Českotřebovský deník  94/2015 (28/4)                                    
Již od zítra je tu mimořádná akce v prodejně živých ryb v Litomyšli

AKCE – SLEVA v prodejně 43 % na kapra výběr 2,50 – 4 kg
Ve dnech
29.dubna – středa
30.dubna – čtvrtek
2.května – sobota
Proběhne akce na prodej živého kapra výběr o velikosti 3 kg .
Původní současná cena :  89,- Kč / kg
Akční slevová cena: 50,- Kč / kg
Prodejna živých ryb otevřena 8 – 12 hodin    12,30 – 17 hodin
Pátek 1.května – zavřeno
Sobota 2.května – 8 – 12 hodin.
Těšíme se na Vás
Rybářství Litomyšl s.r.o.  461 613723
 
NOC KOSTELŮ 29.5. V KOSTELE SV. JAKUBA - Upřesnění výstavy

17:00 Zahájení Noci kostelů
17:00 - 21:30 Výstava souboru liturgických textilií z depozitářů Biskupství královéhradeckého
(z regionálního hlediska ojediněle zachovaná kolekce parament, na jejímž vytváření
se podíleli také majitelé panství Zámrsk, a to i dary svých oděvů)  
22:00 Zakončení Noci kostelů
 
Autobusy budou zastavovat na zastávce Křib již od červnové změny jízdního řádu

Petici občanů ze sídliště Křib  projednalo včera 27/4 2015 také městské zastupitelstvo a  s peticí se ztotožnilo, stejně jako rada města. V podstatě  tak nyní je vše na straně Pardubického kraje, který dopravní obslužnost zajišťuje. Zde již byla petice projednána a město Česká Třebová i organizátoři petice byli informováni dopisem Ing. Martina Prouzy, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje:

“Autobusová zastávka Česká Třebová, u sídliště Křib se v současnosti neobsluhuje žádnou z linek veřejné linkové autobusové dopravy. V celostátním registru zastávek je však stále zařazena. Aby mohla být zajištěna její případná obsluha musí být zastávka zařazena do příslušné licence k provozu předmětné linky. O tuto záležitost se musí postarat dopravce vlastnící takovou licenci požádáním příslušného dopravního úřadu o změnu v licenci mj. i doplněním alternativní trasy. Bude-li v této věci dopravci vyhověno, což Pardubický kraj zákonnou cestou nedokáže ovlivnit, potom je teprve možno s oddělením dopravní obslužnosti kraje řešit skladbu jízdních řádů. S ohledem na skutečnost, že případnou alternativní trasou se Pardubickému kraji, coby objednavateli předmětné linky 700934, nezvýší náklady na úhradu prokazatelné ztráty z provozu, bylo by možné vést některé vybrané spoje trasou přes sídliště Křib bez finanční spoluúčasti města. Schvalování jízdních řádů probíhá v samostatném správním řízení až po vyřízení potřebného řízení licenčního.   : Na základě těchto časových důvodů by bylo při splnění výše uvedených podmínek možno případnou realizaci obsluhy provést nejdříve k hlavním změnám jízdních řádů 13.12.2015. Změny tak přichází v úvahu zřejmě až od změny jízdních řádů v prosinci 2015."

Jenže to platilo včera. Dnes se situace poněkud změnila a to v pozitivním smyslu. Do problému se vložil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který zajišťuje rychlejší akceptování požadavku občanů v tom smyslu, aby se urychlilo licenční řízení na předmětnou autobusovou zastávku a  požadované spoje této linky  by již jezdili po změněné trase kolem sídliště Křib již od termínu červnové změny autobusového jízdního řádu.  Předpokládá  to získání souhlasu k dočasnému  používání předmětné autobusové zastávky  např. do konce roku. během této doby by se provedly případné stavební úpravy  tak, aby vyhovovaly požadavkům dopravního inspektorátu Policie ČR. Předpokládám, že ještě během dnešního dne bude k tomuto problému vydaná tisková zpráva Pardubického kraje.