NOC KOSTELŮ 2015 V ČESKÉ TŘEBOVÉ                    
ROTUNDA SV. KATEŘINY
17:00 Zahájení Noci Kostelů
17:00 - 17:30 Vystoupení scholičky od sv. Jakuba
17:30 - 20:15 Prohlídka rotundy s průvodcem (17:30, 18:30, 19:30)
20:30 - 21:30 Koncert učitelů ZUŠ
22:00 Zakončení Noci Kostelů
 
Průběžný program (17:30 - 20:30):
Program pro děti v areálu rotundy sv. Kateřiny (pouze za příznivého počasí)
Stezka „Od Jakuba ke Kateřině" pro děti i dospělé (obousměrně vyznačená trasa mezi kostelem sv. Jakuba a rotundou sv. Kateřiny)
„Napište vzkaz Bohu"
Možnost zdobení svíce - rukodělná činnost pro všechny zájemce
 
KOSTEL SV. JAKUBA
17:00 Zahájení Noci Kostelů
17:00 - 21:30 Výstava parament - liturgické textilie přešívané z části šatů majitelů panství, oděvy Pražského Jezulátka (zapůjčeno ze státního oblastního archivu ze Zámrsku)
22:00 Zakončení Noci Kostelů
 
Průběžný program:
Prohlídka výstavy parament s průvodcem (17:00, 18:00, 19:00, 20:00)
Prohlídka varhan, varhanní preludium (17:30, 18:30, 19:30, 20:30)
Prohlídka věže a zvonice
 
Církev adventistů sedmého dne oznamuje:
Sbor CASD srdečně zve na:
 
NOC KOSTELŮ 29. 5. 2015.

Dominantou letošní noci kostelů u adventistů bude výstava obrazů žáků ZUŠ
vedených paní učitelkou Neradovou na téma biblické příběhy.
Výstava bude přístupná i po skončení Noci kostelů.
Tradičně bude možno si prohlédnout budovu, nebo pohovořit s kazatelem (případně některými členy) sboru.
Během noci kostelů proběhne i veřejná zkouška worshipů.
K dispozici bude i malý dárek a pochopitelně i razítko do Pasu poutníka.
 
Program v kostce:
17:00 - Zahájení
18:00 - Zahájení - vernisáž výstavy
18:30 - 20:00 - Veřejná zkouška worshipů
průběžně - prohlídka výstavy
                  - prohlídka budovy
                  - rozhovory s kazatelem (členy) sboru
23:00 - Zakončení
Přístupnost výstavy:
30. 5. - 7. 6. 2015 - 10:00 - 17:00 hod
8. 6. - 30. 6. 2015 - po telefonické domluvě na telefonu 739 345 658
viz též na: http://ceskatrebova.casd.cz                                                                       Všichni jste srdečně zváni.

Česká křesťanská akademie – místní skupina Česká Třebová oznamuje:


Česká křesťanská akademie v České Třebové srdečně zve českotřebovskou veřejnost na zdravotní přednášku:
Jak zlepšit činnost mozku
Přednáší Zdenka Hoffmanová, lektorka Život a zdraví, z. s. (Praha)
Kdy: pátek 15. 5. 2015 v 17:00 hodin
Kde: sál Ekocentrum podorlicko, Podbranská 959, Česká Třebová  http://ceskatrebova.casd.cz/category/cka

EVANGELICKÉBOHOSLUŽBY 

V  ČESKÉ  TŘEBOVÉ - KVĚTEN 2015


    3.5.2015  bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, f. J. Nečas
 10.5.2015  bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, f. P. Peňáz
 17.5.2015  čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, J. Němeček
 24.5.2015  bohoslužby s VP v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, f. J. Nečas
 31.5.2015  čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, V. Špaček