Zahajovací festivalový koncert přede dveřmi                      

Program Zahajovacího koncertu XVII. ročníku HFAB 2015                             

Velký sál Kulturního centra v Č.Třebové - sobota 11.4. 2015 v 19.00 hod. 

 

W.A.Mozart:           Koncertantní symfonie Es dur pro housle, violu a orchestr, KV 364
Sólisté:                   Leoš Čepický – housle,  Jakub Čepický – viola
L.v. Beethoven:       Koncert D dur, op. 61 pro housle a orchestr
Sólista:                  Čeněk Pavlík
Komorní orchestr Jaroslav Kociana, rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie – Hradec Králové
Dirigent:               Bohuslav Mimra

 

Leoš Čepický
Leoš Čepický absolvoval konzervatoř v Pardubicích roku 1985 u prof. I. Štrause. Na AMU byli jeho profesory Jiří Novák na housle a Antonín Kohout na komorní hru (oba členové Smetanova kvarteta). V mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí dostal L. Čepický 1. cenu a titul laureáta. Ceny získal i na soutěžích Václava Humla v Zagrebu a v Gorizii. 1994 se stal laureátem mezinárodní Beethovenovy soutěže v Hradci nad Moravicí. Vystupuje často na recitálech a koncertech s orchestry doma i v zahraničí. U příležitosti 250. výročí úmrtí provedl v roce 2000 koncertně komplet sólových sonát a partit J.S. Bacha, které natočil r. 2002 na CD. V roce 2013 natočil CD společně s Ivanem Klánským. Tato nahrávka vyšla v Anglii u Nimbus Alliance.
Wihanovo kvarteto, jehož primariem je Leoš Čepický dosud, vzniklo v r. 1985 na AMU. Na soutěži Pražského jara v roce 1988 získalo 1. cenu. V Londýně dostali 1. cenu na kvartetní soutěži Yehudi Menuhina v roce 1991 a stali se na dva roky rezidenčním kvartetem. Po tomto vítězství se Wihanovo kvarteto rozjelo do celého světa od USA až po Nový Zéland. Soubor natočil přes 40 CD. Mimo jiné provedli Wihanovci od října 2008 do března 2009 všech 16 kvartet L.v.Beethovena. Koncerty se natáčely na CD a částečně DVD a byly vydány na labelu britské Nimbus Alliance. Tamtéž vyšla v roce 2009 unikátní nahrávka 24 Capricií N. Paganiniho v úpravě pro smyčcový kvartet.(arr. William Zinn.)  L. Čepický vyučuje od r. 2007 hru na housle na AMU v Praze. Od r. 2010 vede katedru strunných nástrojů.
Jakub Čepický
Začal hrát na housle v šesti letech ve třídě učitelky Kamily Kurzové, pokračoval na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a v současné době je studentem 4. ročníku pražské HAMU ve třídách prof. Ivana Štrause a jeho otce, Leoše Čepického.
Od roku 2007 hraje také na violu. Zúčastnil se několika houslových soutěží,mj. se stal vítězem Mezinárodní houslové  soutěže v Nové Pace, v polské Poznani získal ve finále cenu za nejlepší provedení povinné skladby – Fantasie G. F. Telemanna.
V roce 2005 – 2008 se zúčastnil mezinárodních kurzů komorní hudby Pro Corda v anglickém Leistonu, dvakrát byl vybrán ke společným koncertům studentů gymnázia s Českou filharmonií a Českým komorním orchestrem.
Byl též koncertním mistrem studentského komorního orchestru Coménius, mj.i při orchestrálním zájezdu do Dubaje. V roce 2012 – 2013 studoval v rámci programu Erasmus ve švédském Stockholmu.
V současné době působí jako stálý člen známého komorního orchestru Barocco sempre giovane. V červnu 2014 nastoupil místo Jiřího Žigmunda ( ukončil činnost ze zdravotních důvodů )  na pozici violisty do Wihanova kvarteta.

 

 
 
 Čeněk Pavlík 
(* 1955) je český houslový virtuóz. Na housle se začal učit hrát ve čtyřech letech na LŠU v Brandýse nad Labem. Studoval u Josefa Muziky, jednoho z posledních žáků Otakara Ševčíka. Na konzervatoři (1970-1975) a později i na pražské AMU (1975 – 1980) jej vedla prof. Nora Grumlíková. Celkem jedenáctkrát se zúčastnil letních mistrovských kurzů u Nathana Milsteina v Curychu. Spolu s Henrykem Szeryngem hrál dvojkoncert J. S. Bacha; z politických důvodů však u něj nemohl studovat. V roce 1986 Čeněk Pavlík, klavírista Ivan Klánský a violoncellista Marek Jerie založili Guarneri trio (od roku 1989 Guarneri Trio Prague), které ve stejném složení působí dodnes. Jako sólista a později i člen uvedeného tria vystupoval téměř v šedesáti zemích světa na více než 3 000 koncertech. Existuje množství jeho rozhlasových a televizních nahrávek a záznamů na CD. Kromě koncertní činnosti příležitostně vyučuje na krátkodobých kurzech např. ve Španělsku, Německu, Polsku, Kanadě, Brazílii a samozřejmě i v České republice. Ve stylu hry Čeňka Pavlíka je nejvíce ceněn hluboký prožitek, smysl pro detail a svěží projev.