Českotřebovský deník 89/2015  (21.4.)                                  
Občanská poradna v České Třebové otevře v pondělí 4. května

Občanská poradna Ústí nad Orlicí se zapojila do programu ČSOB Nadačního fondu vzdělávání 2014 projektem „Zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny na Orlickoústecku“.
Projekt, který si klade za cíl zajistit pravidelný provoz pěti kontaktních míst a zvýšit odbornost poradce, byl podpořen Nadací ČSOB částkou  49.500,- Kč.
Nad rámec tohoto projektu bylo zřízeno nové kontaktní místo občanské poradny v České Třebové. Do provozu bude uvedeno od května se slavnostním otevřením 4.5.2015. Provozní doba bude každé pondělí od 9 do 12 hod. na adrese: Staré náměstí 77.
Služby občanského poradenství jsou bezplatné, nezávislé a nestranné, určené všem lidem bez rozdílu. Občanskou poradnu a její kontaktní místa vyhledá na Orlickoústecku každoročně kolem jednoho tisíce osob.
Kontaktní místa Občanské poradny Ústí nad Orlicí
Tel. 465 520 520, 734 281 415, poradna@orlicko.cz
Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69  Letohrad, Na Kopečku 356  Lanškroun, Havlíčkova 1129 Králíky, Moravská 647
Vysoké Mýto, Plk. B.Kohouta 914, Česká Třebová, Staré náměstí 77  - předsálí obřadní síně v přízemí
 
Ještě ke koncertu  bývalých žáků ZUŠ

V rámci nedávného jubilejního koncertu ZUŠ k jejím sedmdesátinám vystoupila řada  bývalých žáků a absolventů školy, byly zde uvedeny také jejich zajímavé medialonky Možná je stačilo napsat do programu koncertu, aspoň by si posluchač odnesl mnoho zajímavých informací domů a čtyřhodinový koncert mohl být kratší. Chyběly pouze dva medailonky, Mgr. Josefa Menšíka (který si jeho čtení nepřál) a Bohuslava Mimry, který si jej jako nejdéle sloužící ředitel školy naopak velmi zasloužil a řada přítomných se na to dotazovala. Jeho životopis (připravený k jiné události) jsem ve svém archivu našel a mohu jej poskytnout takto dodatečně:
MgA. Bohuslav Mimra absolvoval povinnou školní docházku v Heřmanově Městci a Hudební školu v Pardubicích (obor hra na housle), Byl přijat ke studiu na kroměřížskou konzervatoř, do třídy prof. Josefa Jírů. Po maturitě vykonal úspěšně přijímací  zkoušky  na Janáčkovu akademii múzických umění  v Brně, kde studoval  v houslové třídě doc. Jiřího Trávníčka, primária Janáčkova kvarteta. V roce 1970 se stal členem Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích, nynější Komorní filharmonie Pardubice, později i primáriem Východočeského smyčcového kvarteta, které založil. Po přestěhování do Prahy působil od roku 1984 nejprve v Pražském komorním orchestru bez dirigenta, Symfonickém orchestru Čs. rozhlasu a v Sukově komorním orchestru. Se všemi jmenovanými orchestry navštívil v rámci koncertních turné většinu vyspělých evropských zemí. Dvakrát koncertoval také v Japonsku. Vedle orchestrální hry se věnoval také sólové a komorní hře. Jako externí učitel působil  v LŠU v Pardubicích a ve Slaném. Od roku 1991 do roku 2014 zastával místo ředitele Základní umělecké školy v České Třebové, je členem odborné rady Artama Praha, vyučuje každoročně na Mezinárodních interpretačních kurzech v Litomyšli, je členem Zastupitelstva Města Česká Třebová. Je uměleckým vedoucím a dirigentem Komorního orchestru Jaroslava Kociana, se kterým spolupracuje již 32 let, t.j. od roku 1983...
Posluchači na koncertu jistě na vystoupení Bohuslava Mimry čekali a dočkali se v závěru koncertu, i když neřídil současný školní orchestr, ale "Jubilejní orchestr" složený z bývalých žáků. Vynikající výkon orchestru i jeho dirigentů Víta Coufala, Lindy Keprtové a Bohuslava Mimry pak odměnili ovacemi ve stoje.
Škoda že toto všechno nezaznamenalo zpravodajství OIKTV,  tomuto jubilejnímu koncertu zušky tak velkou pozornost nevěnovalo. Přitom zde vystupovaly soubory složené z absolventů školy působících dnes v různých koutech vlasti, kteří se ke společnému koncertování už třeba nesejdou.   (mm)
Obojživelníci spočítáni

