Devět týdnů do startu                                                            

7. ročník Velké ceny české Třebové v cyklomaratonu horských kol o pohár starosty města se pojede v neděli 14. června. Centrem závodu, který celkem třikrát vyhrál olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, zůstává sportovní areál pod Pekákem.
TRAŤ
S výjimkou jedné kosmetické změny se pojede na stejné trati jako vloni. Po startu na fotbalovém stadionu zamíří bikeři k chatě Maxe Švabinského na Kozlově, následuje lesní úsek směrem na Kohout, silniční sjezd do obce Přívrat, další lesní úsek do obce Řetová, náročné stoupání k Zabitému a na Andrlův chlum, odkud závodníci zamíří lesem na vrch Kozlovec, po sjezdu do obce je čeká dvoukilometrový okruh obcí Dlouhá Třebová. Odtud se směrem do České Třebové. Protože nedošlo k dohodě s jedním z majitelů pozemku v lokalitě Beranových dolů, bikeři pojedou po silnici III. třídy č. 36013 až k prvním domům na okraji města. Před domy odbočka doprava, dále táhlé stoupání přes pastvinu k lesu, kde se po 500 metrech napojí na původní trať. Následuje stoupání na vrchol sjezdovky Peklák, z níž se spustí do cíle na fotbalovém stadionu. Okruh měří 34,5 kilometru a převýšení činí 820 metrů. Hlavní závod se pojede na necelá dvě kola (délka 65 km a převýšení 1 600 metrů). Ve druhém okruhu nebudou bikeři stoupat až na vrchol sjezdovky, na tzv.rozcestí odbočí doleva směrem k dolní části lanovky, vyjedou v polovině sjezdovky Peklák a zamíří do cíle na fotbalovém stadionu.
 
KATEGORIE
Závod na 65 km:                                      
Muži A: 1985 – 1995
Muži B: 1975 – 1984
Muži C: 1965 – 1974
Muži D: 1955 – 1964                               
Muži E:  1954 a starší                               
Ženy A:  1995 a starší                              
Závod na 34,5 km:
Junioři: 1996 a mladší
Juniorky: 1996 a mladší
Muži:
Ženy:                                                   
 
FINANČNÍ CENY
Celková dotace závodu je 20 000 Kč.
Závod na 65 km - ABSOLUTNÍ POŘADÍ:
Muži:                                                        
1. místo:    5 000 Kč                              
2. místo:    2 500 Kč                             
3. místo:    2 000 Kč                                                              
4. místo:    1 000 Kč                                                           
5. místo:       500 Kč                             
Ženy:
1. místo:      3 000 Kč
2. místo:      1 500 Kč
3. místo:      1 000 Kč
 
Závod na 34,5 km - ABSOLUTNÍ POŘADÍ:
Muži:                                                             
1. místo:     1 000 Kč
2. místo:        600 Kč                               
3. místo:        400 Kč                             
Ženy:
1.misto:         750 Kč
2.místo:          450 Kč
3.místo:          300 Kč
 
VĚCNÉ CENY
Vítěz a vítězka hlavního závodu na 65 km získají broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová panem Jaroslavem Zedníkem.
Věcné ceny získají první tři závodníci a závodnice v každé kategorii, dále nejstarší a nejmladší účastník závodu, nejlepší zahraniční účastník, nejlepší tři muži a tři ženy s trvalým bydlištěm v Č. Třebové.
 
STARTOVNÉ
Pro platbu uhrazenou do 12. června 2015                                                                                
Závod na 65 km (muži + ženy):                    350 Kč
Závod na 34,5 km (muži + ženy):                 300 Kč
Závod na 34,5 km (junioři + juniorky):        250 Kč
                              
Pro platbu uhrazenou 13. a 14. června 2015                          
Závod na 65 km (muži a ženy):                      450 Kč
Závod na 34,5 km (muži a ženy):                   400 Kč  
Závod na 34,5 km (junioři a juniorky):           350 Kč
V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.
 
 
BENEFITY
Startovné uhrazeno do 15. května 2015:
závodník při prezentaci dostane:
- tričko závodu
- startovní číslo s vlastním jménem a přijmením
- lístek na teplé občerstvení v cíli
Startovné uhrazeno do 12. června 2015:
závodník při prezentaci dostane:
- lístek na teplé občerstvení v cíli
Startovné uhrazeno až při prezentaci (13. a 14. června ):
bez nároku na výše uvedené benefity
 
Pro všechny přihlášené bikery (bez ohledu na termín úhrady startovného) pořadatel zajišťuje:    
parkování, pořadatelskou a zdravotní službu, měření času a zpracování výsledků chipovou technologií, občerstvení během závodu, šatny, sprchy, mytí kol.
                                
PODMÍNKA STARTU
Závodu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let (mladší výhradně s písemným souhlasem rodičů). Závod se koná za běžného silničního provozu, každý závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet        trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.
 
PŘIHLÁŠKY, PLATBY
Přihlásit se je možné vyplněním přihlašovacího formuláře přes internet nebo osobně
při prezentaci v kanceláři závodu dne 13. a 14. Června. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou na účet 2700214156/2010, konstantní symbol: 378 (pro platbu převodem) a 379 (pro platbu složenkou). Pozor: je nutné uvést jméno a příjmení závodníka,
který platbu hradí, nebo za kterého je platba hrazena. Platbu je možné provést také osobně při prezentaci v den závodu (bez nároku na benefity).
 
GALERIE VÍTĚZŮ
Pouze tři jména figurují mezi vítězi šesti ročníků hlavního závodu mužů na 65 km.
Bilance je náalsující: 2009 a 2010: Jaroslav Kulhavý, 2011: Jiří Friedl, 2012: Jaroslav Kulhavý, 2013 a 2014: Filip Adel. Obhájce loňského prvenství Filip Adel má letos jedinečnou možnost, v případě vítězství může dosáhnout čistého hattricku…
 
OBČERSTVOVACÍ STANICE
závod na 34,5km:
Andrlův chlum (18,5.km)
fotbalový stadion (34,5. km)
závod na 65km:
Andrlův chlum (18,5 km)
fotbalový stadion (34,5 km)
Andrlův chlum (53. km)
 
DOPROVODNÝ PROGRAM
Krátce po startu hlavního závodu budou na fotbalovém stadionu probíhat cyklistické závody pro malé děti. Každý účastník dostane sladkou odměnu a diplom, po skončení závodu bude vylosována tombola ze startovních čísel. Odpoledne bude v areálu stadionu probíhat další dětské soutěže.  Bezprostředně po slavnostním vyhlášení bude ze startovních čísel všech zúčastněných dospělých bikerů losována tombola.