Krajské kolo Dějepisné olympiády


Ve čtvrtek 19. března 2015 se studenti českotřebovského gymnázia Vojtěch John a Dalibor Beneš zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády v Pardubicích. Kvalifikovali se jako nejlepší historikové z našeho okresu a potvrdili, že historie je opravdu jejich zálibou. Tématem letošního ročníku byla první světová válka a naši chlapci se rozhodně neztratili. Vojta obsadil 3. a Dalibor 5. místo, za což si oba zaslouží velké uznání. Je třeba podotknout, že tímto umístěním porazili v celém našem kraji přes tisícovku studentů, kteří se jednotlivých kol této soutěže zúčastnili. Oběma chlapcům upřímně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Dějepisná soutěž gymnázií

8. duben 2015 se stal pro tři studenty českotřebovského gymnázia tím dnem, na který se již přes čtvrt roku připravovali. V krásném a milém prostředí pardubického gymnázia Mozartova se konaly krajské boje o postup do republikového kola prestižní historické soutěže v Chebu. Ze čtrnácti gymnázií se musela vybrat tři nejlepší, která budou reprezentovat Pardubický kraj. Tým složený ze dvou septimánek Barbory Hermanové, Elišky Glaserové a kvartána Vojtěcha Johna se statečně pral s přetěžkým testem, který by jistě dal zabrat také mnohým vysokoškolským studentům historie. Studenti nakonec dosáhli na velmi pěkné 5. místo, které sice neznamenalo přímý postup do Chebu, ovšem velice potěšilo nejen pedagogický doprovod na soutěži, ale také všechny, kteří drželi palce doma v České Třebové. Celému družstvu upřímně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.

Jan Wątroba  Foto: Milana Soukupová