Pro ty, kteří již nedočkavě vyhlíží celkové počty, po doplnění dosběrů mám konečné počty. Letos bylo přeneseno 10493 obojživelníků. Konkrétní údaje za jednotlivé dny a druhové rozdělení je zde: http://www.csop-podorlicko.org/transfer-namerene.php
Velké počty přenesených obojživelníků byly hned v prvních dnech po postavení zábran, konkrétně 27. března bylo přeneseno  za jediný den 2143 exemplářů. Pak se ale začátkem dubna ve dnech 1. - 7. 4. transfer vlastně zastavil, chumelilo a dokonce mrzlo. O pět dnů později ale nastaly jiné časy, počasí nabralo jarní charakter a výsledkem je 12.4. transfer 2948 ks obojživelníků. Potom již nastal postupný útlum a ve dnech 19. a 20. 4. byly zábrany u silnic zbourány. Nejčastějším obojživelníkem je ropucha obecná, dále pak čolek obecný. Zachráněny byly také vzácné a chráněné blatnice skvrnité a skokan hnědý.
Více na http://www.csop-podorlicko.org/transfer-namerene.php
Chystá se rekonstrukce plynovodu na Parníku a Lhotce

Stavební úřad Česká Třebová vydal rozhodnutí o umístění stavby plynovodu na Parníku a Lhotce.  Investorem je RWE GasNet, s.r.o.  Jde o výstavbu  nového  propojovacího STL plynovod mezi regulačnéími staniocemi RS2 a RS3 a rekonstrukci VTL plynovudu  mezi RS2 a RS3 v České Třebové, Parníku a Lhotce.
Nový propojovací STL plynovod mezi RS2 a RS3 bude sloužit k bezpečným dodávkám zemního plynu stávajícím a budoucím odběratelům v lokalitě. Bude zvýšena spolehlivost dodávek plynu. Plynovod PE d315/225/16 je novou stavbou, která propojuje stávající regulační stanice zemního plynu. Celková délka plynovodu je 665 m. Z toho je PE d315 v délce 42 m, PE d225 v dílce 620 m a PE d160 v délce 3 m. Přepojené přípojky a nové přípojky z PE d32 jsou v délce 16 m.
Nová část VTL plynovodu mezi RS2 a RS3 zásobující zemním plynem regulační stanice RS2 a RS3 v České Třebové. Celková délka rekonstruovaného plynovodu je 580 m potrubím DN 100. Nově je umístěna pouze část plynovodu, která nekopíruje stávající trasu VTL plynovodu.  Terénní úpravy u regulační stanice RS2 a nová palisáda nad regulační stanicí RS2. Nová plynová přípojka vznikne  pro čp. 76 na Lhotce s HUP.  Stavba by měla být zahájena ještě letos.  Uvažuje se  také současně o změně trasy vodovodu tak,. aby nevedl pod silnicí, která bude stavbou plynovodu narušena.
Za památkami vláčkem, k hodinám s věžníkem

V sobotu 25. 4. 2015 se v Letohradě otevřou Brány památek dokořán. Putování po městě přinese turistům zážitky, na které hned tak nezapomenou. Atrakcí pro všechny věkové kategorie bude výletní vláček,  který  bude po celý den spojovat centrum města se středověkou Tvrzí Orlicí. Od 14. hodin mohou být návštěvníci svědky církevního svatebního obřadu v kostele sv. Václava a pak se podívat na výstavu dortů na zámku nebo vystoupat na  zámeckou věž s hodinami. Do prostor zámku, které nejsou běžně přístupné, turisty zavede průvodce při komentované prohlídce. Malíři a výtvarníci se  tentokrát nechají  inspirovat prostředím Homarovy kapličky i  atmosférou jejího bezprostředního okolí.
„Každá památka má své historické kouzlo, ale také se s ní pojí zajímavý příběh, proto již třetím rokem připravujeme program, který láká turisty do našeho města v podhůří Orlických hor,“ přidává pozvání do Letohradu v  poslední dubnovou sobotu místostarosta Martin Hatka.  Jedná se o úspěšný podnik na podporu cestovního ruchu, který prospívá městu a těší se oblibě turistů. 
Jak uvedl  majitel Muzea řemesel Pavel Tacl, i místní lidé se přicházejí podívat do prostor na to, co by jindy ani jinde neviděli.  „Něco navíc, to je právě ono, co nás každoročně přivádí do památek, protože se dostaneme i  do jindy nepřístupných prostor, “ nenechá si uniknout  ani letos přehlídku zajímavostí Zdeněk Maixner z Letohradu.
Letohrad se opět zapojí do projektu Brány památek dokořán vyhlášeného již třetím rokem Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Brány památek v Letohradě budou otevřeny v sobotu 25. 4. 2015 od 9 hodin do 18 hodin.
 
