KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová                    

N a b í d k a   p o ř a d ů

KVĚTEN  2015

Pokračování výstavy do 10. 5.                                                                      KC – výstavní síň
Výstava prací výtvarné skupiny  M A X M I L I Á N  při KC Č. Třebová      
První desetiletí své existence má skupina Maxmilián již nějaký ten pátek za sebou, před třemi lety vstoupil do desetiletí druhého. Od samého počátku, od první organizované výstavy v Kulturním centru bylo zdůrazňováno, že je sdružením výtvarníků amatérských. Nikdy jsme se nechtěli tvářit jako velcí umělci. Diletanství tedy zůstalo základním rysem naší tvorby. Členky Maxmiliánu malují a kreslí už léta a každá z nich překročila v nějakém ohledu kvalitativní hranice amatérismu. Práce profesionála - jakéhokoliv - je obvykle těžká dřina.  Amatérismus ale každé činnosti dává v jistém smyslu křídla. Jako amatér se můžete stát tím, číms jste chtěli být třeba už v dětských snech - malířem, zpěvákem, sportovcem, vojákem kterékoliv doby na kdoví čím ještě.  Pokud se vám při naplňování vašeho snu podaří své ušlechtilé diletantství sladit s dalšími lidmi, získává vaše snažení ještě i širší, společenský nebol možná lidský rozměr a obohacení o inspirativní kontakt se spřízněnými dušemi. A právě to se nám v Maxmiliánu podařilo. Ludmila Kesselgruberová.
Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin                                                           Vstupné dobrovolné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 2. 5.                                                                    KC - velký sál, začátek v 19.00 hodin

 HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA BENNEWITZE
Národní divadlo Brno uvádí:  W. A. Mozart:  DON GIOVANNI
Podle kritiků a milovníků oper, jde o jednu z nejlepších oper, které kdy byly složeny.
Vstupné: 3-7 řada a 14-16 řada 300,-- Kč, 8-13 řada 400,-- Kč
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Předplatitelé KPH mají 50% slevu pouze v řadách 3-7 a 14-16.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Středa 6. 5.                                                                        Malá scéna, začátek v 18.00 hodin

H U D E B N Í  B E S Í D K A

Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Čtvrtek 7. 5.                                                                    Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
                 Vystoupení literárně-dramatického oboru
                 a dětského pěveckého sboru KAJETÁNEK
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
Pátek 8. 5.                                                                                           Památník u ZŠ Habrmanova, začátek v 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKT K PŘIPOMENUTÍ KONCE  2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Na akci promluví ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská, věnce k pomníku položí zástupci
Armády ČR, vedení Města a dalších složek, hudební doprovod dechová hudba Řetůvanka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 9. 5.                                                                    KC - velký sál, začátek v 19.00 hodin 

HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA BENNEWITZE        
Filharmonie Hradec Králové: F. Mendelssohn - Bartholdi, F. Schubert, A. Dvořák
Dirigent: Miriam Němcová       
Vstupné: 3-7 řada a 14-16 řada 100,-- Kč, 8-13 řada 200,-- Kč
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Předplatitelé KPH mají 50% slevu pouze v řadách 3-7 a 14-16.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Úterý 12. 5. – čtvrtek 14. 5.                                                                               KC – velký sál

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
12. 5. v 16.00 a v 18.00 pro veřejnost
13. 5. v 8.30 a v 10.00 pro školy
14. 5. v 9.00 pro MŠ
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pátek 15. 5.                                                           KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin   

Koncert VELKÉHO SWINGOVÉHO ORCHESTRU při KC Č. Třebová,
jeho sólistů  a zpěváků,  pod taktovkou Milana   Š p i č á k a
Host večera:         JAROSLAV SVĚCENÝ   +  PŘEKVAPENÍ VEČERA
Průvodní slovo :   ALFRED STREJČEK
Vstupné Kč 200,--
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Sobota 16. 5.                                    Přívrat, sál hostince U Coufalů, začátek v 19.00 hodin

HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA BENNEWITZE    
BENDL A JEŠTĚD   
Pěvecké sbory Česká Třebová a Liberec
Sbormistři:     Josef Menšík a Ondřej Útrata, Silvie Pálková
Vstupné dobrovolné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 17. 5.                                                                 KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin

Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová
Vstupné: Kč 60,--                        Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20. 5. – 31. 5.                                                                                        KC- výstavní síň

NAŠE PARTNERSKÁ MĚSTA
Výstava se koná při příležitosti podepsání smlouvy o přátelství.
15 let město Olawa
10 let město Svit a Agrate Brianza
Vernisáž v úterý 19. 5. v 17 hodin  ve výstavní síni KC
Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin                                                           Vstupné dobrovolné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20. 5.                                                                      Malá scéna , začátek v 18.00 hodin

H U D E B N Í  B E S Í D K A
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22. 5..                                                                  KC – velký sál, začátek v 19.00 hodin

S L A V N O S T N Í   V E Č E R
u příležitosti předání Cen Města Česká Třebová osobnostem roku 2014
Program:             LÁĎA KERNDL 70 
Průvodní slovo:          Jan  Č e n s k ý
Vstupné Kč 200,--
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Úterý 26. 5.                                                                   KC – velký sál, začátek v 19.00 hodin

Divadelní klub Vrchlabí uvádí:
HOŘÍ, MÁ PANENKO
„Popel a dým, nad Vrchlabím, po krásném ohni zůstává…“
Divadelní představení podle filmu M. Formana.  Vstupné Kč 100,--
Představení je zařazeno jako mimořádná prémie DP JARO 2015, na toto představení
 n e p l a t í  abonentní průkazky, ale předplatitelé mají po jejím předložení slevu 50%.
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Středa 27. 5.                                                                       Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
I. KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28. 5.                                                                     Malá scéna, začátek v 18.00 hodin

II. KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo telefonicky na Informačním centru Česká Třebová tel. 465 500 211. V prodeji od 15 dne předchozího měsíce. Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději do 3 dnů, poté bude rezervace automaticky zrušena.

