Výtěžek nadačního plesu pro Elišku Honlovou                   

Českotřebovský Nadační ples se konal letos 7. března již po osmé. Téměř na den se shodoval s datem desátých narozenin dvojčat Elišky a Anežky Honlových z České Třebové (9.3.)  A letošní  Nadační ples byl vlastně ples "pro Elišku".  Eliška si také mohla přímo na plese sfouknout svíčky z narozeninového dortu. Ples se vydařil, to vše nejen díky pořadatelům -  trojici českotřebovských  firem a podnikatelů DS Intex (Daniel Sloupenský), RYDO (Jaroslav Novák) a Petr Gregar elektro a ovšem také dlouhé řadě dalších sponzorů, kteří se finančním úspěchu plesu podíleli. V sobotu 28. března se tito sponzoři sešli znovu v českotřebovském hotelu BRAVO a znovu se sešli nejen s Eliškou, ale s celou rodinou Honlovou, aby mohli slavnostně předat symbolický šek s natištěným výtěžkem z Nadačního plesu 2015, který činí 47 072 Kč. Je určen  jako příspěvek na pořízení elektrického vozíku, který zdravotně postižená desetiletá Eliška  nutně potřebuje. Přišli i další gratulanti z řad sponzorů a nikdo tu nebyl s prázdnýma rukama. Za město Česká Třebová  místostarostka Jaromíra Žáčková.  bylo to velmi srdečné setkání, slavnostní začátek se  postupně změnil na srdečné setkání přátel,  kteří dovedou společně zabrat a pomoci splnit rodině  postižené Elišky vysněný cíl a ulehčit jejich tíživou situaci. nebyla to první společná akce, stálo by za to se vrátit i k Nadačním plesům minulým  ukázat, co všechno se již za poslední léta trojici jmenovaných firem podařilo a kolika postiženým bylo takto finančně pomoženo.  Proto musím jen litovat, že ani Nadační ples a samotné dořešení a předání jeho výtěžku uniklo pozornosti redakce OIK TV. Stačilo vytvořit třeba krátký půlminutový mix. Nejde o žádnou nedovolenou reklamu, ale o ukázku toho, že podnikatelé z našeho města se dokážou spojit a společně pomáhat. A nejen jednou - náhodně - ale systematicky ať mají zrovna úspěšný rok, nebo ho právě nemají. Setkání úspěšných hokejistů se sponzory v hotelu UNO kamerám OIK TV neuniklo,  jistě by se také našel vysílací čas i pro prezentaci záslužné sponzorské činnosti určené na zajištění potřeb zdravotně postižené dívky.

Za jejich společnou iniciativu je třeba všem zainteresovaným poděkovat nejen za rodinu Honlovu, ale  za všechny Třebováky. (MM) Fotografie Martin Šebela


 

Poděkování za výtěžek z Nadačního plesu
 Jménem dcery Elišky i celé naší rodiny bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat organizátorům Nadačního plesu panu Petru Gregarovi (elektro Gregar), Danieli Sloupenskému (DS-Intex s. r. o.) a panu Jaroslavu Novákovi (RYDO stavební firma) a všem sponzorům, kteří se podíleli na uskutečnění Nadačního plesu a získání finančního daru. Celý výtěžek z Nadačního plesu bude velkou finanční pomocí při pořízení elektrického vozíčku, pro naši dceru Elišku. Díky elektrickému vozíčku získá Eliška svojí samostatnost, po které moc touží a nebude odkázána na pomoc druhé osoby. Velmi si Vás a Vaší pomoci vážíme a nedokážeme slovy vyjádřit radost, kterou máme. Pořízení elektrického vozíčku je velká finanční zátěž a je krásný pocit, že pořád existují empatičtí lidé, kteří chtějí a jsou ochotni pomáhat. I přes naši počáteční velkou nervozitu, jsme se ve Vaší společnosti, jak na Nadačním plese 7. 3. 2015, tak na slavnostním předání a poděkování v hotelu Bravo, cítili velmi příjemně. Děkujeme moc i za milé dárečky, které udělaly Elišce a Anežce velkou radost.  Ještě jednou moc děkujeme a do dalších ročníku Nadačního plesu Vám přejeme spoustu elánu, zdraví a radosti. Děkujeme.  rodina Honlova