Projektový den na ZŠ Nádražní                                            

Ve středu 1. dubna 2015 proběhl na 2. stupni projektový Den vody. Jednotlivé ročníky měly připravené aktivity a úkoly týkající se vody ve všech jejich možných podobách.
Žáci 6. ročníků mikroskopovali, vyzkoušeli si různé pokusy, na kterých si zopakovali fyzikální zákonitosti i své znalosti. Porovnávali krajiny a odvozovali rizika vzniku povodní. Znalosti získané v hodinách přírodopisu zúročili při vytváření ekosystému rybníku. 7. ročníky navštívily vodárnu, řekli si něco o úpravě a spotřebě vody, možnostech šetření vodou v domácnosti. Také sedmáci si povídali o možných příčinách vzniku povodní a využili skvěle připravený web Hraj o zemi. Žáci 8. ročníků se seznámili s pojmem virtuální voda, prodiskutovali téma Voda balená X kohoutková. Vyhodnotili připravené různé vzorky vod, kde 1. místo získala naše třebovská voda. Žáci absolvovali pokusy a otestovali své slohové a básnické vlohy. Některé výtvory se fakt povedly:

Voda
Magdalena Holánková

Mám ráda vodu,
která teče v řece,
protože je zábavná
a mokrá přece.

Mám ráda vodu,
která je v moři,
protože je úžasná
a různé ryby tvoří.

Nemám ráda vodu,
co mi teče z očí,
protože smutek
mi naznačí.

Miluju svůj život,
když je v něm voda,
doufám, že se bude
pořád dělat nová.

Žáci třídy 9. A si připomněli měření se senzory Pasco, prověřili své znalosti anglického jazyka na téma voda. Seznámili se s přehradami povodí Labe, s kaskádami na Vltavě a přečerpávacími elektrárnami.

                                                                                                                                                             Učitelé 2.stupně