Českotřebovský deník 91/2015  (23/4)                                 
 Slovo vděčného posluchače

Správně vidíme jen srdcem. To důležité oči nevidí.
Tento citát z poetické knížky Malý princ bychom mohli použít jako motto pro vzpomínku na zahajovací koncert Hudebního festivalu  Antonína Bennewitze v sobotu 11.4.2015. Koncert svou úrovní patřil k tomu nejlepšímu v letošní kulturní sezoně.
Profesor AMU v Praze  pan Leoš Čepický se svým synem  Jakubem famózně přednesli sólové party v koncertantní symfonii Es dur pro housle, violu a orchestr. Při troše fantazie jsme se rázem ocitli v rokoku, v době osmnáctého století, kdy žil a tvořil geniální  W. A. Mozart.  Mystérium večera vyvrcholilo Beethovenovým houslovým koncertem D dur,který fantastickým způsobem přednesl renomovaný houslista pan Čeněk Pavlík. Promyšlená, až kontemplativní interpretace díla přesáhla realitu a zcela ovládla sál. Došlo k dokonalému propojení jeviště s publikem.
Dominantní osobností koncertu však byl dirigent pan MgA Bohuslav Mimra. Jeho precizní dramaturgie, pečlivý výběr sólistů, skvělá příprava a skvostné  provedení uměleckých děl byla bezezbytku jeho zásluhou. Celý umělecký dojem umocnila dokonalá souhra orchestru se sólisty. Byl to jednoznačně profesionální výkon.
Pan Bohuslav Mimra je konstantou kultury v našem městě i mimo ně. Dlouhodobě reprezentuje Českou Třebovou na celorepublikových přehlídkách, ale i v zahraničí. Uznalé dopisy zasílané vedení našeho města ukazují, jak si pana Mimry váží umělecké osobnosti a kulturní celorepublikové instituce.  Často nám mnozí pořadatele závidí tak výjimečný orchestr i jeho charismatického uměleckého vedoucího. Nakonec všechny účinkující užaslí posluchači odměnili ovacemi vestoje.  L. Štark
Centrální dispečink nepřipraví železničáře o práci

Česká Třebová (22. 4. 2015) – Na železničním uzlu v České Třebové se uskutečnila trojce jednání za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Hejtman postupně jednal s přednostou železniční stanice Česká Třebová Zdeňkem Kudrnou, zástupci Provozní jednotky ČD Cargo a zástupci Depa kolejových vozidel. Společnými tématy byla nejen propustnost železničního uzlu pro osobní, ale především pro nákladní dopravu či možné rekonstrukce na regionálních železničních tratích. Hejtman se zajímal také o zřízení centrálního dispečinku a jeho dopad na obslužnost trati a zaměstnanost.
„Je pro mě důležité, aby byla zajištěna bezproblémová propustnost železniční dopravy přes železniční uzel také v souvislosti s jednotlivými výlukami na trati. Řešili jsme také některé problematické části regionální železnice. Především pak přejezd na trati Rudoltice – Letohrad, kde není plně využita rychlostní kapacita nasazených vozů Stadler, které zde musejí brzdit až na 30 kilometrů za hodinu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který během jednání zmínil také další úseky. Především pak úsek Třebovice – Moravská Třebová, kde bude zmodernizováno pět kilometrů trati. „Mezi dalšími problematickými úseky vnímám železniční přejezdy na trati z Moravské do České Třebové, jelikož jejich stav v současné době neumožňuje navýšení traťové rychlosti a zkrácení přepravní doby. Velký potenciál vidím také v trati z Chocně do Litomyšle, kde však bude nutné vyřešit nejen přejezdy při průjezdu Vysokým Mýtem,“ vyjmenoval některé z tratí hejtman Netolický. Posledním diskutovaným tématem bylo zřízení centrálního dispečinku. „Především mne zajímal dopad vybudování centrálního dispečinku na zaměstnanost. Byl jsem však ubezpečen, že pracovní místa masově zanikat nebudou. Zároveň jsem byl detailně seznámen s fungováním celého systému,“ dodal k jednání hejtman Netolický
 
