků, Jižní Moravy a Polska.. Přesto se našim některým závodníkům podařilo zajet velmi dobré výsledky.
V celkovém hodnocení Poháru Orlický hor byla nejlepší  Hájková Kateřina, která skončila v kategorii starších. žákyň na 2. místě, když ve dvou závodech skončila dvakráte na druhém místě a dvakrát na 3. místě.Velmi dobrého výsledku ve stejné kategorii dosáhla i Hicklová Zdeňka, která celkově obsadila 3. místo, když v jednom ze závodů skončila na 1. místě, v dalším na 2. místě a v dalších závodech na 4. a 5. místě.
V celkovém hodnocení Lyžařského poháru Vysočiny  byla  nejlepší Zdeňka Hicklová, která  v kategorii starších žákyň skončila celkově na 1. místě a získala titul Přeborník kraje Vysočina.  Ve třech závodech získala 1. místo a v jednom skončila na 3. místě. Kateřina Hájková  ve stejné kategorii v celkovém hodnocení obsadila 2. místo, když ve třech závodech skončila na 2. místě a v jednom na  3. místě.. Výborného výsledku dosáhl v mužích Milan Hickl, který si dvěma druhými místy a   vyrovnanými výkony ve zbývajících závodech zajistil v celkovém hodnocení 2. místo ze  77 hodnocených závodníků. Na 3. místě skončila v kategorii předžáci Tereza Hamplová z celkem 57 závodníků. Stejně se umístila v ženách  Hicklová Zdeňka starší, která v jednom závodě získala 1. místo, v dalších 3. a 4. místo. I někteří další závodníci dosáhli několika dobrých výsledků.
V mladších žácích Hájek Ondřej dvakrát 7. a jedno 8. místo a celkovém hodnocení 10. místo Navrátil Dominik  v kat. přípravka  jedno 4. místo, stejné místo obsadila v jednom závodě i předžákyně Hamplová Kamila a v dalším 8. místo. Stolín Petr, který závodil prvním rokem v kategorii muži skončil v celkovém hodnocení na velmi pěkném  9. místě ze 77 hodnocených závodníků.
Závodů Skiserie Masters Českomoravského  poháru se zúčastňovali Hicklová Zdeňka st. (kat.C 3)
a Dostál Oldřich ( kat. B 8) a oba v celkovém hodnocení obsadili 1. místo.
Hicklová zvítězila v super G, v jednom slalomu a dvou obřích slalomech, v jednom slalomu skončila na 2. místě a ve dvou obřích slalomech skončila rovněž na 2. místě. Dostál Oldřich zvítězil rovněž v super G, jednom slalomu a třech obřích slalomech, na druhém místě skončil ve dvou slalomech a jednom obřím slalomu
Foto: Starší žákyně Hicklová Zdeňka
 
Výsledky grantového řízení Pardubického kraje pro rok 2015

Výsledky "ekologických grantů" byly uveřejněny 9. dubna t.r. Ve stručnosti : na provoz Ekocentra Podorlicko získala ZO ČSOP Podorlicko i 26 000Kč, na výstavy a soutěže 12 000Kč, na údržbu naučných stezek a akce na stezkách  7000Kč, na záchranný transfer 18000Kč. Je to podobné jako loni. Pokud budou i příspěvky od Města Česká Třebová podle návrhu ve schváleném rozpočtu města a podobné jako loni, bude možné činnost ochránců přírody v České Třebové v ekocentru Podorlicko v odberanské uzlici zvládnout v podobném rozsahu jako loni.
 
BURZa FILANTROPIE pokračuje i v roce 2015: PřihlaSte své projekty!

Úspěšná dobročinná aktivita Burza filantropie vstoupila do svého čtvrtého ročníku. Právě v těchto dnech mohou neziskové organizace působící v okrese Ústí nad Orlicí a Svitavy přihlašovat na burzu své veřejně prospěšné projekty, které se zde budou ucházet o podporu donátorů. Přihlašování projektů je možné až do 30. května 2015.
Burzu filantropie tradičně pořádá Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Burza je inspirována známým televizním pořadem „Den D“, v tomto případě se ovšem o podporu donátorů ucházejí neziskové organizace, které mohou získat finanční, materiální nebo jinou formu pomoci, která povede k úspěšné realizaci jejich potřebných projektů.
Letošní ročník burzy přináší i zajímavé změny. „V Koalici nevládek Pardubicka jsme pro Burzu filantropie připravili zcela nové internetové stránky www.burzafilantropie.cz, na kterých se nachází také elektronický formulář, který je nově určený pro přihlašování projektů neziskovek. Stejně tak bude na webu probíhat i hlasování veřejnosti o postupujících projektech do finále burz,“ sděluje Jolana Štěpánková, předsedkyně pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
Veledůležitou a váženou roli mají v Burze filantropie také donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru, právě oni totiž svými prostředky podpoří realizaci projektů neziskovek. Od počátku konání burz je jejich pravidelným donátorem také Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. „Na Burze filantropie se vždy rodí velmi zajímavé projekty, těším se proto, co nám přinese tento rok. Pro neziskovky, které uvažují o přihlášení, bude zajisté zajímavou informací, že v loňském roce bylo na čtyřech burzách v Pardubickém kraji podpořeno celkem 47 projektů a to celkovou hodnotou darů 1 392 000 Kč. Díky štědrosti donátorů a kvalitnímu zorganizování burz Koalicí nevládek Pardubicka se nám tak v loňském roce podařilo získat pro neziskovky rekordní podporu,“ bilancuje Pavel Šotola.
Zmíněné zapojení veřejnosti prostřednictvím hlasování o projektech bude probíhat od 18. června do 2. července tohoto roku.
Orlickoústecká a svitavská burza je součástí tzv. podzimního kola Burzy filantropie. Finále Burzy filantropie pro neziskovky z okresu Ústí nad Orlicí je naplánováno na 7. října 2015. Následně proběhne 21. října Burza filantropie určená neziskovým organizacím působícím v okrese Svitavy. Podzimnímu kolu budou zároveň předcházet také Burzy filantropie v Pardubicích (10. června) a Chrudimi (17. června), kde je přihlašování projektů již uzavřeno. Neziskové organizace, potencionální donátoři a široká veřejnost proto mohou zavítat již na tyto burzy a zažít zde jejich neopakovatelnou atmosféru. 
Lepší transparentnost? Neziskovky měly v Pardubicích zájem

Pardubice, 16. duben 2015 – Neziskové organizace z Pardubického kraje se setkaly 15. dubna dopoledne v Café Apatyka na Pernštýnském náměstí. Zajímaly se o to, jak získat označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“ od zástupců Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR). Toto označení má být signálem, že svěřené peníze putují na daný účel pro ty, kteří chtějí darovat peníze neziskovce, ale neví, pro kterou se rozhodnout.
Na dvouhodinové setkání dorazili zástupci organizací Česká abilympijská asociace, o. s., Občanské sdružení CEMA Žamberk, Koalice nevládek Pardubicka, o. s., CENTRUM DON BOSCO SKM, Momo Chrudim o.p.s., Rytmus Chrudim, o.p.s., Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., SKP-CENTRUM, o.p.s., Meta, o.p.s.
AVPO ČR v rámci diskuzního setkání nejprve představila značku spolehlivosti a její přínos pro neziskové organizace i jejich dárce z řad regionálních firem, dále jak probíhá hodnocení a přítomní se seznámili s příklady prvních neziskovek, co ji již mají. Lidé z Česka chtějí peníze na dobročinné účely věnovat, ale většinou spíše prověřeným a veřejně známým organizacím. Od 10.00 se tak dozvěděli odpovědi na otázky: Pro koho je značka určena? Co dá organizacím? Kdo jsou nynější čerství držitelé a jaký je proces hodnocení či kritéria udělení i zkušenosti ze zahraničí?
„Značka spolehlivosti je zárukou pro firmy i jednotlivce, že peníze, které darují neziskové organizace – držiteli značky spolehlivosti – budou použity správně na deklarovaný účel. Naši hodnotitelé prověřují nejen to, jak jsou peníze v neziskovce využívány, ale zaměřují se i na správu, řízení a její transparentnost,“ řekl v úvodu Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.
„Značka spolehlivosti ušetří čas a peníze těm firmám a podnikatelům, kteří nemají svoje specialisty nebo celá oddělení věnující se hodnocení neziskových organizací v rámci jejich společenské odpovědnosti a darování finančních prostředků. Neziskové organizace, které jsou držiteli značky spolehlivosti, jsou každoročně prověřovány a hloubkovým hodnocením procházejí každé tři roky,“ dodává Šedivý a pokračuje: „V této chvíli máme prvních sedm organizací, které obdržely značku spolehlivosti a brzy budou přibývat další. Veřejnost najde seznam držitelů na webových stránkách www.znacka-spolehlivosti.cz.“
 
