Tak nějak mohl vypadat Herzánův most, kdybychom jej v roce 1960 nezbourali a  místo toho jej prodloužili  ještě o druhý mostní oblouk (už by pod ním ovšem nejezdily parní mašinky jako na obrázku). Mohli bychom mít důležité dopravní spojení do oblasti Borek a průmyslové zóny města. Byla by to nejen pěkná dominanta našeho českotřebovského nádraží, ale také velmi užitečná spojnice do oblasti "za koleje", kam se dostaneme pouze několika podjezdy, většinou s výškovým  nebo i šířkovým omezením. Navíc obdobné přemostění přes trať (směr R35) není a ni v Ústí n.O., nejbližší je až v Chocni.
V současné době je rozhodnuto o rekonstrukci komunikace a Semanínského potoka v tzv. "tunelech". Je to samozřejmě dobře, díky finančním prostředkům SFDI, EU a Pardubického kraje vznikne potřebná komunikace umožňující obousměrný provoz. Plně však příslušným normám pro šířky jízdních pruhů v tunelech nevyhovovat nebude.  Proč tedy mluvit o dalším přemostění nádraží?  Jeho vybudování by znamenalo další perspektivu, že tudy vznikne i přímý dálniční přivaděč na R35. Právě ten by mohl zajistit městu a rodící se průmyslové zóně rozvoj a prosperitu, a částečně omezit dopravu po I/14 přes město.
Připomeňme nedávné společné prohlášení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a senátora Radko Martínka po o potřebě vybudovat novou průmyslovou zónu u křížení budoucí R35 se silnicí I/43 u Svitav, která využije příležitost dálničního připojení a křižovatky kapacitních silnic ve směrech na Prahu, Brno a Olomouc k rozvoji zaměstnanosti na Svitavsku. Je to sice správný názor, ovšem může být pro rozšiřování průmyslové zóny v České Třebové velmi konkurenční, především pokud nebude mít Česká Třebová přímé napojení na dálnici vlastním přivaděčem. 
Průmyslová zóna by pak mohla být jen překladiště Metrans a další haly logistických firem s ním spojených. Pokud nechceme další rozvoj průmyslu v České Třebové "zaříznout" a přenechat iniciativu rozvoje pro město Svitavy, měli bychom o přivaděč bojovat. Byl přece oficiálně přislíben v "Memorandu"  podepsaném v roce 2006 v souvislosti s výběrem jižní varianty R35. Pro další elokační období 2014 - 20  je nejsilnějším operačním programem právě doprava.  V rámci programu by jistě bylo možné vybojovat alternativní trasu 12 km dlouhého přivaděče  s výstavbou nového mostu přes českotřebovské nádraží. Zřejmě by vypadal jinak než na fotomontáži připravené z 80 let staré staré fotografie, ale pomohl by odvést nákladní dopravu z našeho města a zajistit jeho rozvoj a tedy i životní úroveň a zaměstnanost.

Milan Mikolecký