Semanín už nemusí být nespokojený

Semanín (22. 4. 2015) – Téměř před rokem se v Semaníně uskutečnilo setkání, které inicioval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na základě petice občanů obce k problematice parkování nákladních vozidel na katastru obce a zvýšené zátěži na komunikacích, které obcí procházejí. Součástí tohoto jednání byl také slib k řešení neutěšené situace. Dnes se hejtman Netolický sešel se starostkou Marií Chalupovou znovu, aby jí informoval o splnění daného slibu, jelikož v pátek bude předáno staveniště silnice III/35847. Celková částka rekonstrukce je stanovena na 57 milionů korun a měla by být dokončena nejpozději v půlce října tohoto roku.
„Splnili jsme slib, když jsme ihned po jednání, kterého se účastnili zástupci obce, petičního výboru, dopravního inspektorátu, ale také zástupce společnosti METRANS pan Samek, začali připravovat projekt rekonstrukce silnice III. třídy z České Třebové do Semanína. Téměř přesně rok po jednání předáváme staveniště k rekonstrukci,“ uvedl hejtman Netolický. „Paní starostku jsem chtěl detailně informovat, aby mohla následně tyto informace předat občanům. Ujistil jsem jí, že rekonstrukcí silnice rozhodně neplánujeme přivádět nákladní vozy do METRANSu právě přes obec Semanín. Zároveň jsem přislíbil zabezpečení objízdné trasy, zajištění maximální povolené rychlosti na 30 kilometrů za hodinu a zachování stávajícího dopravního značení,“ sdělil účel schůzky Martin Netolický.
Ten zároveň jednal se starostkou o dalších možných a plánovaných investicích do dopravní infrastruktury v okolí obce a celkové situace v okolí České Třebové, kde bude část modernizace spolufinancována z evropských fondů. Na druhou část silnice v oblasti třech mostů získá kraj s největší pravděpodobností účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zde je nutná součinnost několika subjektů včetně Lesů České republiky, Správy železniční a dopravní cesty či samotné společnosti METRANS. „Již na počátku jsem upozorňoval, že v souvislosti s výstavbou velkého překladiště, bude nutné řešit dopravní infrastrukturu, která byla a stále je nedostačující. Snažíme se však nacházet co nejschůdnější řešení, abychom zajistili udržení pracovních míst ve městě a jeho okolí a zároveň nekomplikovali život obyvatel v blízkosti silnic obsluhující překladiště,“ uzavřel jednání hejtman Netolický.
AKCE POŘÁDANÉ V KVĚTNU 2015
ZO ČSOP PODORLICKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ  

PŘEDNÁŠKA  „Za čím na Kanárské ostrovy“ aneb jak je důležité míti kotě.
PONDĚLÍ 12.5.2015. OD 18,00 V EKOCENTRU PODORLICKO
Přednáška zaníceného geologa Ing. Jiřího Šury o přírodě, podivuhodných sopkách Kanárských ostrovů a zajímavých setkáních.  Vstupné dobrovolné.
  
„Maluj a buď Blíž přírodě“
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY I RODINY  
Stačí v květnu 1.5 do 31.5.2015 navštívit semanínskou naučnou Stezku ČSOP nebo jinou lokalitu, která vznikla díky programu NET4GAS Blíž přírodě a namalovat zdejší přírodu. Obrázek pak zaslat na adresu ČSOP, Michelská 5, 14000.
Soutěží se v kategorii předškoláků, 1.- 3.třídy ZŠ a 4.- 6. třídy ZŠ
Seznam všech lokalit najdete na www.blizprirode.cz.
Ve výtvarné soutěži mohou děti vyhrát celodenní výlet s dopravou pro svou třídu, karimatky a spacáky nebo předplatné časopisu Naše příroda.

