Sobota 11. dubna 2015 - ve velkém sále Kulturního centra začíná koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana, úvodní koncert 17. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze. Úvodní slovo k festivalu: starosta Jaroslav Zedník a ředitel Kulturního centra Josef Kopecký.  Potom již dirigent komorního orchestru Jaroslava Kociana přivádí na pódium oba sólisty - Otce Leoše Čepického (houslového virtuosa) a jeho syna, violistu Jakuba Čepického. Na programu Koncertantní symfonie Es dur pro housle, violu a orchestr, KV 364 W. A. Mozarta.  Komorní orchestr Jaroslava Kociana je posílen o dechovou sekci Filharmonie Hradec Králové (bicí Linda Gregarová). Kulturní centrum je pro festival vyzdobeno ve foyeru portréty osobností  našeho města a regionu, mezi kterými na prvním místě nechybí rodák z Přívratu dlouholetý ředitel pražské konzervatoře Antonín Bennewitz. Koncertu bylo přítomno vedení našeho města  a spolu s ním také delegace z polského města Knurowa (Knurow je družebním polským městem slovenského Svitu, který je zase družebním městem České Třebové).
Koncertní vystoupení Jakuba a Leoše Čepických bylo přijato s nadšením. Na koncert přišla více než stovka posluchačů - do sálu by se jich jistě vešlo více, ale je to teprve začátek. Zatím to je tak, že na koncerty do České Třebové posluchači odjinud mnoho nejezdí.... Připomeňme únorový koncert Pardubické komorní filharmonie k 200. výročí narození Jana Pernera. Ani ten neměl větší návštěvu. Třeba se to změní ještě během tohoto festivalu, protože jeho další program je velmi zajímavý a zahrnuje akce, které zatím nebyly ani  v České Třebové, ani  našem regionu....
Po přestávce uvedl Bohuslav Mimra dalšího vynikajícího sólistu, houslistu Čeňka Pavlíka, který přednesl bravurně a zpaměti Koncert D dur, op. 61 pro housle a orchestr L. v. Beethovena.  Na závěr obecenstvo připravilo ovace ve stoje a tak sólista a orchestr musel ještě zopakovat závěrečný úsek třetí věty Beethoveenova koncertu. Zahájení 17. ročníku festivalu považuji za velmi úspěšný, nasadil vysokou laťku a současně dokázal, že festival je  výbornou příležitostí jak pozvat do České Třebové významné soubory I. jakostní třídy, tak současně prezentovat kvalitní českotřebovské soubory s jejich velmi kvalitními hosty a sólisty.  Tyto akce vytváří vyvážený celek, který se letos zopakuje již po sedmnácté pod názvem Hudební festival Antonína Bennewitze.
Letos poprvé převzal odpovědnost za hudební festival  nový mladý ředitel Kulturního centra Mgr. Josef Kopecký. Přestože měl na přípravu festivalu opravdu velmi krátkou dobu, dokázal připravit náročný a zajímavý program, který bude obohacením jarního kulturního života města a regionu.
 
Další festivalové akce:
25. dubna : Tichá opera Praha : Joseph Haydn: Svět na měsíci
2. května :  Národní divadlo Brno - W.A. Mozart Don Giovanni
9. května :  Filharmonie  Hradec Králové (W.A. Mozart - J. Haydn - A. Dvořák)
16. května v Přívratě:  Pěvecký sbor Bendl & Pěvecký sbor Ještěd Liberec
 
Fotoreportáž z koncertu 11. dubna 2015 (foto Milan Mikolecký)
 
Ještě přídavek: