Českotřebovský deník 90/2015 (22.4.)                                   
Zimní stadion bude využit i  na jaře: Zahájila městská liga in-line hokeje 

Informaci o akcích v letním provozu Zimního stadionu:
Dne 20. 4. 2015 byla zahájena soutěž “Městská liga IN-LINE hokeje 2015 – O putovní pohár ředitele Eko Bi s.r.o.” (ILHL). Jedná se o 1. ročník a je to obdoba CHL ze zimní sezony, soutěž bude probíhat dvoukolově systémem “každý s každým”.  Rozlosování městské ligy in-line hokeje  najdete zde  Českotřebovský zimní stadion bude dále místem soustředění mladých hokejbalistů z pardubického regionu.  
 
První tréninkový camp bude určen pro výběr U15 Pardubického kraje a uskuteční se již  tento pátek 24/4
Pátek 24.4.2015   -  9:30 Sraz hráčů 
10:00 – 11:30 Tréninková jednotka – U15 PK 
13:00 – 14:30 Tréninková jednotka – U15 PK
15:30 – 16:30 Tréninková jednotka – U15 PK   (17:00 Ukončení campu)
 
O týden později se na ZS v České Třebové bude konat přípravný kemp Reprezentace U14
a juniorek U18  
Pátek 1.5.2015
9:30 Sraz hráčů a hráček
10:00 – 11:15 Tréninková jednotka – U14 (hala)
10:00 – 11:00 Tréninková jednotka – dívky (kondiční příprava)
11:30 – 13:00 Tréninková jednotka – dívky (hala)
11:45 – 12:45 Tréninková jednotka – U14 (kondiční příprava)
14:00 – 15:00 Tréninková jednotka – U14 (hala)
15:00 – 16:00 Tréninková jednotka – dívky (hala)
16:00 – 17:00 Tréninková jednotka – U14 (hala)
16:30 – 17:00 Protažení - dívky
17:30 Ukončení campu
Úmrtí v dubnu 

Věra Podzemská  nar. 1948  Česká Třebová
Richard Köhler nar. 1941 Česká Třebová
Alice Morkesová  nar. 1967 Česká Třebová
Marie Šemberová nar. 1930 Česká Třebová
Věra Umová, nar. 25 Zhoř
Věra Sawová nar. 1931 Česká Třebová
František Štěpánek nar. 1944 Česká Třebová
Mgr. Iveta Pávková nar. 1966 Dlouhá Třebová
Bohuslav Filipov  nar. 1930 Česká Třebová
Marie Müllerová nar 1939  Česká Třebová
Jindřich Siegl nar. 1955  Česká Třebová
Marta Válková  nar. 1940  Rybník
Bohuslav Zoubele nar. 1940  Česká Třebová
Jaroslava Částková  nar. 1949  Česká Třebová
Radomil Částek nar. 1951  Česká Třebová
Radek Pinčka  nar. 1978  Liberec
Jan Jiskra nar. 1947 Česká Třebová    Čest jejich památce !
 
Akce na podporu knihkupectví a čtení vůbec

Zítra 23/4 nakupujte bez DPH  i v České Třebové

Dnem 1. 4. startovala outdoorová kampaň k akci Knihy mají zelenou. Čtenáře láká do oblíbených knihkupectví a je zaměřena na jejich podporu, podporu knihkupců a čtení vůbec.
Odměnou za návštěvu jim bude 15 % sleva na tištěné knihy v den konání akce (23. dubna) a setkání s mnoha zajímavými spisovateli po celé republice
„Číst je jako jíst, knihy jsou potrava ducha. Kupují se v konzumu zvaném knihkupectví,“ říká Jiří Dědeček (předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu). „15 % slevy, to je náš dárek čtenářům. Jsou to ostatně oni, díky jejichž přízni se náš obor navzdory dlouhodobému navyšování DPH a nedostatečné podpoře ze strany státu, navzdory poměrně malé jazykové oblasti, udržel nad vodou. Naši čtenáři si svátek knih zaslouží,“ doplňuje předseda svazu knihkupců Martin Vopěnka.
Velká akce České obchodní inspekce v České Třebové

