Nad prodejnou Konzumu na Skalce se stahují mraky       

Zachrání prodejnu zřízení poštovní pobočky?
A jaká je vlastně budoucnost pošt v České Třebové?
O problému prodejnou Konzumu jsme psali  již v dubnovém tištěném vydání Českotřebovského zpravodaje. Obchodní družstvo Konzum, které provozuje prodejnu na Skalce jako jednu z nejztrátovějších, se ji rozhodlo od května uzavřít.... pokud se nestane nějaký zázrak.  Jako by to znamenalo, že ještě existuje cesta k záchraně této prodejny.  
Moc by si to přáli obyvatelé Farářství a Skalky, kteří  si vzali prodejnu za svou a chodí sem rádi nakupovat. Proti uzavření prodejny dokonce vznikla petice. její organizátoři v krátké době zajistili půl druhé stovky podpisů. stačilo to k tomu,a by přímo "na místo činu" přijeli zástupci vedení družstva Konzum, a vysvětlili  organizátorům petice,  jaké mají starosti  i to, že prodejna opravdu patří mezi nejztrátovější. Z dřívějšího měsíčního obratu ve výši cca 1,5 mil. Kč s je dnes necelá polovina a z toho pak vyplývající roční ztráta, která roste k 700 tis. Kč!  Prostě otevření hypermarketu Kaufland ničí menší prodejny. Větší nákupy si všichni obstarají v  Kauflandu, Lidlu či Tescu a malé doplňkové nákupy prodejnu neuživí.   Tady se ukazuje, jak farizejské byly argumenty, že hypermarkety zajistí ve městě zaměstnanost. Opak je pravdou. malé prodejny odcházejí jedna po druhé, jedno vytvoření pracovní místo v hypermarketu zničí alespoň dvě místa v malých prodejnách.
Nicméně bylo zmíněno ještě jakési světélko na konci černého tunelu, které by teoreticky mohlo prodejnu zachránit.
Ředitel družstva Ing. Miloslav Hlavsa mluvil o tom, že pokles tržeb v prodejně družstvo řešilo nabídkou prostor pro druhou českotřebovskou poštu, která měla vstřícný přístup a s družstvem Konzum spolupracovala na přípravě projektu. Vedení Konzumu vychází z toho, že by zde  mohla vzniknout moderně řešená pošta Česká Třebová 01 umístěná u průjezdové komunikace  I/14 a to ve společném objektu s prodejnou konzumu. Vzdálenost k nádražní poště 02 je 1,3 km, leží prakticky ve středu katastru. Investici by zajistilo (velmi rychle) družstvo Konzum, pošta by byla v nájmu, během 15 let by  byla investice Konzumu  umořena.  Obyvatelé na Skalce a na Farářství by měli tak jistotu dalším 15ti let činnosti pošty i prodejny. Konzum přitom předpokládá, že by pošta v objektu přinesla další zákazníky  a tedy alespoň mírné zvýšení obratu prodejny. Pošta v nájmu v objektu prodejny by současně snížila provozní náklady. To by zvrátilo stávající velmi nepříznivou ekonomickou situaci, za které nelze prodejnu provozovat. Problémem této lokality ovšem může být nedostatek míst k parkování, to by muselo za prodejnou vzniknou větší parkoviště.
  Znamenalo by to ovšem zrušení stávající pošty v Klácelově ulici, kterou dosud Město zuby nehty brání, i když vzdálenost na nádražní poštu 02 je z nádraží jen cca 600 metrů. Dům čp. 7, ve kterém dnes pošta 01 sídlí je v majetku města, je v poměrně špatném  stavebním stavu, dá se říci, že dělá v městské památkové zóně ostudu. Připomínám si, že po vybudování  nové budovy Městského muzea jsem dostal od starosty města příslib, že co nejdříve bude i tato budova opravena, aby právě nedělala ostudu. Na špatný stav této pošty upozorňuje řada občanů, ve srovnání s poštami v jiných městech připadá opravdu jako pastouška.  Situace je taková že město zatím drží tuto budovu čp. 7 ve svém majetku jen proto, že zde je zřízena pošta. Jinak je dům z větší části prázdný.  Kdyby zde pošta nebyla, město by mohlo budovu prodat a nemuselo by ji opravovat, nový majitel by ji jistě nenechal v šeredném stavu.