 

Květná bude fungovat dál ve vlastnictví státu, věří hejtman

Květná/Pardubice (23. 4. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podnikl inspekční cestu do muničních skladů v Květné na Svitavsku, kde se chtěl přesvědčit o bezproblémovém naskladňování munice z Vrbětic a zabezpečení skladů. Především se však zajímal o další osud skladu, který je prozatím zřízen do konce tohoto roku a jeho další perspektiva není známa.
„Areál v Květné je plně funkční. Co bylo slíbeno, tak funguje. Tedy jak jednotka požární ochrany, tak vojenská policie, která zabezpečuje činnost Policie ČR,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  „V současné době se jedná o tom, co bude s areálem dál, protože usnesení vlády hovořilo o provozu do konce roku 2015. Režim fungování po tomto termínu není stále vyjasněn. Jsem však přesvědčený, že areál v Květné bude nadále ve vlastnictví státu a bude fungovat jako záložní muniční sklad. Chci na toto téma promluvit s předsedou vlády, protože tato nejistota přináší celou řadu komplikací, a to zejména při nabírání kmenových zaměstnanců a to jak hasičů, tak zaměstnanců na velení skladu. Všichni v současné době dostávají smlouvu na dobu určitou a nemají tak jistotu budoucího zaměstnání,“ vysvětlil Martin Netolický.
V areálu skladů v Květné je v současné době naskladněno šest z 20 muničních skladů, přičemž v případě potřeby je možné zprovoznit dalších 12 skladů. „V současné době máme schváleno v areálu 30 pracovních míst. Jedná se o 20 hasičů a velitele a dalších devět pracovních míst na velení, které zabezpečuje nakládání s municí,“ uvedl vedoucí areálu Vojtěch Pražan na jednání, kterého ze zúčastnili zástupci hasičské jednotky, vojenské policie, ale také Ministerstva obrany ČR.
 
Medaile hejtmana dobrovolným hasičům za celoživotní práci

Pardubice (23. 4. 2014) Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický předal na shromáždění delegátů Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hejtmanskou medaili třem končícím starostům jednotlivých okresních sdružení. Jedno z nejvyšších ocenění kraje z rukou hejtmana převzali: Eva Faltusová za okres Ústí nad Orlicí, Marie Stará za okres Pardubice a Josef Jiruše za okres Svitavy, kteří se tak zařadili po bok dalších tří držitelů medaile hejtmana. Na sjezdu byl zároveň do funkce starosty krajského sdružení potvrzen na další pětileté období Josef Bidmon.
 „Končící starosty tří okresních sdružení jsem ocenil pro jejich dlouhodobou obětavost a nasazení při práci, kterou jako dobrovolníci vykonávají s maximálním nasazením. Měl jsem možnost se s nimi během výkonu funkce pravidelně potkávat a vždy jsem se na tato přínosná setkání nesmírně těšil, jelikož jejich nadšení a snaha o rozvoj sdružení byla vždy patrná,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Medaile hejtmana je jedním ze tří ocenění, udělovaných Pardubickým krajem, avšak jediným, které je pouze osobním rozhodnutím hejtmana. Prvním držitelem medaile se stal na jaře 2014 olympijský medailista ze Soči, rodák z Letohradu, Ondřej Moravec. Koncem roku obdržel při své návštěvě Pardubického kraje z rukou hejtmana medaili župan partnerského Prešovského samosprávného kraje Peter Chudík. Zatím poslední medaili předal hejtman v rámci předávání ocenění Pardubického kraje na Zámku Pardubice ředitelce Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaele Tomanové. 
V rámci volebního shromáždění byli kromě Josefa Bidmona zvoleni také jeho náměstci Josef Syrůček a Pavel Černohous. Výkonný výbor byl pro nové volební období doplněn o zvolené starosty okresních sdružení. Za okres Pardubice byl Bohuslav Cerman, za okres Chrudim Miroslav Kunhart, za okres Ústí nad Orlicí Jan Růžička a za okres Svitavy Jan Soural. Posledním členem výkonného výboru je ředitel HZS Pardubického kraje Miroslav Kvasnička.
 