Český rozhlas Pardubice vysílal po celý den mezi hlavními zprávami informace o výsledku plošné kontroly ČOI a dalších kontrolních úřadů v České Třebové, kde bylo  v jediný den kontrolováno na 40 podnikatelských subjektů. Podle výsledků to dopadlo tak , že asi třetina z kontrolovaných firem měla nějaké závady k odstraněni, zaměstnávala např. cizí státní příslušníky bez povolení atd. Podle zveřejněného textu byla Česká Třebová vybrána jako první cíl takové plošné kontroly, další takové mají v rámci kraje pokračovat  vždy jednou měsíčně.
Republikové finále Soutěže mladých zdravotníků 
bude 12. - 14. června v České Třebové

 
Ve dnech 12. – 14. června 2015 se v České Třebové uskuteční 35. ročník republikového kola Soutěže mladých zdravotníků. Pořádajícím subjektem je Český červený kříž, prostřednictvím svého Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí.
Mladí zdravotníci ze všech koutů naší republiky změří své síly v poskytování první pomoci. Soutěžit budou děti z I. a II. stupňů Základních škol, které se budou rekrutovat z úspěšných družstev v oblastních a regionálních kolech soutěže, jež budou republikovému finále předcházet.
 
Známé jsou již termíny krajských kol, ze kterých postupují ti nejlepší právě do finálového kola:
Jihočeská kraj 18. 5. 2015 Strakonice
Hlavní město Praha 21. 5. 2015 Praha
Kraj Vysočina 27. 5. 2015 Žďár nad Sázavou
Středočeský kraj 29. 5. 2015 Příbram
Královehradecký a Pardubický kraj 29. 5. 2015 Svitavy
Plzeňský + Karlovarský kraj 30. 5. 2015 Plzeň
Ústecký a Liberecký kraj 5. 6. 2015 Most
Jihomoravský a Zlínský kraj 5. 6. 2015 Znojmo
Olomoucký a Moravskoslezský kraj 6. 6. 2015 Olomouc
 
Pořadatelský subjekt OS ČČK Ústí nad Orlicí představil logo 35. ročníku soutěže, které je provedeno ve třech barvách – modrá, šedá, oranžová. Logo soutěže znázorňuje ve zjednodušené formě jeden ze základních principů první pomoci.
Hodoval Martin v.r  ředitel Úřadu OS ČČK Ústí nad Orlicí
 
Tuky a potravinářské oleje do kanalizace nepatří

Město Letohrad ve spolupráci se společností EKO-PF s.r.o. připravuje nově sběr potravinářských olejů a tuků. Obyvatelé tak nemusí vylévat tuky a oleje po smažení do kanalizace, ale mohou  je shromažďovat do PET lahví.  „Během měsíce května umístí společnost EKO-PF  do sběrných dvorů a na vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad zelené 240 l nádoby, do kterých pak PET lahve s olejem mohou lidé vyhodit,“ uvedl místostarosta města Martin Hatka, zodpovědný za životní prostředí.  V České Třebové je sběr fritovacího a jiného oleje (zdarma) zajištěn ve sběrném dvoře v Semanínské ulici
 
Energetických úspor se dočkají i památkově chráněné budovy

Pardubice (21. 4. 2015) – Pardubický kraj pokračuje v zateplování budov svých organizací.  V současné době je na mnoha místech už hotovo. Zbývající objekty byly rozděleny podle priorit, přičemž v první kategorii jsou stavby za přibližně 580 milionů korun a v druhé kategorii za 440 milionů korun. Kraj předpokládá, že ve výběrových řízeních tyto ceny klesnou přibližně o 25 procent. Nyní čeká na schválení operačního programu Životní prostředí, ze kterého by část těchto nákladů mohla být hrazena, zbytek je tradičně financován z krajského rozpočtu.
Státní fond Životního prostředí zveřejnil Předběžný harmonogram výzev na rok 2015, ve kterém je nejbližší výzva v prioritní ose 5 naplánovaná na říjen až prosinec 2015 s alokací pět miliard korun. Návrh operačního programu Životní prostředí byl oproti předchozímu období rozšířen o možnost zateplit některé konstrukce u budov, které jsou historicky chráněné nebo jsou v ochranných historických pásmech. To otevírá možnost čerpat dotace na výměnu oken a dveří či na zateplení stropů a střech historických budov kraje, u kterých to doposud nebylo možné.
 „Chceme být včas připraveni na první výzvy programu. Proto máme už přesný seznam objektů vybraných pro energetické úspory, kde zadáváme přípravu projektové dokumentace,“ říká hejtman Martin Netolický. „Jsou to například budovy jednotlivých cestmistrovství Správy a údržby silnic, Domov na rozcestí ve Svitavách a další objekty našich zdravotnických a školských zařízení. U historických budov škol nebo kulturních institucí počítáme se zateplením stropů, odvlhčením a výměnou zdroje tepla. Opravy se tam dočkají i okna a dveře, samozřejmě v dřevěném provedení a odpovídajícím charakteru. Jedná se totiž zejména o gymnázia postavená v 19. nebo na začátku 20. století, která jsme dostali bezúplatně od jejich sídelních měst,“ dodal hejtman k novým možnostem programu.
 
