Českotřebovský deník 97/2015 (30.4.)                                   
Česká Třebová, Třebovské stěny, Naučná stezka v Srnově a největší totem v Toulavé kameře 10. května

Podle informace redaktorky České televize redakce Toulavé kamery Jitky Štěpánkové se nedávno natočené záběry z  druhé návštěvy Toulavé kamery v na Třebovských stěnách, Srnově a také u řezbáře p. Jaroslava Nastoupila budou vysílat v premiéře v neděli 10. května 20125 v dopoledních hodinách na programu ČT1, a dále i  následných reprízách tohoto pořadu. Nezapomeňte se podívat!  Bude to už třetí  televizní pořad o České Třebové na programech České televize v tomto roce 2015. poprvé to byl pořad o Vladimíru Páclovi (leden) , podruhé Běžkotoulky (březen) a do třetice Toulavá kamera (květen).
 
Granty putují do rodinných center nebo dopravy pro seniory

Pardubice (30. 4. 2015) - Pardubický kraj  i v letošním roce formou grantů ze svého rozpočtu spolufinancuje služby, které jsou zaměřeny na podporu rodin, ohrožených dětí, seniorů i zdravotně hendikepovaných. Zastupitelstvo Pardubického kraje dnes schválilo na svém zasedání příspěvky pro 61 projektů v celkové výši téměř 3,5 milionu korun.
Jedná se především o podporu dobrovolníků, sociálních šatníků, mateřských center a ohrožených dětí. Téměř 1,5 milionu korun bylo schváleno na podporu bezbariérové dopravy pro seniory a zdravotně hendikepované, včetně dětí. Například Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí zabezpečuje dopravu pro seniory i zdravotně hendikepované na území měst Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun i Vysoké Mýto, včetně okolních obcí.
Další významná podpora je ve prospěch dobrovolnických center, která působí v Pardubickém kraji. „Dobrovolnictví je známkou odpovědnosti občanské společnosti a mám radost, že počet dobrovolníků, kteří působí nejen v sociální oblasti, rok od roku roste,“ řekl radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
Cílem Pardubického kraje je také podpora rodinného života v kraji. „Dlouhodobou spoluprací s mateřskými a rodinnými centry se snažíme posilovat prorodinné aktivity včetně rodičovských kompetencí, vzdělávacích kurzů a společných aktivit rodičů s dětmi. V letošním roce jsme poskytli grant celkem 26 těmto centrům,“ dodal radní Šotola.
 
Tichá opera Praha - nový žánr na Hudebním festivalu Antonína Bennewitze

Tichá Opera spojuje žánry opery a mimického divadla. Provázanost těchto zdánlivě odlišných uměleckých oborů přináší revoluci v operním herectví a nabízí jedinečnou žánrovou poetiku. Hravé, moderní pojetí rozhodně zaujme každého, kdo by jinak na běžné operní představení nezavítal.  Základní myšlenkou tvůrců je přiblížit operu a mimické umění širšímu okruhu současných diváků. V České Třebové jsme měli tuto možnost v sobotu 25. dubna, kdy Tichá opera Praha představila  inscenaci rakouského skladatele Josepha Haydna Život na měsíci, operu z roku 1777  podle libreta italského komediálního dramatika Carlo Goldoni. Tato šedesátiminutová  jednoaktovka vypráví o jedinci, který je společností neustále klamán a manipulován. Tichá Opera vytvořila novou žánrovou poetiku a zaměřila se na náročnější práci stylizovaného operního herectví a pantomimy s prvky fyzického divadla. Konkrétně využívá princip cantomimy, který spočívá v tom, že umělec zároveň zpívá a hraje pantomimu. Tento náročný žánr je u nás jinde dosud nepoužitý. Představení se opírá i o velmi silnou stylistickou, scénografickou a kostýmovou stránku. Představení připravil a řídil (režie, mimografie, scénografie, dramaturgie) Radim Vizváry.
Radim Vizváry  je českotřebovský rodák (nar. 1979), který se v dětství odstěhoval ze Třebové do Poličky, kde vystudoval gymnázium. Dnes je jako žák Borise Hubnera v podstatě českou jedničkou v oblasti pantomimy, navíc velmi aktivní, působí v řadě velmi živých a pozoruhodných projektů. V nás v České Třebové vystupoval již před několika lety se svým projektem Theatro pantomissimo (Pierot a Kolombína)  v KC i Klubu Modrý trpaslík (Miřenka Čechová & Radim Vizváry).  Hudební úprava festivalového  představení  Valentina Shuklina a Radim Vizváry, dirigentem představení byla Valentina Shuklina. 
Představení bylo obohacením hudebního festivalu Antonína Bennewitze, takovýto žánr dosud nemohli shlédnout  poslechnout ani v kulturně vyspělé Litomyšli, snad v Poličce, která zdá se být opravdovým rodným městem Radimovým, ke kterému se plně hlásí, je dramaturgem festivalu MIMEFEST (Polička, Praha).  Ale i České Třebové má spoustu přátel a obdivovatelů, zejména svého tatínka.  Fotografie z představení Michal Horák.