Všichni se shodli během setkání na tom, že neziskovkám poskytne značka a s ní spojený audit zkušenosti, nezávislý pohled, kdy hodnotící komise projde důkladně fungování dané neziskovky. Najde mezery a bude pro neziskové organizace a dobrovolníky zadostiučiněním. Diskuze na otázky týkající se přínosu značky trvala zhruba hodinu. Vzhledem k aktuálnosti udílení značky a zatím jen „pilotními“ zkušenostmi má ze začátku značka přínos hlavně na procesy a zjištění, co dělají neziskovky dobře a co naopak ne. Slouží i jako nástroj pro posilování soukromého dárcovství.
AVPO ČR ukázala průzkumy o transparentnosti
Stav zveřejňování informací o neziskových organizacích možné podle dosavadních průzkumů považovat za vysoce nedůvěryhodný. Z hlediska dostupnosti informací o organizaci je přitom web pro veřejnost naprosto zásadním nástrojem. „Situace, kdy dvě třetiny neziskových organizací vůbec nemají webové stránky je alarmující.  Nejhorší situace je u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a nadace se pohybují kolem 50 %. Přijatelná je pouze situace u účelových zařízení církví s 87 %“, uvedl již dříve Pavel Bachmann z královéhradecké univerzity s tím, že nový, ještě nepublikovaný výzkum ukázal, že nepřítomnost na webu je přirozeně vyšší u malých organizací. Větší organizace s celostátním zaměřením jsou na internetu přítomné významně častěji. Ze stránek toho ale moc nezjistíte. Schází popis jasného poslání, které by vymezilo přínos organizace pro společnost, finanční výkazy jako rozvahu a výsledovku nezveřejňuje 60 % organizací, původ darů pak schází u více než 40 % organizací.
Značku mají první neziskovky
V první polovině loňského roku bylo do pilotního hodnocení zapojeno deset členských organizací AVPO ČR, přičemž nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku prvním sedmi veřejně prospěšným organizacím: Dejme dětem šanci o.p.s. (Praha), Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. (Praha), Lata – programy pro ohroženou mládež (Praha), MATURUS, o.p.s. (Praha), Na počátku, o.p.s. (Brno), Nadační fond J&T (Praha) a Pestrá společnost, o.p.s. (Praha). Od loňského podzimu se do hodnocení zapojilo dalších dvanáct členských neziskovek. Na začátku března letošního roku Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku dalším pěti veřejně prospěšným organizacím: AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (Praha), Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. (Praha), DEBRA ČR, z.ú. (Brno), Partners Czech, o.p.s. (Praha) a Raná péče EDA, o.p.s. (Praha). Díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je pilotní hodnocení až do června 2015 pro zapojené organizace zdarma.
AVPO ČR spolupracuje na značce s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která obdobně hodnotí hospodaření neziskovek s penězi od dárců. Například v Nizozemsku podle tamního průzkumu získalo díky značce o pětinu více peněžních prostředků než neoznačené organizace a přibylo jim rovněž dárců.
Nestátní neziskové organizace
Neziskovky jsou subjekty vznikající za účelem veřejně prospěšné činnosti. Jsou jimi například spolky (původní občanská sdružení), ústavy, nadace a nadační fondy, organizace zřízené církví nebo obecně prospěšné společnosti. Z podstaty své existence jsou tyto subjekty za své konání odpovědné veřejnosti – svým členům, klientům a zejména svým dárcům. Podle údajů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejněných k 15. lednu 2015 bylo v České republice k 1. lednu 2013 registrováno 104 437 občanských sdružení a jejich organizačních jednotek; 2 152 obecně prospěšných společností; 444 nadací; 1 245 nadačních fondů a 4 286 církevních právnických osob.

Nadační fond přidá mládežnickému fotbalu až dva miliony korun ročně


Pardubice – Členem správní rady nově ustaveného Nadačního fondu Pardubického fotbalového svazu se stal také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Fond byl zřízen zejména na podporu mládežnických klubů. Ze sdružených prostředků bude podporovat takzvané bezpečné branky i také obnovu materiálního a technického zázemí klubů.
 „Do projektu bezpečných branek se náš kraj zapojil už v loňském roce, kdy jsme na něj z našeho rozpočtu uvolnili 300 tisíc korun. Nebezpečné železné branky nahrazují ty hliníkové nebo z odlehčených materiálů, které nemohou děti zranit,“ uvedl hejtman Netolický a dodal podstatnou věc: „Letos jsme se rozhodli částku navýšit na půl milionu.“ Vzhledem k tomu, že nadační fond přidá také půl milionu a přihlášené kluby mají za povinnost hradit polovinu nákladů, obnoví se letos v kraji díky této iniciativě branky celkem za 2 miliony korun. Nadační fond bude tedy hospodařit s prostředky od Pardubického kraje, dále od Fotbalové asociace České republiky a také s částí prostředků od Českého olympijského výboru, které pocházejí z loterií a sázek. Ročně by to dohromady mohlo být více než dva miliony korun. Kromě odlehčených branek pomůže klubům například s nákupem míčů, dresů, sítí a dalšího vybavení. Podmínkou ovšem bude  minimálně třicetiprocentní účast žadatelů. „Letos už přišlo na fond 34 žádostí na 74 branek, které budou uspokojeny,“ uvedl předseda Pardubického fotbalového svazu Michal Blaschke. V dalších letech by pak pomoc v materiální oblasti mohla klubům pomoci investoval vlastní ušetřené prostředky  například do trenérské práce.  „Naším zájmem je, aby byl celý tento způsob podpory systémový a zcela průhledný a mohli jsme v něm pokračovat i v dalších letech,“ řekl na závěr Martin Netolický