Centrální nákupy ušetří organizacím peníze

Pardubice – Po centrálním nákupu energií a telekomunikačních služeb přistoupil Pardubický kraj i ke společnému nákupu kancelářských potřeb pro své organizace. Rozhodla o tom rada kraje minulý týden.
„S centrálními nákupy máme velmi dobré zkušenosti už více než pět let, proto se je snažíme rozšiřovat,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický. „Slibujeme si od toho lidově řečeno více muziky za méně peněz. Našim organizacím nic nebereme, veškeré ušetřené prostředky jim zůstanou.“ Centrální nákupy se budou týkat samotného úřadu i dalších 102 organizací, zejména škol, sociálních a zdravotních ústavů a zařízení a kulturních institucí.
Den Země: Školy budou soutěžit o „nejlepšího sběrače“ vysloužilých elektrozařízení a baterií

Upozornit na důležitost ochrany životního prostředí a motivovat žáky mateřských, základních a středních škol k ekologickému chování. To je cíl soutěže „Zelená škola – nejlepší sběrač“, která startuje symbolicky na Den Země, 22. dubna 2015. V rámci velké sběrové akce mohou děti přinést ze svých domovů vysloužilá elektrozařízení a baterie, které budou následně předány k recyklaci. Vítězem se pak stane škola, která nasbírá nejvíce kilogramů v přepočtu na jednoho žáka.
Ekologická soutěž je realizována v rámci projektu Zelená škola, do kterého je v současné době zapojeno přes 350 škol z celé České republiky. Účast v projektu nabízí školám také vzdělávací program, díky kterému se mohou žáci i učitelé interaktivní a zábavnou formou seznámit s životním cyklem nejrůznějších elektrozařízení a získat bližší představu, jak důležitá je pro moderní společnost jejich recyklace. Jde o unikátní formu výuky, která zahrnuje řadu různých edukačních aktivit.
„V našem projektu dětem prostřednictvím kvalitních výukových materiálů přibližujeme například význam recyklace pro ně nejbližšího elektrospotřebiče, tedy mobilního telefonu,“ říká David Vandrovec ze skupiny REMA, která projekt Zelená škola realizuje a ve spolupráci se společností Vodafone Czech Republic soutěž „Zelená škola – nejlepší sběrač“ vyhlašuje. „Děti mají díky této formě vzdělávání konkrétní představu o tom, z čeho se mobilní telefon skládá a jaké dopady na životní prostředí může mít vyhození vysloužilého zařízení do běžného komunálního odpadu,“ doplňuje Vandrovec s tím, že do soutěže se mohou zapojit pouze školy registrované v projektu Zelená škola.
Tento projekt participujícím školám umožňuje sběr nejen drobných elektrozařízení v průběhu celého školního roku. Ve všech školách jsou tak celoročně umístěny sběrné boxy na drobné elektro a baterie. Jejich pravidelný svoz a následné předání k ekologickému zpracování je v rámci projektu zajištěno zdarma. Samotná soutěž „Zelená škola – nejlepší sběrač“ poběží od 22. dubna do 31. května 2015. Jejím cílem bude sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií v minimálním množství 25 kg. Vyhodnocení pak proběhne 15. června 2015, na základě principu poměrného zastoupení žáků a učitelů vůči nasbíranému množství elektrozařízení a baterií, které bude přepočteno na osobu ve škole.
„Školy, které nasbírají největší počet starých mobilních telefonů a dalších zařízení, se mohou těšit na příjemnou odměnu. Škola na prvním místě obdrží deset tabletů, které do soutěže věnovala společnost Vodafone Czech Republic, za druhé a třetí místo budou předány vouchery v hodnotě pět a tři tisíce korun na nákup elektroniky dle vlastního výběru,“ upřesňuje Vandrovec podmínky soutěže, která v žácích podněcuje ekologické cítění a vede je ke starosti o zachování kvality životního prostředí kolem nás.