Milan Michalski sedmdesátníkem                                       


Zdá se to neuvěřitelné, ještě před pár lety jej bylo možné nejčastěji zastihnout v přírodovědném kabinetu ZŠ Habrmanova. Zvolený studijní obor biologie - chemie  naplnil  Milanovi Michalskému nejen pedagogické působení, ale také jeho volný čas. Vrozená zvídavost, touha po poznání, ale i organizační schopnosti  jej zavedly na expedice do nejzajímavějších míst naší republiky a  Evropy. S tím zcela logicky vznikla i záliba fotografování, která se postupně  rozvinula v několika směrech. K tomu ještě přibyla geologie a mineralogie a paleontologie. Díky Milanovi  Michalskému věděli žáci "červené školy" o "kamenech" mnohem více než jiní. Podílel se na vzniku mineralogické expozice v obou místních ekocentrech, je autorem Geoparku na Července a také předsedou Mineralogického klubu Česká Třebová , který vznikl v roce 2001. V současnosti má klub 52 členů a nechybí mezi nimi ani  uznávané mineralogické kapacity od nás i ze zahraničí. Působení Milana Michalského má široký záběr, zdaleka se nejedná jen o fotografování, jak se  někdy prezentuje.  K nadcházejícím kulatým narozeninám  jsme měli možnost navštívit Milanovu fotografickou výstavu "Tváře a osobnosti  Milana Michalského", na které se autor vystavených snímků představil tímto autobiografickým textem:

"Narodil jsem se na samém konci války, tedy přesněji 1. května 1945 v České Třebové, kde žiji dodnes. Z vyprávění svých nejbližších vím, že tento můj první životní krok doprovázel úprk k prarodičům z obavy před kolonou ustupující německé armády pod okny rodného domku. Nic zlého se však nestalo, o čemž svědčí fakt, že dnes tady mohu vystavovat.

Můj kamarád a nedávno zesnulý kolega, Jirka Musílek, při jedné z vernisáží řekl, že mi sudičky daly do vínku tři dary. Fotoaparát, geologické kladívko a boty z toulavého telete. Jak se později ukázalo, jejich předpověď se do puntíku vyplnila. Vztah k neživé přírodě vznikl zcela neprozaicky a to nálezem odhozených zkamenělin v popelnici, kterou jsme jako zvídaví kluci pečlivě prozkoumávali. A tak již jako dítko školou povinné, jsem začal používat kladívko při svých výpravách za zkamenělinami do nedalekého lomu. Tato vášeň pro „kameny“ se mi nakonec stala jednou z životních profesí.

Po maturitě na českotřebovském gymnáziu, věren rodinné tradici, jsem vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor chemie a přírodopis. První kantorskou štací byly Dolní Libchavy, kde se začala vyplňovat druhá sudičkovská předpověď. Pod odborným dohledem kolegy a výborného ústeckého fotografa, pana učitele Matějky, jsem propadl další vášni. Nekonečné noci prožité v temné komoře a následovné dospávání na ředitelském gauči, to byla moje první fotografická škola. Za první vydělané peníze jsem si tehdy pořídil i svůj první fotoaparát.

Snad geny získané po rodičích, či šťastná ruka při výběru manželky, nakonec způsobily, že se vyplnila i ta třetí předpověď, poznávání nádherných a často nedoceněných koutů republiky i exotikou vonící vzdálené země. Získané cestovatelské zkušenosti se postupně zúročily v  expedičních cestách po Evropě i do zámoří a ovlivnily i mou fotografickou a dokumentaristickou práci. Mám velké štěstí, že všechny moje koníčky mohou „žít“ vedle sebe a vzájemně se doplňovat. Převážně jim vděčím i za to, že jsem poznal  nové přátele a seznámil se s řadou osobností. Tato, více či méně náhodná „fotografická“ setkání, mi umožnila zachytit objektivem mnoho tváří i prchavých okamžiků. Vždy je třeba si však uvědomit, že vystavené snímky nelze vnímat jako uměleckou fotografii, ale pouze jako dokument. !   

Je dobře, že Milan Michalski žije s námi v České Třebové. Myslím, že by ani nemohl žít jinde a že by jinde nebyl ani šťastný.  I když je duší i založením cestovatel, rád se vždycky vrací domů do svého rodného města. Jedna z prvních publikací městského muzea po roce 1989, které se postupně rozhlíželo a hledalo svou identitu, byla právě publikace Milana Michalského a Ilji Peka Neživá příroda Českotřebovska.  Osud našeho města mu není lhostejný, mapuje zdejší společenský, kulturní i sportovní život, zde se profiluje také ve své čtvrté dimenzi "sběratele osobností" a fotografujícího kronikáře . V roce 2010 byl spoluautorem fotografické publikace  k 12. ročníku Týdne sportu. Publikuje také v tisku, např. v Českotřebovském zpravodaji , v Orlickém deníku, také v tisku odborném.

Vztah Milana Michalského k rodnému městu vyplynul i z jeho jubilejní výstavy. Mezi jeho fotografiemi nechybí ani Třebováci, kteří v České Třebové něco znamenali a znamenají. Činnost Milana Michalského pro město Česká Třebová byla oceněna v roce 2010 udělením ceny starosty města za dlouholetou činnost v oblasti fotodokumentace, publicistiky a mineralogie.

Pro Milana Michalského  je také velkým pojmem jeho rodina s velkou soudržností. Připomeňme společné výstavy, na kterých se prezentovala také jubilantova maminka, učitelka Božena Michalská (*1908, + 2007)  a také Milanův švagr výtvarník a publicista Jarka Bittl (*1931), který se po mnoha letech vrátil do České Třebové. Právě ze spolupráce s Milanem vznikly výtvarníkovy publikace jako např. Tulák před zrcadlem (2011) a Světlo za zrcadlem (2012). O obou Třebovácích se můžete více dozvědět i z objemné knížky Milana Richtera Kumštýři Podorlicka (2002).

Na závěr ještě přání ke kulatým narozeninám:  „Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, mnoho dalších podařených fotografií a vydařených expedic, trvalý entuziasmus a rozhodně nepolevuj ve svých aktivitách! „                                                         

                                                                                                                                                  (Milan Mikolecký)

Více najdete na webové stránce Milana Michalského http://www.michalski.wbs.cz/

 

Zdá se to

1 na paleontologické expozici v Mnichově (2013)
2 mineralogická olympiáda (2011)
3 diskuse s mineralogem Prof. RNDr. J. Staňkem (2012)
5 práce na geoparku  (2013) (s hejtmanem Martinem Netolickým)
6 křest publikace Týden sportu (2010)
7 Karlova univerzita  - gemologická měření (2006)
8 V geoparku s Prof. RNDr. J. Petránkem
9 Práce v terénu ( 2014)
10 Práce v terénu (2007)
11 S Jaromírem Gargulákem  (2010)
12 Na vernisáži (2011)
13 Při práci (2006)
14 s Miroslavem Zikmundem

(Foto archiv)