Jiná varianta záchrany prodejny na Skalce bez spolupráce s poštou není možná. Souhlas s tím by mělo dát ovšem nejdříve Město Česká Třebová, tedy vlastně rada  města.  S touto možností  seznámil ředitel Konzumu Ing. Miloslav Hlavsa v uplynulém místostarostu Dobromila Keprta.  Nic se nedá rozhodnout uspěchaně, je třeba ale jednat. Starosta Jaroslav Zedník slíbil, že ještě bude jednat i o této variantě na společném jednání za přítomnosti ředitele České pošty (oblast Vých. Čechy  i družstva Konzum)  Jaroslav Zedník se připravuje také na jednání o využití budovy pošty 02, která je nyní po zřízení nového poštovního depa v Semanínské ulici z velké části nevyužitá.  K jednání je možné přidat i výše popsanou možnost, tedy vybudování nové pošty v prodejně Konzumu na Skalce (podle již připraveného a poštou odsouhlaseného projektu).
Háček je v tom, že pošta si může představovat (a zřejmě si také představuje), že současně zruší také poštu 03 na Parníku.  To by pak znamenalo zhoršení služeb pro občany Parníka.  Ze sídliště Lhotka je na Skalku 1700 metrů, což není málo.  Pokud jednání povede i k zajištění poštovních služeb na Parníku, pak by byla pošta na Skalce akceptovatelná. Přitom se nemusí na Parníku jednat přímo o poštu, ale např. o zřízení franšízy, kterou by mohl provozovat právě Konzum např. v prodejně na sídlišti Lhotka. Dělá to i jinde, např. v Konzumu v Třebovici. Pošta se snaží trvale snižovat své náklady a na město má určený počet pracovních úvazků svých pracovníků. To se pak projevuje  omezením provozní doby tak, jak to známe např. právě z pošty v Klácelově ulici i na Parníku.
Ještě o poště u nádraží.
Celou budovu pošta nepotřebuje,  může ji i prodat. O tom právě má jednat i starosta města s ředitelem oblasti Východní Čechy, nesejdou se na toto téma poprvé. Pokud by ji koupilo město, pak by zde na základě smlouvy sídlil  poštovní úřad v nájmu minimálně tak dlouho, až by si odbydlil vloženou investici do stavebních úprav. Lokalita u nádraží je výhodná z hlediska dopravního spojení, připomeňme také, že zde vznikla první poštovní úřad u (starého) nádraží již v roce 1850 a po postavení nového nádraží zde sídlí nepřetržitě od prosince 1924. Město by pak muselo zajistit využití pro uvolněné prostory zejména v I. poschodí (uvažuje se o sociálním odboru MěÚ či Úřadu práce)
Pošta ovšem uvažuje i o tom, že se s městem na koupi domu nedohodne, protože odprodej zřejmě nebude možný "za korunu", na základě dražby to může stát i víc peněz. Přidám proto ještě trochu spekulace, opírající se o zprávy z "dobře informovaných kruhů" poštovních. To by mohlo znamenat, že není ani zaručena trvalá existence pošty u nádraží. Podle této varianty by pošta vybudovala pro Českou Třebovou jeden jediný centrální poštovní úřad někde v centru města. Mnoho volných ploch k výstavbě nové budovy není,  je možné také upravit nějakou budovu stávající. V úvahu přichází např. odkoupení bývalé mateřské školy Podbranská, dnes ekocentra Podorlicko. Na rozdíl od jiných lokali je nejen na hlavní komunikaci, ale má naproti dostatek místa  pro nutné parkování zákazníků. Budova je dostatečně velká, nutno k ní připočítat i zadní část nyní využívanou pro čistírnu a prádelnu SAMM s rampou. Zde by město nemuselo nic kupovat, ale naopak by se mohlo svého  majetku, který přímo nepotřebuje, zbavit.  Jistě jsou možné i další varianty. Já osobně bych preferoval bojovat za zachování pošty na nádraží. Ta k České Třebové patří, je zde podzemní parkoviště a také  vlakový autobusový terminál. Význam  Terminálu  Jana Pernera by se zrušením pošty snížil.
Téma pošta v České Třebové a její budoucnost jsem si nevymyslel, problém existuje, ať chceme či nechceme. Bylo by dobré znát názory lidí, mohlo by to pomoci odpovědným při jejich rozhodování. 
Milan Mikolecký