Pro ZV OS: vstupenky na jednotlivé akce pořádané Kulturním centrem objednávejte telefonicky na č. tel. 465 532 805 (465 530 305) – Kulturní centrum

Kulturní centrum Č. Třebová – digitální  3D kino SVĚT 

KVĚTEN  2015

Pondělí 4. 5. v 19.00 hod.                                                                 Mládeži přístupno od 12 let

LOVCI A OBĚTI  (ČR)                              2D

Co máte dělat, když se ocitnete v nekonečné spirále dluhů? Jak se zbavit exekutora, jak vyřešit podraz drsného lichváře s pekelnými úroky, které ze dne na den narůstají? Pod nátlakem téměř neřešitelné finanční situace udělá Jakub (Martin Kraus) jednoho dne krok vedle – krok za hranu zákona. Dále hrají: T. Hanák, J. Nosek, V. Freimanová, K. Heřmánek a další. Režie: Marcus Benois Tran Vstupné  100,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 6. 5. v 19.00 hod.                                                                                     FK

NADĚJNÉ VYHLÍDKY  (USA,Velká Británie)       2D

Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamové. Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. Režie: Mike Newell   Titulky.  Vstupné   100,-- Kč, členové 80,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 10. 5. v 17.00 hod.                                                                               Mládeži přístupno

ŠMOULOVÉ  2  (USA)                      3D

Zlý čaroděj Gargamel vytvořil pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Animovaný, český dabing.  Vstupné 110,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 11. 5. v 19.00 hod.                                                               Mládeži přístupno od 15 let

S TVÁŘÍ ANDĚLA  (Velká Británie, Itálie, Španělsko)     2D

V roce 2007 byla v italském městě Perugia nalezena zavražděná britská studentka Meredith Kercher. Jednou z obviněných se stala její spolubydlící, Američanka Amanda Knox. Tento případ a jeho vyšetřování dlouhou dobu ovládaly světová média, z nichž některá se zločinu a jeho aktérům věnovala až s obscénním zaujetím. Inspirováno skutečným příběhem. Režie: Michael Winterbottom    Titulky. Vstupné  110,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13. 5. v 19.00 hod.                                                                                        FK

FÉNIX  (Německo)                               2D

Bývalá úspěšná zpěvačka Nelly se vrací z koncentračního tábora se znetvořeným obličejem a po plastické operaci se tato femme fatale postupně stává svojí vlastní dvojnicí. Režie: Christian Petzold. Titulky.  Vstupné  100,-- Kč, členové 70,-- Kč

MOŽNOST ZAKOUPENÍ ČLENSTVÍ VE FILMOVÉM KLUBU ZA 30 KČ !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 16. 5. v 17.00 hod.                                                                              Mládeži přístupno

MALÝ PÁN  (ČR)                     2D

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám  nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Režie: Radek Beran    Loutková pohádka. Vstupné  110,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 18. 5. v 19.00 hod.                                                               Mládeži přístupno od 12 let

HODINOVÝ MANŽEL   (ČR)          2D

Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili zkusí provozovat pochybnou živnost "hodinový manžel" a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky sledujte v nové české komedii. Hrají: D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek, L. Latinák, J. Čvančarová…Režie: Tomáš Svoboda. Vstupné  90,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20. 5. v 19.00 hod.                                                                                      FK

CIZÍ OBĚD   (Indie / Francie / Německo / USA)         2D

 Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků. Vědci z Harvardovy univerzity tento dokonalý doručovací systém analyzovali a dospěli k závěru, že na špatnou adresu doputuje jen jeden z milionu obědů. A právě tento ojedinělý zatoulaný oběd svede dohromady osudy dvou lidí. Režie: Ritesh Batra. Titulky.  Vstupné   100,--Kč, členové 80,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 23. 5. v 17.00 hod.                                                                               Mládeži přístupno

MODRÝ TYGR  (Česko, Slovensko, Německo)             2D

Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Režie: Petr Oukropec.  Vstupné  50,-- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25. 5. v 19.00 hod.                                                              Mládeži přístupno od 15 let    

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA   (USA)            3D

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely. Režie: George Miller. Titulky. Vstupné  130,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27. 5. v 19.00 hod.                                                               Mládeži přístupno od 12 let

ŽIVOT JE ŽIVOT  (ČR)                               2D                                   

Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Dcery Tereza Voříšková, Bára Poláková a Sára Sandeva doplňují složení rodiny, do jejíhož života zasáhnou i Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slovenská zpěvačka Kristýna Peláková. Režie: Milan Cieslar. Vstupné  110,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 30. 5. v 17.00 hod.                                                                               Mládeži přístupno

PÍSEŇ MOŘE  (Irsko)                          2D

V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Režie: Tomm Moore   Animovaný, český dabing.  Vstupné  80,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281.  Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru MěÚ tel. 465 500 211. Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději do 3 dnů, poté bude rezervace automaticky zrušena