Otevření meditační stezky v Knapovci                                

V neděli 29. března 2015 se na katastru obcí Knapovec a Dolní Houžovec  konalo slavnostní otevření meditační stezky „Po stopách kulturního dědictví Knapovce“. V době od  podzimu 2014 do března 2015 bylo na území Knapovce a Dolního a Horního Houžovce restaurováno  šest  památek kulturního dědictví, šest kamenných křížů. Restaurovány byly za spolufinancování v  rámci projektu Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis z česko - polského Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis a z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.
Sraz účastníků akce byl v 15. 00 hodin u kostela v Knapovci, odkud byli převezeni autobusem či vlastními vozy k prvnímu z křížků do Dolního Houžovce.  Zde proběhlo slavnostní zahájení PhDr. Janou Staňkovou z Knapovce, která představila řadu hostů této akce, mezi nimiž nescházel starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, místostarostové Jiří Preclík s chotí a Michal Kokula s chotí, tajemník městského úřadu partnerského města Bystřice Kladské Tadeusz Zieliński, zhotovitel - restaurátor Ondřej Sklenář, děkan ŘKF z Ústí Vladislav Brokeš, který jednotlivým křížům požehnal. Mezi poměrně velkým počtem účastníků akce bylo možné spatřit také několik občanů našeho města. Od prvního křížku vyšel poté průvod, který doprovázela dechová hudba Řetůvanka. Průvod postupně obešel čtyři ze šesti křížků.
Jednotlivé opravené křížky jsou propojeny naučnou meditační stezkou se šesti zastaveními, která vybízejí k poznání základní pravdy. Jednotlivá zastavení,  doplněná informační tabulí s fotografiemi příslušného kříže před a po restaurování, pojednávají o tom,  kdo vlastně  jsme a  odkud přicházíme, kam mají naše kroky  směřovat, která cesta v životě  je vlastně správná a po které se máme dát. První kříž v  Dolním Houžovci je  doplněn tabulí s mapou celé  stezky a informacemi o tomto  projektu.  Martin Šebela