Hudební festival pokračuje 2. května operou W.A. Mozarta Don Giovanni v provedení opery Národního divadla Brno.

Pomoc se dostala tisícovce lidí z vyloučených lokalit

Pardubice (30. 4. 2015) – Speciální projekt na podporu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji skončil závěrečným setkáním s poskytovateli služeb na Krajském úřadu Pardubického kraje. Jednalo se zejména o terénní programy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v České Třebové, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Svitavách a ve Vysokém Mýtě.
Projekt byl z 85 procent financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 procent ze státního rozpočtu ČR.
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor, na setkání ocenil přínosy projektu a otevřel téma zajištění služeb pro sociálně vyloučené občany v následujících letech. „Cílem je podpořit obyvatele sociálně vyloučených lokalit při jejich začlenění do běžného způsobu života většinové společnosti, a to zejména prostřednictvím pomoci při návratu na trh práce a zajištěním preventivních aktivit snižujících rizika spojená se zadlužením, rizikovým způsobem života a podobně,“ uvedl.
„K dnešnímu dni získalo podporu přibližně tisíc osob, kterým pracovníci služeb pomohli při získání zaměstnání, řešení problému s nevyhovujícím bydlením, dluhy, exekucí, při řešení výchovných problémů dětí, gamblerství a užívání návykových látek,“ doplnila Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu.
V rámci projektu byla vytvořena brožura „Najdi si svoji práci“, která je jedním z prostředků, které mohou pomoci osobám z cílové skupiny zlepšit přístup k odpovídajícímu zaměstnání a zároveň i zvýšit kompetence pro vstup, případně udržení se na trhu práce. Úvod brožury je přeložen do romského jazyka. Jednotlivé výtisky obdrželi poskytovatelé terénních programů a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. K dispozici jsou také na městských úřadech a úřadech práce. Elektronická verze brožury je k dispozici na webových stránkách www.sluzby-pardubickykraj.cz a na webovém portálu Pardubického kraje v sekci odboru sociálních věcí  www.pardubickykraj.cz.
V programovacím období EU na roky 2014 až 2020 bude možnost získat dotace na projekty zaměřené na podporu integrace sociálně vyloučených osob zejména prostřednictvím tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, případně uplatněním dalších výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
 
Památník Ležáky zpřístupní nová autobusová linka

Pardubice (24. 4. 2015) – V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce druhé světové války. Památník v Ležákách, jedno z míst připomínajících hrůzy tohoto globálního konfliktu, bude v letní sezóně návštěvníkům přístupnější. Zájemci o prohlídku budou moci od 16. června využít přímou autobusovou linku Pardubice – Ležáky, kterou objednal Pardubický kraj po dohodě s Památníkem Lidice, pod který ležácký památník spadá.
„Nová autobusová linka bude jezdit na trase Pardubice – Chrudim – Slatiňany – Lukavice – Miřetice – Ležáky v období od 16. června do 24. září 2015, a to každé úterý a čtvrtek. Autobus vyjede z Pardubic v 9.45 hodin a do Ležáků dorazí v 10:30. Nazpátek pak odjíždí v 13:00 s příjezdem do Pardubic v 13.38 hodin. Časy jsou to vhodné zejména pro školní kolektivy,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.
Odbor dopravy krajského úřadu připravil licenční řízení, aby mohla být linka zavedena s letní změnou jízdních řádů. „Zvolili jsme jako výchozí místo Pardubice, které jsou dobře dopravně dostupné pro návštěvníky z celé republiky,“ vysvětlil Jaromír Dušek. Kvůli této lince byla zřízena i dočasná zastávka přímo u Památníku Ležáky. Jízdní řád je k dispozici na http://portal.idos.cz/Data/pdf/
Pietní území Ležáky je národní kulturní památkou. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 v rámci odvety za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Gestapo odhalilo, že parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Nacisté ještě 24. června v Pardubicích popravili 34 dospělých obyvatel Ležáků. Dalších sedm osob z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července 1942. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Více na www.lezaky-memorial.cz.
Státní fond rozvoje bydlení zveřejňuje dokumenty o svém finančním hospodaření

Informace o uzavřených smlouvách, objednávkách a fakturách jsou od dnešního dne dostupné na webových stránkách SFRB. Státní fond rozvoje bydlení se připojil k politice otevřené komunikace orgánů státní správy vůči veřejnosti a v rámci veřejné kontroly nakládání s rozpočtovými zdroji na svých webových stránkách (www.sfrb.cz) zveřejňuje údaje o svém finančním hospodaření. „Naším cílem je zvýšení transparentnosti a posílení důvěryhodné komunikace směrem k veřejnosti,“ objasňuje tento krok ředitelka SFRB Eva Helclová.Přehled uzavřených smluv a objednávek, stejně jako seznam faktur přijatých od 1. 1. 2015, naleznete na http://www.sfrb.cz/o-sfrb/povinne-zverejnovane-informace/otevrena-data-sfrb/