Další čtyři miliony do podpory cestovního ruchu a sportu

Pardubice (22. 4. 2015) – Rada Pardubického kraje na svém pravidelném jednání doporučila krajskému zastupitelstvu schválení dotací na rozvoj sportu a cestovního ruchu v kraji v celkové hodnotě čtyř milionů korun. Podpora se týká obce Dolní Morava, Skiparku Červená Voda a Českého svazu biatlonu Klubu biatlonu Letohrad.
„Letohradský biatlonový klub patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější biatlonová centra u nás, a proto si zaslouží nejen krajskou podporu. Jeho odchovanci totiž zajistili České republice medaile nejen ze světových šampionátů, ale i olympijských her. Podpora kraje ve výši jednoho milionu korun pomůže při vybudování zasněžovacího systému v celém biatlonovém areálu,“ uvedl hejtman Martin Netolický
Nová lanovka v Červené Vodě
Podporu od Pardubického kraje by měl získat rovněž získat Skipark Červená Voda. „Krajská dotace ve výši jednoho a půl milionu korun bude využita na vybudování nové lanové dráhy na sjezdovce Heroltická s převýšením více jak 200 metrů. Přepravní kapacita nové sedačkové lanovky je až 2000 osob za hodinu, což lyžařům výrazně zkrátí čekání a zvýší komfort. Celkové náklady na vybudování nové lanové dráhy činí čtyři a půl milionu korun,“ vysvětlil účel dotace hejtman.
Zkvalitnění infrastruktury na Dolní Moravě
Finanční podporu kraje získá také projekt dobudování účelové komunikace s odpočinkovým a vyhlídkovým místem na Dolní Moravě. „Na vybudování 725 metrů dlouhého úseku s vyhlídkovým prostorem s dřevěnými lavicemi a stolem přispějeme částkou jeden a půl milionu korun při celkové ceně přesahující tři miliony. Jedná se o úpravu současné polní cesty, která navazuje na zamýšlený velký okruh pro cyklisty a pěší turisty o délce osm a půl kilometru,“ dodal ke krajské podpoře hejtman Martin Netolický.
 
Zahájení sezóny na hradech a zámcích

V sobotu 25. dubna se slavnostně otevřou dveře roubenek na Veselém Kopci. Pro tuto příležitost pracovníci Souboru lidových staveb Vysočina připravili zajímavý a rozmanitý program. Dosud uzavřený hrad Litice otevře své brány 1. května, v ten samý den sníží zámek v Náchodě vstupné o třicet procent.
Tento víkend srdečně zveme na veterány a balóny na Sychrově, zahradnické trhy na Kuksu, lázeňské prohlídky na Litomyšli a blížící se svátek čarodějnic můžete oslavit na Kunětické hoře.
V Souboru lidových staveb Vysočina – Veselém Kopci zahajují tuto sobotu sezónu a zahájení provází kulturní program: od 10 do 15 hodin si mohou návštěvníci v jednotlivých chaloupkách zkusit zhotovit papír, vlastnoručně vytvořit tradiční papírovou květinu nebo upéci perník tlačený do forem. Kromě toho v hájence budou moci ochutnat čerstvě upečené pečivo. Mezi roubenkami si vyzkoušet jarní hry našich prarodičů: tlučení špačků, chůzi na chůdách či honění obruče. „Program, který jsme k zahájení letošní sezóny připravili, je malou ochutnávkou toho, co u nás návštěvníci mohou v příštích měsících zažít. Také bude možné navštívit jinak nepřístupné prostory tajuplné půdy ve statku z Mokré Lhoty. Právě zde se zájemci dozvědí zajímavosti o stavbě roubenek, nebo si poslechnou vyprávění o nadpřirozených bytostech z okolí Veselého Kopce. Příběhy o vodnících, světýlkách či hejkalovi.“, upřesňuje vedoucí správy SLS Vysočina Ilona Vojancová. V sobotu 25. dubna bude spuštěn i veselokopecký mlýn a pila. K dobré náladě přispějí písničky heligonkářů a nabídka jídel v Hospodě Na vejměnku v areálu muzea.
Státní hrad Litice, dosud uzavřený z důvodu vydrolení zdiva, se pro návštěvníky zpřístupní 1. května s tím, že objekt jako takový i přístupová cesta zůstává bez omezení, nepřístupná zůstane dolní část areálu, aby se zamezilo nechtěným úrazům. V současné době se ve spolupráci s odborníky vyhodnocuje postup oprav u vydroleného zdiva. (Více informací - kastelán hradu Ing. Dalibor Urban – urban.dalibor@npu.cz, mob: +420 603 232 212)
Na květnové státní svátky, tedy 1. a 8. 5., si správa zámku Náchod připravila výjimečné snížení vstupného na prohlídku Piccolominské expozice (základní prohlídková trasa), a to snížené o 30 procent pro všechny věkové skupiny (vstupné na tuto základní trasu je 100,-Kč).