PROGRAM  Brány památek dokořán 2015
Zpřístupněny budou tyto památky: městské muzeum s výstavou Háčkovaný svět (9:00 –17:00), zámecká expozice (9:00 – 16:00), strašidelná jeskyně v parku (9:30–15:30), kostel sv. Václava na náměstí (9:30–16:00), kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici (9:30–16:00), kaple sv. Jana Nepomuckého (9:30–16:00), Muzeum řemesel (9:00–17:00) a Tvrz na Orlice (9:00–18:00).
Doprovodné akce:
-          mezi náměstím a Tvrzí Orlice bude jezdit výletní vláček, odjezdy z náměstí 9:30–17:30 (každou půl)
            a z Tvrze 10:00–18:00 (každou celou), cena 20 Kč/ osoba/1 směr
-          10:00–15:00 hod. malířský a fotografický plenér u Hotmarovy kapličky s vernisáží v 18:00 hod. v Galerii Ivko
-          v 10.00 hod. turisticko-historická procházka okolím města s výkladem (sraz u městského muzea)
-          v 14:00 hod. komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor zámku (sraz na nádvoří)
-          14:00 – 17:00 hodin – zámek, prodejní výstava dortů, návštěvníci si dort mohou zamluvit a po 17. hodině vyzvednout
 
Kraj investuje letos o 103 milionů víc. Dobře hospodařil

Pardubice (21. 4. 2015) – Zvýšený daňový výnos za rok 2014 umožnil Pardubickému kraji posílení jednotlivých kapitol rozpočtu pro letošní rok. Na svém jednání to v pátek potvrdili krajští radní. 103 milionů korun se rozdělí do školství, dopravy, zdravotnictví, památkové péče, ale také do grantů a dotací pro rozvoj mikroregionů.
„Vzhledem k našemu zodpovědnému hospodaření můžeme oproti původním předpokladům investovat z vlastních zdrojů kraje, což v minulosti nebylo možné. Na rekonstrukce silnic a mostů jsme uvolnili 20 milionů korun, což nám umožní opravit úsek silnice II/337 v Třemošnici nebo mosty na Dolní Moravě, v Ředicích a Borové u Poličky. Na pokračování rekonstrukce hlavní budovy Domova u fontány v Přelouči jsme vyčlenili deset milionů korun, které zpříjemní zdejším obyvatelům jejich život. Více jak 11 milionů korun jsme přesunuli na dofinancování rekonstrukce střechy Středního odborného učiliště v Králíkách,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vzhledem k tomu, že chceme podporovat problémové oblasti v kraji a napomoci jejich rozvoji, rozhodli jsme také o navýšení dotačního programu pro mikroregiony o osm milionů korun,“ doplnil Martin Netolický. 
Mezi další posílené položky patří zlepšení zázemí Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí či rozšíření kapacity Svitavské nemocnice. V oblasti kultury bude mimo jiné navýšen dotační program na podporu památkové péče. Dalších 30 milionů se v oblasti školství, kromě zmíněné rekonstrukce učiliště v Králíkách, rozdělí do dalších téměř 30 položek jak investičního, tak neinvestičního charakteru. „Jedná se o drobnější investice včetně zabezpečení škol, nového nábytku či opravy podlah, které byly v minulosti často odkládané,“ vysvětlil Martin Netolický.
Schválený rozpočet Pardubického kraje na rok 2015, který počítal s přebytkem 63 milionů korun, byl posílen o dalších 315 milionů korun ze zvýšeného inkasa daní za rok 2014.  „Každý měsíc sleduji vývoj příjmů. Jsem přesvědčen, že nemá smysl zbrkle upravovat rozpočet. Díky tomu je opakovaně překračováno inkaso daní. Tyto prostředky nadále investujeme do nových projektů a vracíme tak finance zpátky do kraje,“ dodal Martin Netolický. Již v únoru schválilo krajské zastupitelstvo zapojení tohoto přebytku do rozpočtu pro rok 2015 s tím, že přes 22 milionů korun vyčlenilo pro rezervní fond kraje. Dalších 130 milionů korun posloužilo pro navýšení základního kapitálu nemocnic.
 
Modernizovat se začne i silnice v Horním Újezdu

Pardubice (21. 4. 2015) –  Společně se třemi silnicemi financovanými z Regionálního operačního programu (ROP) zahájí v nadcházejících dnech Pardubický kraj modernizaci silnice třetí třídy číslo III/3596 v Horním Újezdu na Litomyšlsku, jejíž projekt zatím evropskou dotaci nezískal. Kraj ji ještě přihlásí do úplně poslední 42. výzvy ROP. Schválila to na svém posledním zasedání Rada Pardubického kraje.
„Dvoukilometrový úsek vede od křižovatky od Litomyšle a Proseče do centra Horního Újezdu. Modernizace krytových a podkladních vrstev vozovky a rekonstrukce jednoho mostu vyjde na 19 milionů korun,“ oznámil hejtman Martin Netolický. „Přestože se teprve podávají žádosti do poslední výzvy regionálního operačního programu, rozhodli jsme se jít do rizika a stavbu zahájit, protože podmínky umožňují začít realizaci ještě před schválením žádosti. Pokud by náhodou ROP tuto akci nepokryl, Pardubický kraj je připraven ji financovat, protože to je stavba sedm let odkládaná,“ prohlásil hejtman.  
Silnice III/3596 byla částečně rekonstruována již v roce 2008 a dokončení navazujícího úseku se předpokládalo v následujících letech. Finanční situace rozpočtu kraje v období ekonomické krize modernizaci silnice bohužel neumožňovala. Její stav si hejtman prohlédl loni v září při své cestě na Litomyšlsko. „O řešení této situace mně požádal starosta obce Radek Boštík. Jsem rád, že dodržíme slib dát silnici v letošním roce do pořádku,“ dodal Martin Netolický.
Současně budou zahájeny modernizace tří silnic v hodnotě 218 milionů korun, které před dvěma týdny schválil Výbor Regionální rady Severovýchod. Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová – Semanín za celkem 66 milionů korun, modernizace silnice II/355 v úseku Dřeveš – Silnice za 82,5 milionu a modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojení I/37 nedaleko obce Vestec a za 70 milionů. 
Díky tomu, že se do Regionálního operačního programu vrátí ještě další finanční prostředky, bylo vyhlášeno 42. kolo výzvy, která je opět určena na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. V ní je možné předložit s ohledem projekty do 11. května 2015.
 
Půl milionu od kraje pomůže horské službě v Čenkovicích

Pardubice (21. 4. 2015) – Pardubický kraj finančně podpoří výstavbu nové stanice horské služby v Čenkovicích. Současná budova již neodpovídá současným požadavkům a kapacitě vzhledem k rozvoji zimních, ale i letních aktivit v oblasti. O záměru kraje informoval již koncem uplynulého roku na jednání správní rady Horské služby ČR hejtman kraje Martin Netolický. Celková cena stavby je předběžně odhadována na šest milionů korun, přičemž realizace stavby by měla být zahájena ještě v průběhu letošního roku.
„Finanční podporou chceme urychlit stavbu nové budovy čenkovických záchranářů. Pokud vše půjde podle předpokladů, tak by celá stavba měla být dokončena nejpozději začátkem roku 2016. O stavbu se dlouhodobě zajímám, a proto věřím, že vše půjde hladce a budova bude co nejdříve sloužit svému účelu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Horskou službu mimo tradiční finanční příspěvek podporujeme i materiálně. V minulosti jsme například zakoupili defibrilátory, skialpinistické lyže nebo nová nosítka,“ dodal Martin Netolický, který je rovněž členem správní rady Horské služby ČR.
Každoroční podpora Pardubického kraje se týká obou oblasti na území kraje, tedy Orlických hor a Jeseníků. „Finanční podpora Pardubického kraje je v České republice de facto jedinečná. Jsem vděčný za každou nejen finanční pomoc a jsem rád, že se pan hejtman o činnost horské služby aktivně zajímá a pomáhá ji,“ uvedl náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek. Kraj kromě zmíněných finančních příspěvků a věcných darů podporuje záchranáře také pomocí pravidelných školení.